Условия на услугата

Условия на услугата

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-24T16:09:32.381-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

В сила от: 1 август 2014

Моля прочетете внимателно следните Условия за ползване.

THE NIELSEN COMPANY(US), LLC с адрес 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, САЩ („Nielsen”) изисква всички посетители на този уебсайт, който е собственост на, управляван от, лицензиран и контролиран от Nielsen („Уебсайта”) да се придържат към Условията за ползване посочени по-долу. Като влизате в този Уебсайт или го използвате, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с Условията за ползване, не следва да ползвате Уебсайта. Терминът „Вие” или „Вашия/ата/ите” се отнася за потребителя или посетителя на Уебсайта. Nielsen може да промени, преустанови или прекрати който и да било аспект, включително наличието на които и да било функции, база данни или съдържанието на Уебсайта по всяко време. Nielsen може да наложи ограничения върху някои функции и услуги и/или да ограничи достъпа Ви до части на Уебсайта или до целия Уебсайт без предизвестие или без да носи каквато и да било отговорност. В случай че Договорът за услуги предоставени на клиентите на Nielsen съдържа клаузи противоречащи на тези Условия за ползване, правилата и условията на Договора за услуги ще бъдат приложими за употребата на която и да е част от Уебсайта.

Ограничено право на ползване

Всички интернет продукти и услуги, информация, материали, данни, изображения, графики, звуци и други компоненти на Уебсайта („Съдържанието”) са запазени марки притежавани или контролирани от Nielsen, освен ако не е посочено друго. Всяка неоторизирана употреба на Съдържанието на Уебсайта може да наруши законите за авторските права, търговските марки и други закони и права свързани с интелектуалната собственост на Nielsen или трети страни. Такава неоторизирана употреба може да доведе до иск за щети и/или да представлява престъпление. Съдържанието на Уебсайта не може да се променя, копира или раздава, преиздава, качва, публикува, декомпилира или предава по никакъв начин, без предварителното писмено съгласие на Nielsen. Съдържанието на Уебсайта е предоставено само за законни цели.

Ограничени права на правителството на САЩ

Съдържанието на Уебсайта е предоставено с „ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА”. Използването, репродукцията или разкриването от правителството на САЩ подлежи на ограничения съгласно Федералните права за обществени поръчки FAR52.227-14 и DFAR252.227-7013 и сл. или последващи разпоредби. Използването на Съдържанието от страна на правителството на САЩ представлява потвърждение на правата на Nielsen за собственост върху Съдържанието.

Закон за защита на авторските права в дигиталното хилядолетие (Digital Millennium Copyright Act)

Nielsen се е регистрирал като доставчик на услуги и е посочил агент, който да представлява Nielsen пред Службата за авторски права на САЩ съгласно условията на Закона за защита на авторските права в дигиталното хилядолетие („Законът”) и съответно използва предоставената в този смисъл защита по силата на Закона. Nielsen си запазва правото да премахне което и да било Съдържание, съдържащо се в или публикувано на Уебсайта, за което може да се твърди че нарушава авторските права на друго лице. Известия до Nielsen относно каквото и да било предполагаемо нарушение на авторските права на даден Уебсайт на Nielsen следва да бъдат изпратени до Главния юриконсулт на Nielsen на адрес 85 Broad Street, New York, New York 10004, САЩ, тел. +1 646 654 5000.

