Privatliv

PRIVATLIVSERKLÆRING FOR DIGITALE FORANSTALTNINGER

PRIVATLIVSPOLITIK VED DIGITALE MÅLINGER

Nielsen bruger sin proprietære software og produkter til at levere digitale målingstjenester, der måler og analyserer, hvordan forbrugere interagerer med medier på tværs af online, mobile og nye teknologier, hvilket gør det muligt for Nielsen at tilbyde indsigt i forbrugeradfærd. De procedurer, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, efterleves af Nielsens virksomheder, der leverer digitale målingstjenester over hele verden. Læs mere om Nielsens virksomheder på www.nielsen.com/dk/da eller kontakt Nielsens privatlivsafdeling på privacy.department@nielsen.com for flere oplysninger (se vores kontaktoplysninger neden for under afsnittet “Kontakt os”).

Denne privatlivspolitik ved digitale målinger afspejler Nielsens generelle procedurer ved digitale målinger. Vi leverer imidlertid vores digitale målingstjenester til klienter over hele verden, og vores kontrakter med vores klienter kan pålægge Nielsen yderligere begrænsninger for, hvad vi kan eller ikke kan gøre med den data, der indsamles, når vi leverer digitale målingstjenester til dem. I nogle tilfælde har vi ikke tilladelse til at bruge og dele data som beskrevet i denne privatlivspolitik. Når vores kontrakt med en klient alene tillader behandling af data for at levere måletjenester til klienten, gør vi det typisk som “databehandler” eller “tjenesteudbyder.” Når vores kontrakt med en klient tillader behandling af data til andre formål end at levere måletjenester til klienten, kan vi gøre det som en “dataansvarlig” eller “forretning.”

Du opfordres til at gennemgå privatlivspolitikken for de webstedudgivere og andre parter, hvis hjemmesider og applikationer du bruger, for at opnå specifik information om hvordan de bruger og behandler data indsamlet på disse hjemmesider og applikationer, herunder deres brug af Nielsens digitale målingstjenester. Vi kræver, at vores kunder: fortæller deres brugere om brugen af måleprodukter og software (selvom de ikke altid nævner Nielsen ved navn); sikrer, at de har opnået behørig tilladelse til at indsamle, bruge og videregive oplysninger indsamlet ved brug af Nielsens digitale målingstjenester; og sikrer, at brugerne får passende valg med hensyn til indsamling og brug af deres information.

DATAINDSAMLING

Nielsen arbejder sammen med forskellige virksomheder, herunder dataudbydere, annoncører og udgivere, for at måle effektiviteten og rækkevidden af indhold, der bliver set eller lyttet til, uanset hvilken enhed folk anvender hertil. For eksempel hjælper vi annoncører med bedre at forstå en kampagnes effektivitet på tværs af tv-, computer- og mobilenheder.

Sådan indsamles data: De deltagende virksomheder indlejrer Nielsens proprietære målesoftware i deres indhold på deres udvalgte sider, annoncer, mobilapps, videoafspillere og andre internetforbundne enheder (såsom smart-tv), eller de kan give Nielsen adgang til data gennem direkte forbindelse til deres servere og andre sikre dataoverførselsmetoder. I denne privatlivspolitik henviser ordet “indhold” til lyd, video, reklamer og andre medier, som brugere måtte blive udsat for eller interagere med. Nielsens målesoftware er indlejret i indholdet eller i de enheder, du bruger til at indsamle information, der hjælper os med at forstå, hvilket indhold brugere udsættes for og interagerer med, samt hvilke reklamekampagner, der er effektive.

De specifikke oplysninger, der indsamles, afhænger af, hvordan vores klienter bruger vores målesoftware; nedenfor er angivet en generel beskrivelse af de typer af oplysninger, vi indsamler, og hvordan de bruges. Vi identificerer normalt ikke (og kan ikke) identificere eller forsøger at identificere de personer, som vi indsamler måledata om. Hvis du er medlem af et Nielsen panel, kan vi imidlertid knytte måledata indsamlet via vores målesoftware til dig som beskrevet nedenfor i afsnittet “Hvilke data indsamles” og “Databrug” i denne privatlivspolitik samt i din panelaftale.

