Palveluehdot

Käyttöehdot

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-25T11:20:13.023-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Voimaantulopäivä: 1 Elokuu 2014

Lue seuraavat käyttöehdot huolellisesti.

THE NIELSEN COMPANY (US), LLC, osoitteessa 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, YHDYSVALLAT (”Nielsen”), edellyttää jokaisen Nielsenin omistamalla, ylläpitämällä, lisensoimalla ja hallinnoimalla verkkosivustolla (”Sivusto”) kävijän noudattavan seuraavia Käyttöehtoja. Käymällä ja käyttämällä tätä Sivustoa sinä osoitat tunnustavasi ja hyväksyväsi nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää Sivustoa. Termi ”sinä” tai ”sinun” viittaa Sivuston käyttäjään tai lukijaan. Nielsen voi muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Sivuston minkä tahansa muodon koska tahansa, mukaan lukien minkä tahansa ominaisuuden, tietokannan tai sisällön saatavuuden. Nielsen voi lisäksi asettaa rajoituksia tietyille ominaisuuksille ja palveluille ja/tai rajoittaa pääsyäsi osaan Sivustoa tai koko Sivustoon ilman ilmoitusta tai minkäänlaista velvoitetta. Nielsenin asiakkaan palvelusopimuksen säännöt ja ehdot mistään Sivuston osasta ovat määräävässä asemassa, mikäli mitkään ehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa.

Käyttörajoitukset

Kaikki verkkotuotteet ja -palvelut, tiedot, materiaalit, data, kuvat, kaaviot, äänet ja muut Sivuston komponentit (”Sisältö”) on suojattu tekijänoikeuksin ja ne omistaa tai niitä hallinnoi Nielsen, ellei toisin ilmoiteta. Mikä tahansa Sisällön luvaton käyttö saattaa rikkoa Nielsenin tai kolmansien osapuolten tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita lakeja ja immateriaalioikeuksia. Luvaton käyttö saattaa olla peruste korvausvaatimukselle ja/tai rikos. Sivuston Sisältöä ei saa muokata, kopioida tai jakaa, julkaista uudelleen, ladata, esittää verkossa, koostaa ja lähettää millään tavalla ilman Nielsenin kirjallista ennakkolupaa. Sivuston Sisältö tarjotaan ainoastaan laillisia tarkoituksia varten.

Yhdysvaltain valtion rajoitetut oikeudet

Sivuston Sisältö tarjotaan ”RAJOITETUIN OIKEUKSIN”. Sivuston käyttöä, monistamista tai paljastamista Yhdysvaltain valtion toimesta koskevat rajoitukset, jotka on esitetty asetuksissa FAR52.227-14 ja DFAR252.227-7013 et seq. tai niiden edeltäjissä. Sisällön käyttö Yhdysvaltain valtion toimesta muodostaa tunnustuksen Nielsenin omistusoikeuksista Sisältöön.

Digital Millennium Copyright Act –tekijänoikeusasetus

Nielsen on rekisteröinyt itsensä palveluntarjoajaksi ja ilmoittanut edustajan Yhdysvaltojen tekijänoikeusvirastolle Digital Millennium Copyright Act -tekijänoikeusasetuksen (”Asetus”) ehtojen mukaisesti ja hyödyntää siten Asetuksen suomaa suojaa. Nielsen varaa oikeuden poistaa mitä tahansa Sivujen sisältämiä tai niillä julkaistuja Sisältöjä, joiden oletetaan rikkovan toisen henkilön tekijänoikeutta. Nielsenille lähetettävät väitettyjä tekijäoikeusrikkeitä koskevat ilmoitukset tulee osoittaa Nielsenin lakiasiainjohtajan toimistoon osoitteella 85 Broad Street, New York, New York 10004, U.S.A, puh. +1 646 654 5000.

Vastuunrajoitus

Nielsen ei ole vastuussa mistään vahingoista tai tapaturmista, jotka aiheutuvat materiaaleista tai ohjelmistoista, mukaan lukien muun muassa toimintavioista, virheistä, puutteista, keskeytyksistä, valmistusvioista, toiminta- tai lähetysviiveistä, tietokoneviruksista tai yhteyshäiriöistä. Nielsen ei ole korvausvelvollinen sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään vahingoista tai tapaturmista, mukaan lukien muuan muassa epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, varmuuteen liittyvistä, seuraamuksellista tai rangaistuksellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän sivuston kautta käytettävien materiaalien tai ohjelmistojen käytöstä tai käyttökyvyttömyydestä, vaikka kyseessä olisi laiminlyönti tai vaikka nielsenille tai valtuutetulle nielsenin edustajalle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, tai molemmat. Yllämainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske sinua sikäli, että sovellettava laki ei ehkä salli satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista.  Nielsenin kokonaiskorvausvastuu sinua kohtaan kaikista tappioista, vahingoista ja toimenpiteiden syistä (sopimuksessa, rikkomuksessa [mukaan lukien rajoituksetta, laiminlyönti, tuotevastuu ja seurausvastuu] tai muutoin) ei ole suurempi kuin summa, jonka maksoit pääsystä tälle sivustolle.

