INSIGHTS

ONLINE nákupy: Češi nejvíce nakupují spotřební elektroniku
Novinky

ONLINE nákupy: Češi nejvíce nakupují spotřební elektroniku

Pokud bychom měli jedním slovem popsat dnešní spotřebitele, výraz “connected” (připojení) by se určitě dostal na vrchní příčky seznamu. Digitalizace již ovlivňuje i naši komunikaci s rodinou a přáteli, a způsob, jakým nakupujeme, není žádnou výjimkou. Tradiční kamenné prodejny rozšiřují své působení online směrem, a naopak se setkáváme    s opačným jevem, kdy čistě online prodejci otevírají kamenné obchody. Prodejci implementují inovativní digitální technologie, které mění nákupní zážitky spotřebitelů a přizpůsobují se jejich životnímu stylu. Myšlení v pojmech kamenná versus online prodejna se stává zastaralé – současnou i budoucí realitou v maloobchodě je už propojení kamenných prodejen s online prodejem.

Podle aktuálně zveřejněné online studie společnosti Nielsen “Connected Commerce” více než 93 % globálních respondentů říká, že nakupovali online. Možná to není překvapující zjištění vzhledem k tomu, že výsledky jsou založeny na deklaracích spotřebitelů s internetovým připojením, ale význam tohoto čísla je v každém případě pozoruhodný. Nejenže ukazuje, jak online nakupování proniká mezi online populaci, ale poskytuje i pohled na nákupní zvyklosti, které budou díky nárůstu internetové penetrace teprve akcelerovat.

Výsledky studie také naznačují, že více než polovina světových respondentů již koupila produkty z kategorie módy (58 %) nebo cestování (55 %), a přibližně polovina zakoupila knihy, hudbu nebo kancelářské produkty. Tyto kategorie se dostaly na přední místa i u českých respondentů, avšak prvenství má spotřební elektronika, u které více než 60 % dotázaných respondentů deklaruje, že ji už někdy nakoupili online. Spotřební zboží bylo mezi online konzumenty sice méně populární, avšak toto se začíná měnit – téměř čtyři   z deseti globálních (38 %) a ještě více českých (41 %) respondentů říká, že online zakoupili produkty osobní hygieny a kosmetiku. Výrazněji se čeští spotřebitelé liší od evropského průměru například v online nákupu léků a výživových doplňků, kde až 40 % spotřebitelů deklaruje nákup této kategorie (vs. 20 % evropského průměru). Podobnou odlišnost vidíme  také u krmiv pro domácí mazlíčky, které až čtvrtina českých respondentů vs. 15 % evropských nakoupila přes online prodejní kanál.

Pokud jde o čerstvé potraviny, jejich fotky jednoduše nemohou nahradit fyzický kontakt s produktem nebo jeho vůni. Přestože i tato kategorie se dostává častěji do nákupních online košíků, stále musí překonat řadu překážek, aby byla akceptována širší skupinou online nakupujících. Průměrně zatím jen méně než jeden z deseti respondentů v Evropě, a stejně tak v České republice, tvrdí, že někdy zakoupil čerstvé potraviny. Celosvětový průměr je mnohem vyšší díky vyššímu procentu online nakupujících v Asii a Tichomoří. Jasnou bariérou při nákupu čerstvých potravin je fakt, že nakupující si nemohou ručně vybrat produkt, ovšem i donáškové služby potravin se zdokonalují a rozšiřují a s nimi i garance kvality při nákupu celé škály čerstvých potravin.

Nielsen online globální studie “Connected Commerce” zkoumá hlavní faktory, které ovlivňují vyvíjející se digitální cestu k nákupu. Zabývá se bariérami spojenými s nákupem čerstvých potravin a spotřebního zboží a odhaluje aktivační strategie, které mohou pomoci překonat tyto překážky. Poskytuje také pohled na digitální technologie, které spotřebitelé v obchodech používají dnes, a na ty, které jsou příslibem pro budoucnost. Pro více informací si stáhněte globální Nielsen report: Global Connected Commerce Report.

O GLOBÁLNÍ STUDII NIELSEN

Výsledky online globální studie „Connected Commerce“ jsou založeny na odpovědích více jak 30 000 respondentů s online přístupem v 63 zemích světa, v nichž je internetová penetrace minimálně 60 % nebo online populace dosahuje minimálně 10 miliónů respondentů. Vzorek respondentů je v každé zemi sestaven reprezentativně z hlediska věku a pohlaví. Odpovědi průzkumu jsou založeny na deklarovaném chování. Sběr dat probíhal v období od 31. října do 18. listopadu 2016.

O SPOLEČNOSTI NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globální výzkumná agentura, která poskytuje celkové pochopení toho, co spotřebitelé na celém světě kupují a sledují. V rámci sledování rychloobrátkového zboží nabízí výrobcům spotřebního baleného zboží a obchodním řetězcům rozsáhlý pohled na celkový vývoj v oblasti FMCG. Nielsen neměří pouze televizní vysílání, ale i sledovanost na ostatních zařízeních včetně online měření či měření mobilní komunikace. Díky spojení měření televizní a online sledovanosti s informacemi o vývoji rychloobrátkového zboží poskytuje Nielsen svým klientům jak nejkvalitnější zdroj dat, tak nepostradatelné analytické služby. Nielsen (společnost S&P 500) působí ve více než 100 zemích, které pokrývají více než 90 % celkové světové populace. Pro více informací navštivte www.nielsen.com

KONTAKT:
Mária Hukelová
maria.hukelova@nielsen.com
+421 907 912571