Brugervilkår

Brugervilkår

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-07-10T16:12:49.778-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Ikrafttrædelsesdato: 1 August 2014

Læs venligst følgende Brugervilkår igennem nøje.

THE NIELSEN COMPANY(US), LLC med fast forretningssted på 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, USA (“Nielsen”) kræver, at alle besøgende på nærværende website, som ejes, drives og kontrolleres af Nielsen og for hvilket Nielsen er registreret som licenshavende (i det følgende benævnt “Webstedet”) overholder følgende Brugervilkår. Ved at besøge og bruge Webstedet tilkendegiver du samtidig din accept af og indforståelse med nærværende Brugervilkår. Hvis du ikke accepterer og er indforstået med nærværende Brugervilkår, bør du ikke bruge Webstedet. Begreberne “du”, “dig” eller “din” skal her fortolkes som brugeren eller læseren af nærværende Websted. Nielsen forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller afbryde en hvilket som helst del af nærværende Websted på et hvilket som helst tidspunkt herunder tilgængeligheden af en hvilken som helst funktion, database eller hvilket som helst indhold. Nielsen forbeholder sig endvidere retten til at indskrænke visse funktioner eller tjenesteydelser og/eller indskrænke din adgang til dele af eller hele Webstedet uden varsel eller nogen form for ansvar. Forretningsbetingelserne indeholdt i en Nielsen-klients serviceaftale for en del af Webstedet skal anses for gældende, hvis der er bestemmelser, som strider mod nærværende Brugervilkår.

Brugsbegrænsninger

Medmindre andet er angivet er alle web-relaterede produkter og tjenesteydelser, oplysninger, materialer, data, billeder, grafikker, lyde og andre komponenter på Webstedet (i det følgende benævnt “Indhold”) underlagt ophavsretlig beskyttelse og ejes og kontrolleres af Nielsen. Enhver uberettiget brug af Indholdet på Webstedet krænker muligvis Nielsens og/eller tredjemands ophavsret, varemærkebeskyttelse og andre love og immaterielle rettigheder. Uberettiget brug kan udløse erstatningskrav og/eller betragtes som et strafbart forhold. Indhold fra Webstedet må ikke ændres, kopieres eller distribueres, gen-offentliggøres andetsteds, uploades, opslås, dekompileres eller overføres på nogen måde uden Nielsens forudgående skriftlige samtykke. Indholdet på Websitet er udelukkende beregnet til lovlige formål.

Indskrænkning af de amerikanske offentlige myndigheders rettigheder

Indholdet på Webstedet stilles til rådighed med “INDSKRÆNKEDE RETTIGHEDER”. De amerikanske offentlige myndigheders brug, duplikering eller videregivelse er underlagt de i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 og følgende fastsatte bestemmelser eller deres efterfølger anførte indskrænkninger. De amerikanske offentlige myndigheders brug af Indholdet er ensbetydende med deres anerkendelse af Nielsens ejendomsrettigheder til Indholdet.

Digital Millennium Copyright Act

Nielsen er den registrerede Tjenesteudbyder og har udpeget en repræsentant hos U.S. Copyright Office i overensstemmelse med vilkårene anført i loven Digital Millennium Copyright Act (“Loven”) og påberåber sig de i Loven anførte beskyttelsesforanstaltninger. Nielsen forbeholder sig retten til at fjerne ethvert Indhold indeholdt i eller opslået på Webstedet, som angiveligt krænker en anden persons ophavsret. Meddelelser til Nielsen omkring evt. påståede krænkelser af ophavsretten på et Nielsen-Websted skal stiles til Nielsens juridiske afdeling (General Counsel’s Office) på 85 Broad Street, New York, New York 10004, USA, tlf. +1 646 654 5000.

