INSIGHTS

Index spotřebitelské důvěry v české republice dlouhodobě roste
Novinky

Index spotřebitelské důvěry v české republice dlouhodobě roste

Hodnoty indexu spotřebitelské důvěry, který vypracovala společnost Nielsen ze své globální studie, se ve třetím čtvrtletí dramaticky lišily v různých oblastech. V Evropě se hodnoty pohybovaly od maximálních 107 v Dánsku, k minimálním 50 na Ukrajině. Průměr 34 evropských zemí zaostává za českým indexem o 18 bodů.

Česká spotřebitelská důvěra stabilně rostla. Ve Q3 2016 dosáhla svého dosavadního maxima (99 bodů), čímž následuje čtyři nejoptimističtější země Evropy, tedy ty, jejichž index se vyšplhal nad 100 – tradičně šlo o Dánsko s nejvyšší evropskou hodnotou 107, Velkou Británii se 106 a Německo s Irskem, jejichž index dosáhl rovných 100. Celosvětový průměr 63 zemí zahrnutých do globální studie je na stejné úrovni jako index v České republice.

Čeští respondenti zůstali druzí nejvíce optimističtí z celého evropského regionu, co se týče pracovních příležitostí (hned po Německu), kdy 57 % respondentů označilo své pracovní vyhlídky v nadcházejících 12 měsících za dobré nebo výborné. V oblasti osobních financí patří Češi také mezi nejjistější s 57 %, což představuje růst o dva procentní body oproti předchozímu čtvrtletí. Pouze ve třech evropských zemích se tento ukazatel vyšplhal výše – v Dánsku (64%), Švýcarsku a Izraeli (58 %).

Evropa měla ve třetím čtvrtletí největší strach z terorismu. Češi jej také označili za svou největší obavu (33 % respondentů), následovala starost o zdraví (27 %) a strach z imigrace (26 %) – ten je u Čechů nejvyšší v Evropě. Žádná jiná evropská země nepřesáhla 20%.

Údaje vycházejí z globální studie společnosti Nielsen, která měří spotřebitelskou důvěru, hlavní obavy a investiční záměry spotřebitelů ve více než 60 zemích světa. Hodnoty nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu.

O NIELSEN GLOBÁLNÍ STUDII SPOTŘEBITELSKÉ DŮVERY A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ

Studie spotřebitelské důvěry a investičních záměrů společnosti Nielsen je prováděna od roku 2005 a sleduje důvěru, hlavní obavy a investiční záměry spotřebitelů mezi více než 30 000 internetovými uživateli v 63 zemích světa. Hodnoty indexu spotřebitelské důvěry nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu. Zjištění průzkumu jsou založeny na deklarovaných odpovědích respondentů. Sběr dat pokrývajících třetí čtvrtletí roku 2016 probíhal v období od 10. srpna do 2. září 2016.

O SPOLEČNOSTI NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globální výzkumná agentura, která poskytuje celkové pochopení toho, co spotřebitelé na celém světě kupují a sledují. V rámci sledování rychloobrátkového zboží nabízí výrobcům spotřebního baleného zboží a obchodním řetězcům rozsáhlý pohled na celkový vývoj v oblasti FMCG. Nielsen neměří pouze televizní vysílání, ale i sledovanost na ostatních zařízeních včetně online měření či měření mobilní komunikace. Díky spojení měření televizní a online sledovanosti s informacemi o vývoji rychloobrátkového zboží poskytuje Nielsen svým klientům jak nejkvalitnější zdroj dat, tak nepostradatelné analytické služby. Nielsen (společnost S&P 500) působí ve více než 100 zemích, které pokrývají více než 90% celkové světové populace. Pro více informací navštivte www.nielsen.com

KONTAKT:

Mária Hukelová
maria.hukelova@nielsen.com
+421 907 912571