Privatliv

VORES PRIVATLIVSPOLITIKKER

BESKYTTELSE AF PRIVATLIV

Forbrugernes privatliv er højeste prioritet for Nielsen. Vi bygger vores produkter og tjenster på demografiske og aggregerede data, fra hvilke det ikke er muligt at identificere personer direkte. Vi opretholder fornødne begrænsninger imod adgang til data om specifikke enkeltpersoner, når vi opbevarer data. Vores interne politikker og procedurer følger gældende love og industristandarder over hele kloden. Dette indebærer, blandt andet, princippet om Privacy by Design – en forpligtelse til at sikre beskyttelse af privatlivets fred i designet og implementeringen af ​​vores produkter og tjenester.

De procedurer, der er beskrevet i denne privatlivserklæring, varetages af Nielsens gruppe af virksomheder, der opererer rundt omkring i verden. Læs mere om Nielsens familie af virksomheder.

Vi benytter privatlivskontroller, der er nemme at finde og bruge. Vi tror på ansvarlig håndtering af data, og vi stræber løbende efter at forbedre vores egne producerer og opretholde en høj standard for vores virksomhed. 

Se “Privacy Information” til højre for at læse mere om specifikke fremgangsmåder samt Nielsens forskellige forretningsområder.

Nielsens fortrolighedsprincipper inkluderer:

INDBYGGET BESKYTTELSE AF PRIVATLIV

Mens vi udvikler vores produkter og tjenester, vurderer vi deres potentielle indvirkning på personlige data og integrerer den fornødne beskyttelse af privatlivets fred i vores behandling af data under hensyntagen til de andre fortrolighedsprincipper, som er beskrevet nedenfor.

TILLID OG ANSVARLIGHED

Vi er forpligtet til ansvarlig håndtering af data under vores kontrol og overholdelse af alle gældende databeskyttelseslove, der regulerer indsamling, brug og videregivelse af data om individuelle personer. Nielsens interne team med ansvar for fortrolighed overvåger overholdelse af gældende fortrolighedslove, selvregulerende programmer, som vi deltager i, og vores interne fortrolighedspolitikker. Vi bruger værktøjer og metoder designet til at forhindre at enkeltpersoner er identificerbare i vores rapporter. Vi sikrer at de data, vi indsamler, genbruges på måder, der ikke er meddelt til enkeltpersoner og/eller ville kunne påvirke påvirke dem negativt.

I vores Nielsen Marketing Cloud-platform, deltager vi i følgende programmer for selvregulering:

 • The Digital Advertising Alliance (DAA): Vi overholder DAA’s selvregulerende principper for online annoncering, herunder DAA’s anvendelse af selvregulerende principper til mobile platforme og universer. 
 • The European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Vi overholder de europæiske principper.
 • The Network Advertising Initiative (NAI): Vi overholder NAI’s etiske regler.

Læs mere om Nielsen Marketing Clouds fortroligheds procducerer

DE DATA SOM NIELSEN SAMLER

Nielsen indsamler personoplysninger fra:

 • Vores paneldeltagere – enkeltpersoner eller husholdninger, der kontraktligt accepterer at deltage i en eller flere af Nielsens paneler. Vi behandler også personoplysninger med henblik på at rekruttere til paneler, der præcist repræsenterer den ”samlede målgruppe”.
 • Personer, vi kontakter vedrørende Nielsens undersøgelser udført online, personligt, på telefon, e-mail eller per post.
 • Browsere og mobile enheder, der måles af vores digitale og mobile produkter eller segmenteres i målgrupper til online eller mobilannoncer af Nielsen Marketing Cloud.
 • Besøgende på vores websites og personer, der kontakter os via vores websites, e-mail eller på andre måder.
 • Offentlige kilder – om visse offentlige personers offentlige aktiviteter, som fx professionelle atleter.
 • Offentligt tilgængelige indlæg på sociale medier for produkter, der måler online reaktion på videoindhold, produkter og brands.
 • Vores medarbejdere, kontrahenter og forretningskontakter i andre virksomheder, når vi udfører vores forretningsaktiviteter.

MEDDELELSER OG VALG

Vi giver klar besked om, hvilke data vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Vi tilbyder valg af tidspunkt og kontekst for dataindsamling, der tager hensyn til hvor følsomme oplysninger, vi indsamler. Paneldeltagere og respondenter i spørgeundersøgelser accepterer indsamling og behandling af deres data og kan til enhver tid tilbagetrække deres deltagelse, såvel som framelde sig vores online og mobile dataindsamling.