Hvilke data indsamles: Afhængigt af måletjenesten indsamler Nielsens proprietære målesoftware:

 • oplysning om det indhold, der blev set – herunder hvilken annoncekampagne, program eller episode, der blev set;
 • oplysning om, hvor indholdet blev set – såsom hjemmeside eller app; og
 • generel information om den browser eller enhed, hvor indholdet blev set, herunder om brugeren så indholdet på en tablet eller smartphone, unikke enhedsidentifikatorer, der kan omfatte reklameidentifikatorer for mobilenheder, IP-adresse og/eller cookie-id og operativsystemet i brug.

Vi hverken sporer eller indsamler oplysninger om brugernes aktiviteter på tværs af hjemmesider eller applikationer. Den data, vi indsamler, kan matches med data fra Nielsen paneldeltagere eller andre virksomheder, der genkender deres egne brugere, eller som generelt indsamler data om forbrugere, såsom sociale medie- eller e-handelsvirksomheder. Disse andre virksomheder forsyner Nielsen med aggregerede eller anonyme brugerstatistikker (såsom alder og kønssammensætning af seere). Vi fortæller ikke disse tredjeparter, hvilket indhold brugere har set, og Nielsen får aldrig kendskab til identiteten på andre selskabers brugere.

Data fra disse andre kilder bruges også til at forbedre eller kalibrere de data, der er indsamlet fra vores målesoftware, samt til at muliggøre mere solid forskning og analyser.

I nogle tilfælde indsamler vi oplysninger direkte fra enkeltpersoner. Lejlighedsvis gennemfører Nielsen korte undersøgelser med deltagelse af brugere, der måske eller måske ikke har været præsenteret for vores klienters indhold

Besvarelse er frivillig, og undersøgelserne beder ikke om, og indsamler ikke, nogen direkte identificerbare data.

BRUG AF DATA

Vi behandler persondata for at levere vores digitale målingstjenester, der måler og analyserer, hvordan forbrugere interagerer med medierne på tværs af online, mobile og nye teknologier. Dette gør det muligt at iværksætte forskningsindsatser, rapporter og analyser af forbrugeradfærd, herunder sammensætningen af de seere, der har set et bestemt TV- eller streamingindhold eller om effektiviteten af en reklamekampagne, såsom en rapport med seertal, der viste, at en annoncekampagne blev set af xxxx kvinder i alderen 24-30 år i Storkøbenhavn, Danmark.

Vi anvender værktøjer og metoder for at sikre, at det ikke er muligt at identificere brugere ud fra de rapporter og indsigter, vi leverer til vores klienter. Den data, vi indsamler fra brugere, kombineres med data indsamlet fra andre kilder for at udarbejde aggregerede rapporter, således at brugere ikke kan identificeres; hvis dataene ikke er aggregeret, tager vi de nødvendige skridt for at sikre, at det ikke er muligt at identificere brugerne.

Udover at behandle personoplysninger til vores digitale målingstjenester og forskningsformål, som beskrevet ovenfor, behandler vi personoplysninger for at:

 • Betjene og administrere vores it- og sikkerhedssystemer, herunder overvågning af sådanne systemer og identifikation og afværgelse af sikkerhedstrusler;
 • Opdage og forhindre svindel;
 • Udføre forskning med henblik på kvalitetssikring og produkt-, service- og forretningsudviklingsformål, herunder forskning og udvikling. Dette inkluderer dataanalyse, audits, udvikling af nye produkter, produktion af forudsigelighedsmodeller, forbedring af vores måletjenester, identifikation af adfærdstendenser samt fastlæggelse af effektiviteten af vores kommunikation;
 • Facilitere den daglige drift og den økonomiske ledelse af Nielsen koncernen og enhver forretningstransaktion (f.eks. omorganisering, fusion, salg, joint venture, afståelse, overdragelse osv.);
 • Beskytte rettigheder, sikkerhed, ejendom eller driften af en eller flere af Nielsens enheder, dig eller andre;
 • Overholde gældende love og regler og etablere, udøve og/eller forsvare de juridiske rettigheder for en eller flere af Nielsens enheder og
 • Besvare anmodninger og meddelelser fra retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd

DATADELING

I forbindelse med et eller flere af de formål, der er beskrevet ovenfor, kan vi dele oplysninger, herunder personlige data, med følgende modtagere.