Ограничена отговорност

NIELSEN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ИЛИ ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ МАТЕРИАЛИ ИЛИ СОФТУЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ВСЯКО НЕУСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, ГРЕШКА, ПРОПУСК, ПРЕКЪСВАНЕ, ДЕФЕКТ, ЗАБАВЯНЕ НА РАБОТА ИЛИ ПРЕНОС, КОМПЮТЪРЕН ВИРУС ИЛИ ПОВРЕДА НА ЛИНИЯТА. NIELSEN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ЩЕТИ ИЛИ НАРАНЯВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, РАЗЧИТАНЕ, КОСВЕНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, МАТЕРИАЛИТЕ В ИЛИ СОФТУЕРА, ДОСТЪПЕН ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ДОРИ АКО ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДОРИ АКО NIELSEN ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА NIELSEN Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ И В ДВАТА СЛУЧАЯ. ГОРЕПОСОЧЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ДОТОЛКОВА ДОКОЛКОТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА NIELSEN КЪМ ВАС ЗА ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ, ЩЕТИ И ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ (В ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, [ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ПРОДУКТОВА ОТГОВОРНОСТ И ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ], ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА СУМАТА, ПЛАТЕНА ЗА ДОСТЪП ДО ТОЗИ УЕБСАЙТ.

Подадени материали

С настоящото Вие гарантирате на Nielsen правото да използва всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, съобщена на Nielsen чрез Уебсайта (заедно „Подадените материали”). Nielsen няма задължението да третира които и да било подадени от Вас материали като поверителни и не носи отговорност за каквито и да било идеи за стопанската си дейност (включително, без ограничение, идеи за продукти или рекламни идеи) и не поема никаква отговорност произтичаща от каквито и да било всички прилики, които могат да се появят в бъдещи дейности или Съдържания на Nielsen. Освен както е отбелязано по-долу в този параграф, Nielsen има правото да използва Подадените от Вас материали за търговски или каквито и да било други цели без да дължи заплащане за това на Вас или на което и да е трето лице, което може да е изпратило Подадените материали. Вие се задължавате да обезщетите, защитавате и освободите Nielsen от каквато и да е отговорност, произтичаща от използването или разпространението на тези материали. Освен това давате на Nielsen правото да използва Вашето име във връзка с възпроизвеждането или разпространението на тези материали.

Потенциално лично идентифицираща информация, която може да бъде получена в Уебсайта е предоставена доброволно от посетителите на Уебсайта и се урежда от условията на нашата Политика за поверителност. Вие потвърждавате, че сте отговорни за каквито и да било материали подадени от Вас, и Вие, не Nielsen, носите пълната отговорност за съответното съобщение, включително неговата законност, надеждност, уместност, оригиналност и авторски права. Забранено е да публикувате или да препращате до и от този Уебсайт каквито и да било незаконни, заплашителни, злепоставящи, клеветнически, неприлични, порнографски или други материали, които нарушават който и да е закон. Ако е приложимо, Nielsen си запазва правото да изтрива или редактира съобщения, които, по свое усмотрение, Nielsen може да намери обидни, клеветнически, неприлични, в нарушение на законите свързани с авторското право или търговските марки или по какъвто и да е друг начин неприемливи, и Вие се отказвате от всякакви морални права, които може да имате ако материалът е изменен или са му направени промени по начин, който не приемлив за Вас.

Юрисдикция

Освен ако не е описано другояче, достъп до цялото Съдържание на Уебсайта е даден само с цел да се предостави информация за Nielsen и предоставените от Nielsen услуги. Nielsen контролира и управлява Уебсайта и не дава гаранция че Съдържанието на този Уебсайт е подходящо или достъпно за ползване на други места. Други сайтове на Nielsen може да бъдат контролирани и експлоатирани извън САЩ и може да се ръководят от законите на държавата, в която са контролирани и експлоатирани. Ако използвате Уебсайта от място различно от мястото, където Уебсайтът е контролиран и експлоатиран, Вие носите отговорност за съблюдаването на приложимите местни закони.