Lähetyt materiaalit

Sinä annat täten Nielsenille oikeuden käyttää kaikkia Nielsenille Sivuston kautta viestittyjä mielipiteitä, ehdotuksia, ideoita, graafisia esityksiä tai muuta informaatiota (yhdessä ”Lähetetyt materiaalit”). Nielsenin ei edellytetä käsittelevän mitään Lähetettyjä materiaaleja luottamuksellisina eikä sitä pidetä korvausvelvollisena mistään sen liiketoimintaan saaduista ideoista (mukaan lukien rajoituksetta tuote- tai mainosideat) eikä sille aiheudu mitään korvausvelvollisuutta mistään vastaavuuksista, joita saattaa ilmetä tulevissa Nielsenin toiminnoissa tai Sisällöissä.  Muutoin kuin tässä kappaleessa on ilmoitettu, Nielsen on oikeutettu käyttämään Lähetettyä materiaalia mihin tahansa kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin ilman korvausta sinulle tai kenellekään Lähetetyn materiaalin lähettäjälle. Sinä suostut vapauttamaan Nielsenin vastuusta, puolustamaan ja pitämään Nielseniä syyttömänä mihinkään korvausvelvollisuuteen, joka syntyy johtuen tällaisten materiaalien käytöstä tai jakelusta. Lisäksi sinä myönnät Nielsenille oikeuden käyttää nimeäsi tällaisten materiaalien kopioinnin tai jakelun yhteydessä.

Kävijä antaa Sivustolla mahdollisesti vastaanotettavat henkilötunnistetiedot vapaaehtoisesti Sivustolle, ja niiden antamista koskevat Tietosuojakäytäntömme ehdot. Sinä myönnät olevasi vastuussa kaikista lähettämistäsi materiaaleista ja siitä, että sinulla, ei Nielsenillä, on täysi vastuu viestistä, mukaan lukien sen laillisuudesta, luotettavuudesta, sopivuudesta, alkuperäisyydestä ja tekijänoikeudesta. Sinua kielletään julkaisemasta tai lähettämästä tälle Sivustolle tai tältä Sivustolta mitään laittomia, uhkaavia, herjaavia, halventavia, rienaavia, pornografisia tai mitään muita lakeja rikkovia materiaaleja. Mikäli sovellettavissa, Nielsen varaa oikeuden poistaa, siirtää tai muokata viestejä, jotka se yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo loukkaaviksi, herjaaviksi, rienaaviksi, tekijänoikeus- tai tuotemerkkilakeja rikkoviksi tai muutoin epähyväksyttäviksi, ja sinä luovut mahdollisista moraalisista oikeuksistasi, joita sinulla voi olla koskien materiaalien muokkausta tai muuttamista tavalla, josta et ole samaa mieltä.

Oikeuspiiri

Ellei toisin ilmoiteta, kaikki Sivuston Sisältö tarjotaan ainoastaan antamaan tietoja Nielsenistä ja sen palveluista. Nielsen hallinnoi ja ylläpitää Sivustoa, eikä esitä, että tällaisella Sivustolla esitettävä Sisältö olisi asianmukaista tai käyttökelpoista muissa sijainneissa. Muita Nielsenin sivustoja voidaan hallinnoida ja ylläpitää Yhdysvaltojen ulkopuolella ja niitä voivat koskea sen maan lait, joista käsin sivustoja hallinnoidaan ja ylläpidetään. Jos sinä käytät Sivustoa sijainnista, joka on muualla kuin sijainti, josta sivustoa hallinnoidaan ja ylläpidetään, sinä olet vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta.

