Privatnost

Nielsenova obavijest o privatnosti (bazično istraživanje)

Datum stupanja na snagu: 06.09.2019

Hvala Vam što ste se odlučili sudjelovati u našem istraživanju tržišta! Nielsen već desetljećima postavlja globalni standard na polju istraživanja tržišta i navika potrošača. Naši uvidi temelje se na reprezentativnim uzorcima populacije i pomažu našim partnerima (npr. proizvođačima, maloprodaji, medijskim kućama, neprofitnim organizacijama) da razumiju što potrošači gledaju, slušaju i kupuju. Sudjelovanjem u ovom istraživanju pomažete tvrtkama da bolje razumiju Vaše navike i preferencije, što im pomaže da pruže bolje proizvode i usluge potrošačima.

Kao kontrolor osobnih podataka koji se obrađuju u vezi s vašim sudjelovanjem u našem istraživanju tržišta, („Nielsen“ ili „mi“) posvećeni smo zaštiti vaše privatnosti, kao i otvorenom i transparentnom rukovanju vašim osobnim podatcima.

Vašu privatnost shvaćamo vrlo ozbiljno. Ova Obavijest o privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo od Vas ili o vama, kako upotrebljavamo i štitimo te podatke te koja su Vaša zakonska prava. Ova Obavijest o privatnosti se odnosi samo na Vaše sudjelovanje u ovom istraživanju, ne na Vaše sudjelovanje u panelima ili drugim  internetskim  istraživanjima koje provodi Nielsen.

Sudjelovanje u našem istraživanju je uvijek dobrovoljno. Ukoliko se ne slažete sa uvjetima Nielsenove obavijesti o privatnosti, molimo Vas da ne sudjelujete u ovom istraživanju.

NAČIN NA KOJI NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Društvo Nielsen koja prikuplja Vaše podatke je AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb.
Više informacija o cijeloj grupi društava Nielsen, od kojih jedna ili više njih mogu obrađivati Vaše osobne podatke, možete pronaći na web-stranici: https://www.qa.nielsen.com/eu/en/privacy-policy/gdpr-operating-entities.html

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za ovu Obavijest o privatnosti, posjetite:
https://www.qa.nielsen.com/hr/hr/privacy-policy.html

Ukoliko imate pitanja vezanih za procesiranje Vaših podataka, možete ispuniti ovaj formular.

Sadržaj:

 1. Naša predanost privatnosti
 2. Podatci koje prikupljamo
 3. Način na koji upotrebljavamo podatke
 4. Kada dijelimo Vaše podatke
 5. Vaš izbor i zakonska prava
 6. Maloljetni članovi kućanstva
 7. Sigurnost podataka i prijenosi podataka izvan Europskog gospodarskog prostora
 8. Zadržavanje podataka

1. NAŠA PREDANOST PRIVATNOSTI

Nielsen poštuje sve primjenjive zakone o privatnosti, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka Europske unije.  Doista nam je od ključne važnosti održati podatke sudionika Nielsenovih istraživanja povjerljivima kako bi se spriječilo bilo kakvo ometanje sudionika koje bi moglo utjecati na njihovo ponašanje i točnost naših podataka. Podatke koji Vas identificiraju NEĆEMO upotrebljavati za reklamiranje, promoviranje, stavljanje na tržište ili prodaju roba ili usluga treće strane izravno Vama ili članovima Vašeg kućanstva; to ne dopuštamo ni svojim klijentima, niti im ustupamo Vaše osobne podatke

Sudjelovanjem u Nielsenovom istraživanju tržišta doprinosite svojim podatcima ukupnim podatcima iz kojih se izrađuju statistički podatci o široj populaciji. Veliki broj drugih društava ovisi o tim statističkim podatcima kada su u pitanju odabir cijena, reklamiranje, prodaja i druge ključne poslovne odluke. Imate zakonska prava po pitanju osobnih podataka, kao što je opisano u poglavlju “Vaš izbor i zakonska prava” u nastavku.

