Свържете се с нас


НИЛСЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Нилсен Адмосфер България ЕАД
бул. Хаджи Димитър №16, ет.5, офис 11
Сливен, 8800

Телефон: +359 88 828 0026


ЗА ЗАПИТВАНИЯ

За всякакви запитвания, може да се свържете с: Емилия Таскова 

Офис секретар на Нилсън България

ПОМОЩ ЗА ПАНЕЛ

Ако ви трябва помощ за панелите на Нилсън, може да се свържете с:  Nielsen.Bulgaria@nielsen.com