Отказ от отговорност

Съдържанието на Уебсайта може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Също така Nielsen може да прави промени и подобрения на Уебсайта по всяко време. СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА Е ПРЕДОСТАВЕНО КАКТО Е („AS IS”) И КАКТО Е ДОСТЪПНО („AS AVAILABLE”) И БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, БИЛИ ТЕ ПРЯКИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН ДОПУСТИМА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. NIELSEN ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЛИПСА НА ПОСЕГАТЕЛСТВО И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. NIELSEN НЕ ГАРАНТИРА ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В СЪДЪРЖАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТИ И БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОПРАВЕНИ, ИЛИ ЧЕ УЕБСАЙТА ИЛИ СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ГИ ПРАВЯТ ДОСТЪПНИ, СА СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. NIELSEN НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ПРАВИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ТОЧНОСТ, АКУРАТНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И ДРУГИ. NIELSEN НЕ ПОЕМА НИКАКЪВ АНГАЖИМЕНТ ДА АКТУАЛИЗИРА МАТЕРИАЛИТЕ НА УЕБСАЙТА. ВИЕ (И НЕ NIELSEN) ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ КОРЕКЦИИ. ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС, ДОТОЛКОВА ДОКОЛКОТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО МОЖЕ ДА НЕ РАЗРЕШАВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ. Освен това информацията, съдържаща се в уебсайта е само за информационни цели и не следва да се разчита на тези данни за КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ цели. Nielsen не носи отговорност за каквито и да било резултати, получени или не получени вследствие използването на информацията съдържаща се в уебсайта.

всяко позоваване на nielsen или информацията, съдържаща се в уебсайта за комерсиални цели, включително ЦИТИРАНЕ В КАКВАТО И ДА БИЛО реклама, материали в подкрепа на продажбите или други МАРКЕТИНГОВИ материали, е строго забранено.

Прекратяване на договора

Nielsen или Вие може да прекрати този договор по всяко време. Вие можете да прекратите този договор като унищожите всички материали, получени от Уебсайта и всичката свързана с тях документация и всички копия и инсталации. Nielsen може да прекрати това споразумение незабавно, без предизвестие, ако, по собствена преценка на Nielsen, сте нарушили което и да било условие в този договор. В случай че договорът е прекратен, Вие се задължавате да унищожите всички материали, получени от този Уебсайт и всичката свързана с тях документация както и всички копия и инсталации. Задължавате се да не влизате в този Уебсайт след прекратяването на този договор без писменото съгласие на Nielsen, като Nielsen обаче запазва всички права, включително всички авторски права и правото да използва Подадените материали както е предвидено тук като ограниченията за употреба и третиране на Съдържанието остават в пълна сила.

Линкове към други сайтове

Уебсайтът съдържа връзки към други сайтове, които не са поддържани от Nielsen. Nielsen не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и не поема каквито и да било ангажименти отнасящи се до съдържанието или точността на тези сайтове, становищата изразени в в тях или други линкове предоставени в тези сайтове. Включването на какъвто и да е линк към такива сайтове не означава че Nielsen гарантира сайтове или продуктите или услугите, посочени в сайта. Nielsen може да прекъсне линковете по всяко време. Условията за ползване и политиката за поверителност приложими към такива сайтове могат да бъдат различни от тези на Уебсайта. Ако решите да влезете в сайтове на трети страни, с линкове към Уебсайта, правите това изцяло на свой собствен риск и Nielsen не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването на такъв сайт.