 • Vi ansætter eller arbejder sammen med andre virksomheder eller enkeltpersoner for at udføre bestemte funktioner på vores vegne. Disse tjenesteudbydere får adgang til de personlige data, der er nødvendige for at udføre deres funktioner, men de er forhindret i at bruge den personlige data til andre formå
 • Vi videregiver personlige data til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at gennemføre enhver transaktion, du har anmodet om eller godkendt, eller til tredjeparter såsom andre markedsanalysevirksomheder og vores klienter i overensstemmelse med de etiske retningslinjer for markedsundersøgelse branchen.
 • Vi videregiver data til tredjeparter i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, afståelse, overførsel eller anden disposition vedrørende hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager.
 • Vi videregiver data til tredjeparter, når videregivelse er påkrævet ved lov eller er nødvendig for at udøve eller bevare vores juridiske rettigheder, eller for at forhindre potentielt ulovlige aktiviteter,

I hvert tilfælde vil vi tage rimelige foranstaltninger for at sikre, at data er beskyttet som beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vi sælger ikke personoplysninger til tredjeparter til deres kommercielle brug.

GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Gældende lovgivning i visse jurisdiktioner kræver, at vi i denne privatlivspolitik angiver det juridiske grundlag, som vores indsamling og behandling af personoplysninger som databehandler (dvs. data indsamlet til vores egne formål) hviler på. Når vi indsamler og behandler personoplysninger ved brug af vores målesoftware på vegne af vores klienter (dvs. hvor vi alene har tilladelse til at behandle data indsamlet på vegne af vores klienter), fungerer vi typisk som databehandler og er afhængig af klientens juridiske grundlag for databehandlingen.

Ved indsamling af personoplysninger om brugere i Den Europæiske Union (“EU”)/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), er vi som databehandler afhængige af nedenstående juridiske grundlag for at behandle sådanne data.

 • Berettigede interesser: ​Vi er afhængige af, at vores interesse i at behandle brugernes personlige data er legitim, og at sådanne interesser ikke tilsidesættes af brugerens interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder. Navnlig behandler vi brugernes personlige data i henhold til en legitim interesse som et led i en effektiv og lovlig drift af vores forretning, i Nielsens og vores klienter interesse i at opnå en nøjagtig måling og analyse af målgrupper, effektiv levering og forbedring af vores produkter, måletjenester og hjemmesider, sikring af informationer, overholdelse af love og forskrifter, overholdelse af anmodninger om videregivelse til retshåndhævende myndigheder, domstole og regulerende myndigheder og for at forhindre og afsløre svig (eller mistanke om svig).
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser: Vi behandler brugernes persondata, hvis det er nødvendigt for, at vi kan overholde en juridisk forpligtelse i henhold til gældende lovgivning.
 • Samtykke:Vi henholder os til det samtykke, som vi eller vores udgivere indhenter fra brugerne for at udføre vores digitale målingstjenester.

DATAOPBEVARING OG SIKKERHED

Nielsen anvender passende organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til at sikre fortroligheden af data, der er i vores besiddelse.

Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt for at levere vores digitale målinger til klienter, til vores forsknings- og analyseformål som beskrevet i denne privatlivspolitik og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi behandler og opbevarer data i brugernes hjemlande, eller overfører data til et andet land. Uanset hvor vi opbevarer data, lever vi op til vilkårene i denne privatlivspolitik og enhver gældende lovgivning.