Ansvarsbegrænsning

NIELSEN PÅDRAGER SIG INTET ERSTATNINGSANSVAR FOR EVT. MATERIELLE ELLER PERSONSKADER FORÅRSAGET AF MATERIALER ELLER PROGRAMMEL, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EVT. IKKE-OPFYLDELSE, FEJL, MANGLER, AFBRYDELSER, DEFEKTER, DRIFTSFORSINKELSER ELLER OVERFØRSLER, COMPUTERVIRUSSER ELLER NETFORSTYRRELSER. NIELSEN PÅDRAGER SIG INTET ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DIG ELLER EN EVT. TREDJEMAND FOR EVT. MATERIELLE ELLER PERSONSKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDIREKTE SKADER, SÆRSKILTE, HÆNDELIGE SKADER, KONTRAKTAFHÆNGIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER PØNALERSTATNINGER, PÅFØRT SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE MATERIALERNE I ELLER PROGRAMELLET SOM STÅR TIL RÅDIGHED IGENNEM DETTE WEBSTED, SELV HVIS DER ER TALE OM FORSØMMELSE ELLER SELV HVIS NIELSEN ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR NIELSEN ER BLEVET RÅDGIVET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER BEGGE. I DEN UDSTRÆKNING AT GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER INDSKRÆNKNINGER ELLER UDELUKKELSER AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER GÆLDER DE OVENFOR ANFØRTE INDSKRÆNKNINGER ELLER UDELUKKELSER MULIGVIS IKKE DIG. NIELSENS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DIG FOR ALLE TAB, SKADER OG SAGSGENSTANDE (INDEN ELLER UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD [HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, UAGTSOMHED, PRODUKT- OG OBJEKTIVT ANSVAR] ELLER PÅ ANDEN MÅDE) KAN IKKE OVERSKRIDE BELØBET, DU HAR ERLAGT FOR AT SKAFFE DIG ADGANG TIL NÆRVÆRENDE WEBSTED.

Indsendte materialer

Du giver herved Nielsen retten til at bruge alle bemærkninger, forslag, idéer, grafikker, eller anden information kommunikeret til Nielsen via Webstedet (sammen “Indsendelser”). Nielsen er ikke underlagt noget forpligtelse til behandle nogen som helst Indsendelse som fortrolig, og er ikke erstatningsansvarlig for ideer til sin virksomhed (herunder, uden begrænsning, produkt- eller reklameidéer) og pådrager sig intet erstatningsansvar som følge af eventuelle forekomne ligheder i fremtidige Nielsen drift eller Indhold.  Bortset fra de i nærværende afsnits anførte punkter er Nielsen berettiget til at bruge Indsendelser til ethvert kommercielt eller andet formål uden at kompensere dig eller nogen anden person som indsender Indsendelsen. Du indvilger hermed i at holde Nielsen skadesløs og undtage Nielsen for et hvilken som helst skadesansvar, som følger af brugen eller distributionen af sådanne materialer. Du giver endvidere Nielsen retten til at bruge dit navn i forbindelse med reproduktionen eller distributionen af sådanne materialer.

Personhenførbare oplysninger, som kan modtages på Webstedet gives frivilligt af besøgende på Webstedet og er dækket af vilkårene anført i vores Politik omkring beskyttelsen af personoplysninger. Du anerkender herved, at du er ansvarlig for alt materiale, du indsender, og at du – ikke Nielsen – pådrager dig det fulde ansvar for beskeden, herunder dens lovlighed, pålidelighed, hensigtsmæssighed, originalitet og ophavsret. Det er forbudt at opslå eller overføre til eller fra nærværende Websted, materialer som er ulovlige, truende, injurierende, ærekrænkende, obskøne, pornografiske. Hvis relevant forbeholder Nielsen sig ret til at slette, flytte eller redigere beskeder, som Nielsen, efter eget skøn, anser for at være misbrugende, ærekrænkende, uanstændige, i strid med ophavsretten eller varemærkeret, eller som på anden måde skønnes at være uacceptable, og du giver hermed afkald på eventuelle ideelle rettigheder, du måtte have i at materialet bliver ændret eller ændres på en måde, der er uacceptabelt for dig.

Jurisdiktion

Medmindre andet er angivet, stilles alt Indholdet på Webstedet udelukkende til rådighed for at oplyse om Nielsen og Nielsens tjenesteydelser. Nielsen styrer og driver Webstedet og fremsætter ingen erklæringer om, at Indholdet på Webstedet er passende eller står til rådighed andre steder.  Det er muligt at andre Nielsen-websteder kontrolleres og drives uden for USA og at de er underlagt lovgivningen i det land, hvor de kontrolleres og drives. Hvis du bruger Webstedet fra et andet sted end det sted, hvor Webstedet kontrolleres og drives, er du ansvarlig for at overholde den pågældende lokale lovgivning.

