Indsigter

Økologi driver FMCG væksten
Artikel

Økologi driver FMCG væksten

Væksten i salget af FMCG produkter fra danske dagligvarebutikker er de seneste 2 år aftaget, og tendensen er fortsat i årets første tre måneder, hvor væksten i værdi nu kun er på 0,88% imod 1,06% i hele 2018.

Økologi har i de seneste ti år været et af vækstlokomotiverne inden for FMCG. Og salget af økologi vokser fortsat markant år til dato med en salgsfremgang på 10%, hvilket dog er en lidt lavere vækst end i 2017, hvor økologisalget steg med hele 13,5%. Salget af økologi udgør nu knap 10% af det samlede salg i Dagligvarehandelen*.

SALGET AF KONVENTIONELLE VARER FALDER

Vi ser nu en helt ny tendens her i starten af 2019, hvor salget af ikke-økologiske varer udvikler sig negativt.  I de seneste 2 år har væksten for økologi været markant højere end for ikke-økologi, men ikke-økologiske produkter har dog fortsat bidraget til den samlede vækst i FMCG. I de første 12 uger af 2019 gælder dette ikke længere.

I 2017 bidrog økologi med ca. 60% til den samlede vækst i markedet. Vækstandelen steg i 2018 til 77%, mens økologi i første kvartal i 2019 stod for 102% af væksten inden for FMCG.

FORTSAT REGIONALE FORSKELLE I ØKOLOGISALGET

Hovedstaden står for ca. 30% af alt dagligvaresalg og 43% af det samlede økologi salg. Hovedstaden er dermed klart overrepræsenteret i økologisalget i Danmark.

Nordjylland har fortsat det største efterslæb ift. økologisalget men havde dog i 2017 den højeste vækst i økologisalget. Væksten i Nordjylland er nu stagneret og er på niveau med resten af markedet. Hovedstaden og Midtjylland har år til dato den laveste vækst i procent på økologi men har fortsat den højeste vækst i absolutte kroner.

Økologiens rolle i kategorien

Tørvarer og kolonialkategorier som tørærter, gryn, mel, pasta, ris og tørret frugt er blandt de kategorier med højeste økologiandel sammen med babymad, spiseolie og æg. Men også kategorier som syltetøj og marmelade, smørepålæg og morgenmad har en høj økologiandel.

Impulskategorier som slik, chokolade, kager, chips og snacks, spiritus og øl har alle en økologiandel under 5% – så her kan der være et uforløst økologisk potentiale.

At producere både konventionelle og økologiske produkter øger kompleksiteten og dermed omkostningerne for dagligvareproducenter. Omvendt risikerer leverandører uden et økologisk sortiment, at de opleves mindre relevante af den del af danskerne, som sætter økologi over pris, eller som er parate til at skifte fra konventionelle produkter til økologiske, når prisforskellen opvejes af de fordele, som det økologiske alternativ bidrager med.

Så enhver dagligvareproducent må nøje analysere og beslutte sig for, om det er rentabelt at udvikle et økologisk sortiment og springe med på det økologiske vækstlokomotiv, som bare fortsætter.

* Dagligvarehandelen inkl. Hard Discount