Hvis der er behov for at overføre personoplysninger indsamlet om brugere i EU/EØS til en part, der er baseret i et land uden for EU, som af Europa-Kommissionen ikke er anerkendt som havende et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, gør vi det på grundlag af EU Standard Contractual Clauses (SCCs), et sæt kontraktmæssige vilkår og betingelser udstedt af Europa-Kommissionen, som parterne kan aftale med henblik på at overføre data i overensstemmelse med databeskyttelseslove og bestemmelser eller i henhold til andre sikkerhedsforanstaltninger, der anses for passende i henhold til gældende lovgivning og forskrifter. Yderligere detaljer vedrørende de ovenfor beskrevne overførsler og de sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes i forbindelse med sådanne overførsler, kan rekvireres ved at kontakte os på privacy.department@nielsen.com.

VALG

Nielsen mener, at du skal have muligheden for selv at bestemme, hvorvidt du vil bidrage med dine data, til vores forskning og forståelse. Hvis du ikke ønsker at deltage i Nielsens digitale måling, har du mulighed for at fravælge dette.

Hvis du fravælger Nielsens digitale måling, indsamler Nielsen alene et samlet tal for, hvor mange gange og hvor lang tid et specifikt indhold (f.eks. en video eller en reklame) er blevet set.

Du kan fravælge din deltagelse i Nielsens digitale måling på følgende måder:

Browser: Hvor målingen af brugeraktivitet i browsere er baseret på brugen af cookies, kan du fravælge din deltagelse, ved at klikke her.

Når du fravælger din deltagelse i målingen, erstatter vores fravalgsmekanisme vores unikke cookie, som bruges til måling, med en “fravalgt”-cookie (Opt Out cookie). Hvis du imidlertid sletter alle dine almindelige cookies, vil dette inkludere din Nielsen “fravalgt”-cookie, og du skal derfor fravælge din deltagelse endnu en gang.

Bemærk venligst, at hvis du bruger mere end én browser, skal du fravælge din deltagelse i hver enkelt browser. Brugere af Safari og Firefox skal være opmærksomme på, at disse browsere forhindrer placeringen af cookies, hvilket betyder, at Nielsen alene er i stand til at registrere trafiktællinger uden at kunne knytte dette til informationer om demografi. Dette svarer til at fravælge deltagelse i målinger ved brug af andre browsere.

Hvis du har fravalgt din deltagelse, men ombestemmer dig, og ønsker at deltage i Nielsens digitale målinger, kan du tilmelde dig igen.

MobilApps: Ved brug af Nielsens måletjenester i mobilapps, kræver vi, at applikationen, der indeholder aktiv Nielsen-målesoftware, skal oplyse, at målesoftwaren er indeholdt og at brugeren har adgang til at fravælge denne.

Bemærk, at nogle af de ældre app-versioner, der indeholder Nielsen-målesoftware og/eller enheder, der anvender ældre operativsystemer, alene kan tilbyde, at der fravælges på app- og/eller enhedsspecifikt niveau. For disse apps/enheder skal du fravælge din deltagelse for hver app og på hver enhed. I nyere apps og operativsystemer er det muligt at fravælge din deltagelse på enhedsniveau ved at aktivere “Begræns annoncesporing/sporing via apps” (for iOS-enheder) eller “Fravælg annoncetilpasning” (for Android-enheder) i din enheds indstillinger. Hvis du bruger mere end en mobil enhed, skal du ændre indstillingerne på hver enhed.

Andre enheder: Andre teknologier og enheder end webbrowsere og mobilapplikationer, anvender unikke, ikke-standardiseret identifikatorer. Administrationen af disse varierer fra producent til producent. For internetforbundne enheder kræver vi, at vores klienter leverer en funktionalitet, der gør det muligt for brugere at fravælge indsamlingen af data, når de udnytter Nielsen målesoftw

DINE RETTIGHEDER

Afhængigt af dit land eller din bopæl (Danmark) kan brugere, i henhold til gældende lovgivning, have yderligere rettigheder vedrørende behandlingen af personoplysninger. Hvor vi fungerer som en tjenesteudbyder eller databehandler for vores kunder, er vi afhængige af, at vores klienter faciliterer udøvelsen af disse rettigheder, og vi vil samarbejde med dem, så vidt det er muligt. Rettigheder kan omfatte én eller flere af følgende:

 • At anmode om bekræftelse af, hvorvidt personoplysninger behandles eller ej, og hvis det er tilfældet, få adgang til en kopi af den data, vi har om dig, og anmode om at denne opdateres eller korrigeres, hvor denne er unøjagtigt;
 • At gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der opbevares om dig;
 • At foreslå andre begrænsninger for behandlingen af personoplysninger om dig;
 • At anmode om, at personoplysninger om dig slettes (hvor det er relevant) og
 • At indgive en klage til databeskyttelses- eller fortrolighedsmyndigheden i dit bopælsland vedrørende behandling af personoplysninger.