Ansvarsfraskrivelse

Det er muligt at Indholdet på Webstedet indeholder tekniske unøjagtigheder og trykfejl. Nielsen forbeholder sig retten til foretage ændringer eller forbedringer på Websitet når som helst. INDHOLDET PÅ WEBSTEDET LEVERES “SOM DET ER OG BEFINDES” OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, UANSET OM SÅDANNE GARANTIER MÅTTE VÆRE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, SÅ VIDT MULIGT DET TILLADES I MEDFØR AF GÆLDENDE LOV. NIELSEN FRALÆGGER SIG ENHVER GARANTI FOR SALGSBARHED, IKKE-KRÆNKELSE OG EGNETHED FOR BESTEMTE FORMÅL. NIELSEN YDER INGEN GARANTI FOR, AT FUNKTIONERNE I INDHOLDET FORBLIVER UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI, AT DEFEKTER RETTES, ELLER AT WEBSTEDET ELLER WEBSTEDETS SERVERE, IKKE INDEHOLDER VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. NIELSEN YDER INGEN GARANTI FOR OG FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER MHT. BRUGEN ELLER FØLGERNE AF BRUGEN AF INDHOLDET PÅ WEBSTEDET HVAD ANGÅR DERES RIGTIGHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE.  NIELSEN PÅTAGER SIG INGEN FORPLIGTELSER MHT. OPDATERINGEN AF MATERIALERNE PÅ WEBSTEDET. DU (OG IKKE NIELSEN) PÅDRAGER DIG ALLE OMKOSTNINGERNE FOR ALLE NØDVENDIGE SERVICERINGER, REPARATIONER ELLER RETTELSER. DE OVENNÆVNTE UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG I DEN UDSTRÆKNING, AT GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER UDELUKKELSER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER. DERUDOVER forsynes informationen indeholdt PÅ NÆRVÆRENDE WEBSTED udelukkende i oplysningsøjemed og bør ikke påberåbes med henblik på noget som helst formål. Nielsen pådrager sig intet erstatningsansvar for resultater som opnås eller ikke opnås som følge af brugen af oplysningerne indeholdt på Webstedet.

Enhver henvisning til Nielsen eller oplysninger indeholdt på Webstedet i erhvervsøjemed, herunder henvisninger i evt. reklamer, salgs- eller andre markedsføringsmaterialer er strengt forbudt.

Opsigelse

Nielsen eller du kan opsige nærværende aftale når som helst. Du kan opsige denne aftale ved at destruere alle materialer, som indhentes fra dette Websted og al nødvendig dokumentation og alle kopier og installationer. Nielsen kan opsige nærværende aftale med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel, hvis – efter Nielsens eget skøn – du bryder nogen af ​​disse vilkår eller betingelser. Ved opsigelse skal du destruere alle materialer, som blev indhentet fra dette Websted og alle relaterede dokumenter og alle kopier og installationer. Du må ikke skaffe dig adgang til nærværende Websted efter opsigelsen af nærværende aftale uden Nielsens skriftlige godkendelse, dog forudsat, at Nielsen bevarer alle rettigheder, herunder alle ophavsretlige rettigheder og retten til at bruge Indsendelser som foreskrevet heri, og brugs- og behandlingsbegrænsningerne for Indholdet skal fortsat have fuld gyldighed.

Linkede websteder

Webstedet inkluderer links til andre websteder, som ikke opretholdes af Nielsen. Nielsen er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne websteder og fremsætter ingen erklæringer vedrørende indholdet eller nøjagtigheden af​​, meningstilkendegivelser udtrykt i eller andre links, som leveres på sådanne andre websteder. Inddragelsen af links til sådanne websteder er ikke ensbetydende med Nielsens godkendelse af webstederne eller eventuelle deri nævnte produkter eller tjenesteydelser. Nielsen kan ophæve en link når som helst. Brugervilkårene og politikkerne omkring beskyttelsen af personoplysninger, som gælder for sådanne sider, kan være forskellige fra de, som gælder for Webstedet. Adgang til tredjepartswebsted linket til Webstedet er på helt egen risiko, og Nielsen påtager sig intet ansvar for evt. tab eller skader som følge af din brug af sådanne websted.