DATAKVALITET

Vi arbejder hele tiden på at vedligeholde de personoplysninger, som vi indsamler, så de er fuldstændige, nøjagtige, relevante og opdaterede.

GRUNDLAG FOR HÅNDTERING AF DATA

Mange privatlivslove kræver, at virksomheder klarlægger et retmæssigt grundlag for deres brug af personoplysninger. Mens Nielsen har klarlagt forskellige retmæssige grundlag for forskellige typer af behandling, vil vores grundlag for behandling af personoplysninger blive en af de følgende:

 • Performance af en kontrakt—Nielsen driver deres researchpaneler og udfører spørgeundersøgelser på grundlag af en kontrakt – et panelmedlemskab eller en markedsresearchaftale mellem Nielsen og vores researchemner. For mange paneler dækker disse aftaler alle medlemmer i en husholdning, fordi markedsresearchpraksis ofte kræver analyse af data på husholdningsniveau.
 • Samtykke—Når Nielsen baserer sin behandling af personoplysninger på samtykke, kan vi søge samtykke direkte hos enkeltpersoner, eller når Nielsen handler som databehandler (som serviceudbyder til en anden virksomhed), er vi afhængige af samtykke indhentet af den dataansvarlige (en tredjepart, der [typisk] har et direkte forhold med enkeltpersonen og indhenter samtykke).
 • Retmæssige interesser—I nogle tilfælde kan vi basere behandlingen af personoplysninger på vores retmæssige interesse i at udføre markedsresearch eller andre servicer på grund af dens fordele i at forbedre effektiviteten for vores kunder og de markeder, hvorpå de befinder sig. Når vi er afhængige af dette som vores grundlag for behandling, sikrer vi os, at vores aktivitet er passende balanceret af stærke privatlivsbeskyttelser designet til at minimere risiciene for de registrerede.

MINIMERING AF DATA OG BEGRÆNSNING AF INDSAMLING

Ifølge konceptet om dataminimering begrænser vi indsamlingen af personoplysninger i det omfang det er muligt, så vi stadig kan udlede meningsfulde og nøjagtige målinger og indsigter.

 • Når vi bruger direkte identifikatorer, begrænser vi adgangen til sådanne oplysninger, både internt og eksternt, og vi er afhængige af vores foranstaltninger om datasikkerhed, som er designet til at beskytte enkeltpersoners privatliv.
 • Før vi indhenter tredjepartsdata, gennemgår vi tredjepartens praksis om dataindsamling og de privatlivsmeddelelser, der er gjort tilgængelige til enkeltpersoner, for at sikre os, at vores brug af data stemmer overens med de forpligtelser, disse virksomheder har sat over for enkeltpersoner.
 • Når vi her fjernet identificerende elementer fra de data, vi indsamler, tager vi foranstaltninger for at forhindre, at disse data blive re-associeret med identificerbar data.

BEGRÆNSET BRUG OG OPBEVARING

Vi begrænser adgang til og brug af personoplysninger til Nielsens partnere og serviceudbydere med et legitimt forretningsformål. Vi har klarlagt politikker om opbevaring af registre til at begrænse, hvor lang tid vi beholder persondata.

ADGANG, KORREKTION, SLETNING OG PORTABILITET

Vi giver enkeltpersoner en mulighed for at få adgang til de personoplysninger, som Nielsen har om dem, og rette dem, hvis de ikke er korrekte. 

Afhængigt af dit land kan enkeltpersoner i henhold til gældende lov have forskellige yderligere rettigheder med hensyn til behandlede personoplysninger.

Rettigheder kan omfatte et eller flere af følgende:

 • At anmode om bekræftelse af, om der behandles personlige data eller ej og hvor det er tilfældet, få adgang til en kopi af de data, vi har, og til at anmode om, at det opdateres eller korrigeres, hvor det er forkert;
 • At gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger 
 • At foreslå andre begrænsninger for behandlingen af ​​personoplysninger 
 • At anmode om, at personlige data slettes (hvor det er relevant).

Enkeltpersoner, der er interesserede i at gøre krav på en eller flere af disse rettigheder, kan indsende en anmodning ved hjælp af formularen her eller kontakte os på privacy.department@nielsen.com. Nielsen diskriminerer ikke enkeltpersoner, der udøver deres rettigheder i henhold til gældende lov.