Brugere, der er interesserede i at udøve en eller flere af de ovenfor beskrevne rettigheder, kan indsende en anmodning her.  Nielsen diskriminerer ikke brugere, der udøver deres rettigheder i henhold til gældende lovgivning. .

Kun dig eller en “autoriseret agent”, der har fuldmagt til at handle på dine vegne, kan indsende en anmodning. En ‘autoriseret agent’ betyder en fysisk person eller en forretningsenhed, som du har givet skriftlig fuldmagt til at handle på dine vegne. Bemærk, vi kan afvise en anmodning fra en ”autoriseret agent”, hvis de ikke fremlægger bevis for, at de har fuldmagt til at handle på dine vegne.

Din anmodning skal:

 • Give tilstrækkelig information, der gør os i stand til med rimelighed at bekræfte, at du er den person, som vi har indsamlet personoplysninger om, eller en ”autoriseret agent”; og
 • indeholde tilstrækkelige detaljer, der gør os i stand til at forstå, evaluere og besvare anmodningen.

Kan vi ikke bekræfte din identitet eller din fuldmagt til at fremsætte anmodningen eller bekræfte, at personoplysninger vedrører dig, kan vi ikke besvare din anmodning eller forsyne dig med personoplysningerne. For at bekræfte din identitet vil vi sammenholde de oplysninger, som er indeholdt i din anmodning, med de personoplysninger, som vi allerede besidder.

Yderligere oplysninger til brugere i EU / EØS::

Brugere, der har spørgsmål eller bekymringer vedrørende Nielsens indsamling og behandling af personoplysninger, kan kontakte vores EU databeskyttelsesafdeling på privacy.department@nielsen.com. Brugere, der er utilfredse med den måde hvorpå, Nielsen har behandlet personoplysninger, enhver privatlivs forespørgsel eller anmodning de har fremsendt til os, har ret til at klage til tilsynsmyndigheden i deres bopælsland eller den lokation, hvor spørgsmålet, der er genstand for klage, opstod. Brugere kan finde kontaktoplysninger for alle de nationale tilsynsmyndigheder ved at besøge: EU’s nationale databeskyttelsesmyndigheder. .

ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Nielsen forbeholder sig retten til at opdatere og foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Hvis vi agter at behandle tidligere indsamlede personoplysninger til et eller flere nye formål, fremsender vi en opdateret meddelelse herom i overensstemmelse med gældende lovgivning..

Denne privatlivspolitik erstatter enhver anden privatlivspolitik, hvad enten den er skriftlig eller mundtlig, om vores procedurer med hensyn til Nielsens indsamling og brug af persondata til digitale målingstjenester.

KONTAKT OS

Har du kommentarer eller spørgsmål angående denne privatlivspolitik, bedes du kontakte Nielsen Media Danmark på telefon: +45 3945 6464, mandag – onsdag kl. 9-17, torsdag kl. 12-20 og fredag kl. 9-15.

OM NIELSEN

Tak – vi værdsætter din deltagelse!

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) er en global informations- og dataanalysevirksomhed, der tilbyder det mest komplette, pålidelige og tilgængelige billede af forbrugere og markeder over hele verden. Virksomhedens tilgang indebærer, at Nielsen data forbindes med andre datakilder for at hjælpe klienter over hele verden med at forstå, hvad der sker nu, hvad der vil ske i fremtiden, og hvordan man bedst handler på denne viden. For mere information, besøg www.nielsen.com.

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret i marts 2021.