Линкове и Лого

Чрез свързване на линк към която и да е страница на Уебсайта, Вие се задължавате да съблюдавате следните правила и условия. С изключение на предвиденото в този параграф, Nielsen забранява сайт кеширане, използването или публикуване на неупълномощени хипертекстови линкове към сайта и добавянето на рамки към което и да било Съдържание, достъпно чрез Уебсайта. Можете да свързвате линк към сайта само чрез началната страница на сайта или чрез специално посочена портална страница. Порталната страница е която и да е страница, която е първата и основна страница, която служи като отправна точка към значителна част от съдържанието. Линковете могат да бъдат само във формат текст и не могат да съдържат други думи освен „Nielsen”. Изображенията на логото на Nielsen може да се използват само за линковете и само с изричното писмено разрешение на Nielsen. Всички молби за такова разрешение или за разрешение да се постави линк към Уебсайта по начин, различен от отзи предвиден в предходния парагарф следва да се адресират до Nielsen Global Communications на адрес 85 Broad Street, New York, New York, САЩ, 10004, тел.: +1 646 654 5000. С поставянето на линк към Уебсайта, вие приемате и се съгласявате че, освен както е посочено тук, всички права върху търговски марки или марки за услуги Nielsen, използвани в този Уебсайт, Съдържанието, фигуриращо в Уебсайта и дизайна на Уебсайта принадлежат на Nielsen. Вие се задължавате да не представяте неточно Вашите взаимоотношения с Nielsen и да не създавате неверни или заблуждаващи впечатления за Nielsen. Линкове към Уебсайта не могат да се използват по начин, който посочва или твърди, че Nielsen изразява потвърждение или гаранция спрямо Вас, Вашия уебсай или други стоки и услуги (във всички случаи, освен ако има друго писмено споразумение между Вас и Nielsen). Nielsen не носи никаква отговорност и към Nielsen не може да бъде предявен иск за каквото и да било съдържание, фигуриращо на Вашия уебсайт. Вие се съгласявате да обезщетите и да защитава Nielsen срещу всички искове срещу Nielsen, произтичащи от или въз основа на Вашия уебсайт. Никакъв/ви линк/ове не могат да се появят на която и да е страница на Вашия уебсайт или в рамките на какъвто и да било контекст, съдържащ информация или материали, които може да се тълкуват като клеветнически, неприлични или престъпни, или които нарушават, или по-друг начин увреждат или подканват към нарушаване или друго нарушение на каквито и да било права на трети страни. Nielsen си запазва правото по всяко време и по свое усмотрение да поиска да премахнете всички линкове или на даден конкретен линк към Уебсайта от Вашия уеб сайт. Това не е лиценз, но при условие че съблюдавате горните условия, Nielsen се съгласява да Ви предостави използването на името „Nielsen” единствено за целите на установяване на линк към Уебсайта, както е разрешено по-долу. С изключение на ограничено разрешение да използва името „Nielsen”, както е посочено в този параграф, не може да  използвате която и да е от търговските марки Nielsen или марки за услуги за друга цел без изричното писмено разрешение от Nielsen. Nielsen може да оттегли по всяко време, по свое усмотрение, без причина, разрешението дадено Ви тук да използвате името „Nielsen” и правото Ви да поставяте линкове към които и да било страници на Уебсайта. В такъв случай при поискване Вие се съгласявате да премахнете всички линкове към Уебсайта и да прекрати използването на името „Nielsen” за цели свързани с линковете. След това, поставянето на каквито и да било бъдещи линкове към Уебсайта ще изисква изричното писмено съгласие на Nielsen. Nielsen си запазва правото да променя тези правила и условия във връзка с линковете по всяко време. Като продължава да свързвате линкове към Уебсайта, Вие се съгласявате, че сте длъжни да съблюдавате и да спазвате тези договорни правила и условия, както и другите правни условия за ползване и условията на Уебсайта, както тези може да бъдат изменени от време на време.

Други условия

Nielsen може по всяко време и без предизвестие да направи промени в тези Условия за употреба като актуализира този документ. Като продължавате да ползвате Уебсайта сега или след публикуването на каквито и да било промени или модификации, Вие приемате тези промени или модификации. Тези Условия за ползване се уреждат и тълкуват съгласно законите на щата Илинойс и на САЩ, независимо от каквито и да било стълкновителни норми. Ако някоя част от тези Условия за ползване е обявена за незаконна, невалидна или неприложима, тази част ще бъде сметната за отделна и няма да повлияе на валидността и приложимостта на останалите клаузи. Възможни доказателства за използването на Уебсайта за незаконни цели ще бъде предоставена на правоприлагащите органи. Това е цялото споразумение между страните във връзка с използването на Уебсайта.