Kun den enkelte registrerede eller en “autoriseret agent”, der har tilladelse til at handle på deres vegne, kan indsende en anmodning. En “autoriseret agent” betyder en fysisk person eller en forretningsenhed, der er autoriseret til at handle på den enkeltes vegne. Bemærk at vi kan afvise en anmodning fra en autoriseret agent, hvis de ikke fremlægger bevis for, at de er bemyndiget af den enkelte registrerede til at handle på deres vegne.  

En anmodning skal:

 • Tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger, der giver os mulighed for med rimelighed at kontrollere, at anmoderen er den person, som vi har indsamlet personlige data om, eller deres autoriserede agent; og 
 • Indeholde tilstrækkelige detaljer til, at vi korrekt kan forstå, vurdere og reagere på det.  

Vi kan ikke svare på en anmodning eller levere personlige data, hvis vi ikke kan verificere identiteten på den, der anmoder om det eller deres autoritet til at fremsætte anmodningen. For at bekræfte en anmoders identitet matcher vi de leverede data, når anmodningen sendes til de personlige data, vi allerede har. Yderligere oplysninger til brugere i EU / EØS: Enkeltpersoner, der har spørgsmål eller bekymringer vedrørende Nielsens indsamling og behandling af personoplysninger, kan kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse i EU på privacy.department@nielsen.com. Enkeltpersoner, der er utilfredse med den måde, Nielsen har behandlet personoplysninger eller ethvert spørgsmål om privatliv eller til en anmodning de har rejst til os, har ret til at klage til tilsynsmyndigheden i deres bopælsland eller det sted, hvor det emne, der er genstand for klagen, opstod. Kontaktoplysningerne for alle EU-nationale tilsynsmyndigheder kan findes ved at besøge: EU’s nationale databeskyttelsesmyndigheder.

BØRNS DATA

Vi efterkommer gældende lovgivning vedrørende indsamling af data om børn. Når vi indsamler persondata fra børn, gør vi det med forældrenes samtykke, hvilket kan tilbagetrækkes når som helst.

GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSLER

Vi respekterer gældende lokale love om grænseoverskridende overførsler af og adgang til persondata.

VIDEREGIVELSE AF DATA TIL TREDJEPARTER

Vi sælger ikke data, der direkte identificerer enkeltpersoner, og vi forbyder kontraktligt vores kunder i at gen-identificere personer fra af-identificeres data, som har leverer til dem (fx målgruppestatistik). Derudover forbyder vi kontraktligt modtagerne af vores data i at bruge dem til at tage beslutninger om kredit, forsikring, boliganskaffelse, beskæftigelse og anden juridisk indvirkning på enkeltpersoner. Vi kræver kontraktligt af vores serviceudbydere, der har adgang til vores data, at holde dem sikre og kun bruge dem til de tjenester,  som de er blevet antaget til at yde. Vi leverer data til regerings- og retshåndhævelsesenheder i det omfang, det er krævet af gældende lovgivning, for at beskytte Nielsens juridiske interesser og, hvor det er nødvendigt for at beskytte andres helbred og sikkerhed.

DATASIKKERHED

Vi implementerer organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger i flere lag, der er designet til at beskytte de personoplysninger, som er under vores kontrol. Disse inkluderer blandt andet: at begrænse adgang til data; at bruge teknologiske sikkerhedssystemer som firewalls, kryptering, malwarebeskyttelse og detektion af indtrængen; at opretholde politikker, der er afstemt med juridiske krav; og at holde vores partnere ansvarlige for at opretholde procedurer for databehandling og at overholde vores interne politikker. Vi har en global organisation af kvalificerede datasikkerhedsfagpersoner og tager del i jævnlige systemtests og opdateringer af vores kontroller for at holde trit med den skiftende teknologi og sikkerhedstrusler.

GLOBAL RÆKKEVIDDE, LOKAL KONTAKT

Vi er forpligtede til at respektere de forskellige kulturer og lokale love i de lande, vi befinder os i.

KONTAKT OS

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende denne privatlivserklæring, eller ønsker at kontakte vores EU-databeskyttelsesrådgiver, bedes du kontakte os (privacy.department@nielsen.com). Du kan også sende et brev til os på den følgende adresse:

Fra EU-lande:
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business Park South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK
Attn.: Legal Dept.

Fra andre lande:
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA
Attn.: Legal Dept.

Spørgsmål om privatlivets fred kan sendes via e-mail til

privacy.department@nielsen.com