Linkning og logopolitik

Ved at linke til en side på Webstedet accepterer du samtidig at være bundet af følgende vilkår og betingelser. Med undtagelse af bestemmelserne i nærværende stykke, forbyder Nielsen caching af websteder, brug eller visning af uautoriserede hypertekstlinks til Webstedet og indramning af ethvert Indhold, som stilles til rådighed via Webstedet. Du kan udelukkende linke til Webstedet via Webstedets startside eller en nærmere angivet gateway-side. En gateway er en side, der er den første og primære side, der fungerer som startsiden for en betydelig mængde indhold. Links kan udelukkende bestå af tekst og de kan udelukkende henføre til “Nielsen”. Gengivelser af Nielsens logo kan udelukkende anvendes i linkningøjemed og kan udelukkende foretages med Nielsens skriftlige tilladelse. Eventuelle anmodninger om sådanne tilladelser eller tilladelser til at linke til Webstedet på anden måde end tilladt i det foregående afsnit skal stiles til Nielsen Global Communications på 85 Broad Street, New York, New York, USA, 10004, Tlf.: +1 646 654 5000. Ved at linke til webstedet, med undtagelse af det heri angivne, anerkender og accepterer du, at alle rettigheder til Nielsen-varemærker eller -servicemærker, der anvendes på Webstedet, Indholdet som vises på Webstedet, og udformningen af Webstedet tilhører Nielsen. Du må ikke give urigtige oplysninger om dit forhold til Nielsen eller give vildledende indtryk af Nielsen. Ingen links til Webstedet kan anvendes på en sådan måde, at de antyder Nielsens godkendelse eller støtte af dig, dit websted eller dine varer og tjenesteydelser (dette gælder i alle tilfælde med undtagelse af sådanne tilfælde hvor Nielsen har indgået særskilt skriftlig aftale med dig). Nielsen påtager sig intet ansvar for indholdet på dit websted. Du accepterer at skadesløsholde og forsvare Nielsen mod alle krav mod Nielsen, som udspringer af eller er anlagt på baggrund af dit websted. Ingen links kan vises på en side på dit websted eller i en kontekst, der indeholder tekst eller materiale, der kan fortolkes som injurierende, obskønt eller kriminelt, eller som krænker eller på anden vis overtræder eller opfordrer til krænkelse eller anden overtrædelse af evt. tredjepartsrettigheder. Nielsen forbeholder sig ret til – til enhver tid og, efter Nielsens eget skøn – at anmode om, at du fjerner alle links eller evt. særskilt link til Webstedet fra dit websted. Dette skal ikke fortolkes som en licens, men forudsat din overholdelse af ovennævnte vilkår indvilger Nielsen i at lade dig bruge “Nielsen” udelukkende med det formål at etablere et link til Webstedet, som tilladt i nedenstående. Med undtagelse af den begrænsede tilladelse til at bruge “Nielsen”-navnet som anført i nærværende afsnit, kan du ikke anvende Nielsens varemærker eller servicemærker til nogen andre formål uden Nielsens udtrykkelige skriftlige tilladelse. Nielsen kan på et hvilket som helst tidspunkt, efter Nielsens eget skøn, trække den heri givne tilladelse til at bruge “Nielsen”-navnet og dit ret til at linke til sider på Webstedet. I sådanne tilfælde accepterer du – efter anmodning – straks at fjerne alle links til Webstedet og til at ophøre med at bruge “Nielsen”-navnet i linkningøjemed. Derefter vil eventuelle fremtidige links til Webstedet kræve udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Nielsen. Nielsen forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre disse linkningvilkår og betingelser. Ved fortsat at linke til Webstedet, accepterer du hermed at være bundet til og overholde nærværende linkningvilkår og betingelser samt andre juridiske brugervilkår og betingelser på Webstedet, som de måtte blive ændret fra tid til anden.

Diverse forhold

Nielsen kan uden varsel ændre nærværende Brugervilkår til enhver tid ved at opdatere dette opslag. Din fortsatte brug af Webstedet nu, eller efter opslaget af eventuelle ændringer eller modifikationer indikerer din accept af sådanne ændringer eller modifikationer.  Nærværende Brugervilkår er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovene i delstaten Illinois og USA, uagtet evt. principper omkring lovkonflikter.  Hvis en del af nærværende Brugervilkår erklæres ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, anses pågældende del for udskilt og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af evt. resterende bestemmelser.  Eventuelle beviser vedrørende brugen af Webstedet til ulovlige formål overleveres til de retshåndhævende myndigheder. Nærværende aftale udgør den samlede aftale mellem parterne med hensyn til brugen af Webstedet.