Vastuuvapauslauseke

Sivuston sisältö saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. lisäksi nielsen saattaa tehdä sivustoon muutoksia tai parannuksia koska tahansa. Sivuston sisältö tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan” sekä ilman minkäänlaisia ilmaistuja tai implisiittisia takuita, sovellettavan lain suurimmassa sallitussa laajuudessa. nielsen kieltää kaikki takuut myyntikelpoisuudesta, loukkaamattomuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Nielsen ei takaa, että sisältöjen sisältämät toiminnot ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä, että viat korjataan tai että sivusto tai sivuston tarjoavat palvelimet ovat vapaita viruksista tai muista haittaohjelmista. Nielsen ei takaa näiden sisältöjen käyttöä tai tuloksia tai anna lupauksia sisältöjen käytöstä sivustolla koskien niiden paikkansapitävyyttä, tarkkuutta, luotettavuutta tai muuta ominaisuutta. Nielsen ei millään tavalla sitoudu päivittämään sivuston materiaaleja. sinä (ei nielsen) otat kokonaan vastuun mahdollisista huolto-, korjaus- tai oikaisukustannuksista. Yllä mainittu poissulkeminen ei ehkä koske sinua sikäli, kun sovellettava laki ei ehkä salli implisiittisten takuiden poissulkemista. Lisäksi, sivuston sisältämät tiedot tarjotaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eikä niitä pidä käyttää perusteena mitään tarkoitusta varten. Nielsen ei ole vastuussa mistään tuloksista jotka saadaan tämän sivuston sisältäminen tietojen käytöstä tai niiden seurauksena.

Kaikki viittaukset nielseniin tai sivuston sisältämiin tietoihin kaupallisia tarkoituksia varten, mukaan lukien lainaukset mainoksissa, myynti- ja muissa markkinointimateriaaleissa, on ehdottomasti kielletty.

Irtisanominen

Nielsen tai sinä voitte irtisanoa tämän sopimuksen koska tahansa. Sinä voit irtisanoa tämän sopimuksen tuhoamalla kaikki Sivustolta saadut materiaalit sekä kaiken siihen liittyvän dokumentaation ja kaikki kopiot ja asennukset. Nielsen voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi ilman ilmoitusta jos, sen harkinnan mukaan, sinä rikot joitain näistä säännöistä tai ehdoista. Irtisanomisen yhteydessä sinun tulee tuhota kaikki tältä Sivustolta saadut materiaalit sekä kaiken siihen liittyvän dokumentaation ja kaikki kopiot ja asennukset. Sinä et voi käyttää Sivustoa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen ilman Nielsenin kirjallista hyväksyntää, edellyttäen kuitenkin, että Nielsen säilyttää itsellään kaikki oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet ja oikeuden käyttää Lähetettyjä materiaaleja tässä esitetyllä tavalla ja että Sisällön käyttöä ja käsittelyä koskevat rajoitukset pysyvät täysin voimassa.

Linkitetyt sivustot

Tämä Sivusto sisältää linkkejä muihin sivustoihin, jotka eivät ole Nielsenin ylläpitämiä. Nielsen ei ole vastuussa tällaisten sivujen sisällöstä eikä anna mitään lupauksia tällaisten sivustojen sisällöistä tai paikkansapitävyydestä tai niillä ilmaistuista mielipiteistä tai muista linkeistä. Minkään linkin sisällyttäminen tällaiselle sivustolle ei tarkoita, että Nielsen tukisi kyseisiä sivustoja tai niillä tarjottuja tuotteita tai palveluja. Nielsen voi poistaa linkin koska tahansa. Tällaisia sivustoja koskevat käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt voivat olla erilaisia kuin Sivustoa koskevat käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt. Jos päätät käyttää mitä tahansa Sivustolle linkitetty kolmannen osapuolen sivustoa, sinä teet niin täysin omalla riskilläsi, eikä Nielsenillä ole mitään vastuuta mistään tappiosta tai vahingosta, joka syntyy tällaisen sivuston käytöstäsi.

