Indsigter

Danskerne er fortsat de mest optimistiske I Europa
Artikel

Danskerne er fortsat de mest optimistiske I Europa

Finnerne er omsider ved at komme ud af den kolde vinter, og også udsigterne for nordmændene og svenskerne er mere positive.

Ifølge en ny global Nielsen-undersøgelse fastholder danskerne positionen som de mest optimistike forbrugere i Europa primært drevet af et bedre syn på jobudsigterne.

Forbrugertilliden stiger markant på tværs af Norden. Højdespringeren er Finland med 11 points forbedring, efterfulgt af Norge og Sverige med hhv. 8 og 4 point. Danmark fastholder niveauet fra sidste kvartal som også var historisk højt på denne side af den finansielle krise – og samtidig det højeste i Europa med 115 point. I Sverige, Norge og Finland udgør forbrugertilliden hhv. 98, 90 og 81 point.

Danskerne er de mest optimistiske forbrugere i Europa, og intet peger i retning af, at det vil aftage så længe arbejdsløsheden og økonomien udvikler sig i en positiv retning.

Forbrugertilliden er bygget op omkring forbrugernes syn på tre faktorer:

  • Danskernes syn på jobmarkedet over de næste 12 måneder
  • Danskernes syn på deres personlige økonomi over de næste 12 måneder
  • Danskernes syn på om det nu er et godt tidspunkt til at købe ting de mangler

Det er efter et fald på 3-point kun 20 %, som ser negativt på jobmarkedet i Danmark. For Sverige er tallet 40 %, hvilket er et fald på 9 point. Norge ligger på 51 % efter et fald på 12 point og Finland ligger på 70 %. I Finland er andelen, der ser positivt på jobmarkedet, firedoblet fra 7% til 28 % over det seneste år.

2 ud af 3 danskere ser positivt på deres personlige økonomi, hvilket er 3 %-point bedre end for et år siden. I Sverige er andelen, der ser positivt på den personlige økonomi, steget 4 point over det sidste år til 60 %. 47 % af finnerne ser positivt på deres personlige økonomi, hvilket er en forbedring på 13 point ift. for et år siden, mens andelen udgør 44 % blandt nordmændene.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er et godt tidspunkt at købe det, som man har brug for, svarer 57 % positivt, mens tallene for hhv. Sverige, Norge og Finland er 46, 41 og 34 %.

Forbrugertilliden kan også aflæses i, hvor stor en andel af befolkningerne som mener, at deres land fortsat er i recession.

Hver anden finne mod hver tredje nordmand, svensker og dansker mener, at deres land er i recession. Der er dog en stor bevægelse blandt finnerne på dette punkt, idet 8 ud 10 for et år siden mente, at Finland var i recession. I Europa er det 57 % af befolkningen, som mener, at deres land er i recession.