Linkitys ja logokäytäntö

Lisätessäsi Sivustolle linkin mille tahansa sivulle sinä suostut täten noudattamaan seuraavia sääntöjä ja ehtoja. Lukuun ottamatta tässä kappaleessa esitettyä, Nielsen kieltää sivuston lataamisen välimuistiin, luvattomien hypertekstilinkkien käytön tai julkaisun Sivustolla sekä minkään Sivuston kautta käytettävissä olevan Sisällön kehystämisen. Voit lisätä linkin Sivustolle ainoastaan Sivuston etusivun tai sitä varten tarkoitetun yhdyskäytäväsivun kautta. Yhdyskäytäväsivu on mikä tahansa sivu, joka on ensimmäinen ja ensisijainen sivu, joka toimii merkittävän sisältömäärän aloituspisteenä. Linkit saavat olla vain tekstimuodossa ja niissä saa lukea vain ”Nielsen”. Kuvia Nielsen-logosta saa käyttää ainoastaan linkkitarkoituksiin ja niitä saa tehdä vain Nielsenin erityisellä kirjallisella luvalla. Kaikki pyynnöt tällaisia lupia, tai lupia linkittää Sivustoon jollain muulla kuin edeltävässä kappaleessa kuvatulla tavalla, varten tulee osoittaa Nielsen Global Communicationsille osoitteessa 85 Broad Street, New York, New York, U.S.A., 10004, puh: +1 646 654 5000. Käyttämällä linkkiä Sivustolle sinä myönnät, että, muulla kuin tässä kuvatulla tavalla, kaikki oikeudet Sivustolla käytettyihin Nielsenin tavara- tai palvelumerkkeihin, Sivustolla esitettyyn Sisältöön ja Sivuston suunnitteluun kuuluvat Nielsenille. Sinä et saa vääristellä suhdettasi Nielseniin tai esittää vääriä tai harhaanjohtavia vaikutelmia Nielsenistä. Mitään linkkejä Sivustolle ei saa käyttää tavalla, joka vihjaa tai väittää Nielsenin hyväksyvän tai tukevan sinua, sivustoasi tai tuotteitasi ja palvelujasi (kaikissa tapauksissa, lukuun ottamatta Nielsenin mahdollista erillistä kirjallista sopimusta kanssasi). Nielsen ei ole mitenkään vastuussa tai korvausvelvollinen mistään sinun verkkosivustollasi esitettävästä sisällöstä. Sinä suostut vapauttamaan vastuusta ja puolustamaan Nielseniä kaikkia sille sinun verkkosivusi perusteella esitettyjä vaatimuksia vastaan. Millään sinun verkkosivustosi sivulla tai missään yhteydessä ei saa olla linkkejä, jotka sisältävät sisältöä tai materiaaleja, joita voidaan pitää herjaavina, rienaavina tai rikollisina tai jotka rikkovat tai kehottavat rikkomaan minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.  Nielsen varaa itselleen oikeuden pyytää koska tahansa ja harkintansa mukaan sinua poistamaan kaikki linkit tai tietyn linkin Sivustolle omalta verkkosivustoltasi. Tämä ei ole lisenssi, mutta yllä esitettyjen ehtojen mukaisesti Nielsen antaa sinulle luvan käyttää ”Nielsen”-nimeä ainoastaan linkin muodostamiseen Sivustolle tässä kuvatulla tavalla. Lukuun ottamatta rajoitettua lupaa käyttää ”Nielsen”-nimeä tässä kappaleessa kuvatulla tavalla, sinä et saa käyttää mitään Nielsenin tavara- tai palvelumerkkejä mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman Nielsenin erityistä kirjallista lupaa. Nielsen voi koska tahansa ja oman harkintansa mukaan, ilman mitään syytä, perua tässä annetun luvan käyttää ”Nielsen”-nimeä sekä oikeutesi linkittää millekään Sivuston sivulle. Tällaisessa tapauksessa pyynnön saadessasi sinä suostut välittömästi poistamaan kaikki linkit Sivustolle ja lakata käyttämästä ”Nielsen”-nimeä linkitystarkoituksiin. Sen jälkeen kaikki tulevaisuudessa lisättävät linkit Sivustolle edellyttävät Nielsenin erityistä kirjallista lupaa. Nielsen varaa oikeuden muokata näitä linkityssääntöjä ja -ehtoja koska tahansa. Jatkamalla Sivustolle linkittämistä sinä suostut noudattamaan näitä linkityssääntöjä ja -ehtoja sekä muita Sivuston laillisia käyttöehtoja, joita saatetaan muuttaa ajoittain.

Sekalaista

Nielsen voi ilman ilmoitusta uudistaa näitä Käyttöehtoja koska tahansa päivittämällä tämän julkaistun tekstin. Sinun jatkuva Sivuston käyttösi nyt tai mahdollisten muutosten tai muokkausten julkaisun jälkeen osoittaa, että olet hyväksynyt tällaiset muutokset tai muokkaukset. Näitä Käyttöehtoja säädellään ja tulkitaan Illinoisin osavaltion ja Yhdysvaltojen lakien mukaan, mahdollisia lakien ristiriitojen perusteita lukuun ottamatta. Jos mikään näiden Käyttöehtojen osa katsotaan laittomaksi, mitättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kyseinen osa katsotaan itsenäiseksi, eikä se vaikuta jäljellä olevien ehtojen pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. Mahdolliset todisteet Sivuston käytöstä laittomiin tarkoituksiin tullaan toimittamaan viranomaisille. Tämä muodostaa osapuolten välisen koko sopimuksen Sivuston käytöstä.