2. PODATCI KOJE PRIKUPLJAMO

A. Podatci koje nam dajete.

Kao dio ovog istraživanja, od vas prikupljamo podatke o vama, a gdje je primjenjivo, i o ostalim članovima vašeg kućanstva. To uključuje:

 • Direktno identificirajući podatci, poput imena i prezimena, kućne adrese, e-mail adrese koja Vas, ili druge članove Vašeg  kućanstva sama po sebi ili uz kombinaciju sa drugim danim podatcima može identificirati;
 • Demografski podatci, kao što su spol, dob, bračno stanje, zanimanje i raspon primanja;
 • Podatci o Vašim navikama i preferencijama, kako bi bolje razumjeli navike potrošača, potrošnju i trendove. „Podatci o Vašim navikama“ su: kada, kako i zašto primjerice idete u kupovinu namirnica, kada gledate TV ili gdje volite ići na odmor. „Podatci o Vašim preferencijama“ su podatci koji pokazuju Vaš izbor, primjerice, koji brend žitarica kupujete, koju stanicu volite gledati ili slušati i koje internetske stranice volite posjećivati;

B. Podatci prikupljeni putem drugih izvora. 

Ako ste dio kućanstva, podatke prikupljamo na način opisan gore u sekciji „A“, od člana kućanstva koji je sudjelovao u anketi.

Postoji mogućnost za primanjem dodatnih podataka o vama iz drugih izvora, kao na primjer:

 • popis stanovništva
 • javno dostupni podatci (iz javnih baza podataka ili podatci koje Vi javno objavite na internetu)
 • baze proizvođača ili prodavača roba koje kupujete ili koristite
 • ostala tijela koja imaju legalno pravo na ustupanje informacija nama, poput tvrtki čija je komercijalna djelatnost ustupanje podataka i usluge spajanja podataka

Možemo spajati informacije dobivene od Vas sa informacijama iz drugih izvora. Podatci će biti korišteni samo u svrhu opisanu u ovoj Obavijesti o privatnosti. Sudjelovanjem u ovom istraživanju, slažete se da možemo koristiti i spajati podatke na ovaj način.

C. Podatci koje NE prikupljamo:

Ne prikupljamo podatke kao što su Vaša vozačka dozvola, financijski podatci ili brojevi bankovnog računa ili kreditnih kartica. 

3. NAČIN NA KOJI UPOTREBLJAVAMO PODATKE

Za potrebe istraživanja tržišta:  Podatke koje prikupljamo upotrebljavamo za kreiranje različitih uvida u istraživanje tržišta za svoje klijente. Ovim pomažemo tvrtkama da bolje razumiju navike potrošača, što im pomaže u donošenju odluka vezanih za proizvode i usluge.

Upotrebljavamo alate i metode kojima smo se pobrinuli da nema razumne mogućnosti da Vas se identificira iz izvješća koja izradimo za svoje klijente. Na primjer, odgovore koje prikupimo od Vas kombiniramo s odgovorima mnogih drugih kako bismo napravili skupna izvješća iz kojih Vas se ne može identificirati. 

Izrađujemo i izvješća na temelju modeliranih podataka. “Modelirani podatci” projekcije su utemeljene na demografskim karakteristikama i navikama (kao što su spol, dob i kupovinske navike) koje podrazumijevaju promatranje uzorka koji se sastoji od skupine ljudi te zatim predviđanje što bi osobe sličnih karakteristika ili preferencija htjele kupiti. Na primjer, to oglašivačima omogućuje identificiranje odgovarajuće publike za marketinšku kampanju.

Osobne podatke obrađujemo na temelju naših legitimnih interesa (i legitimnih interesa naših klijenata – radiotelevizijske industrije), prema članku 6., paragraf 1., sekcija F, Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, u provođenju istraživanja radi dobivanja uvida u istraživanje tržišta (u mjeri da takav interes ne nadjačava vaše interese ili temeljna  prava i slobode).

Za kontakt prema Vama:  Vaše osobne podatke možemo upotrijebiti da Vas kontaktiramo.  Kada Vas kontaktiramo – putem telefona (uključujući mobilni telefon), e-pošte, SMS-a ili standardne pošte ovisno o tome koje podatke nam dajete – to obično činimo kako bismo: 

 • provjerili ili razjasnili odgovore koje ste dali u anketi;
 • ponudili vam mogućnost da sudjelujete u dodatnim Nielsen panelima i anketama.

Osobne podatke obrađujemo na temelju naših legitimnih interesa prema članku 6., paragraf 1., sekcija F, Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, u komunikaciji s vama u vezi vašeg sudjelovanja u našem istraživanju, potvrđujući ili objašnjavajući odgovore koje ste dali, te u svrhu osiguranja kvalitete podataka (u mjeri da takav interes ne nadjačava vaše interese ili temeljna  prava i slobode). Gdje bude zakonski potrebno, zatražiti ćemo vašu privolu prema članku 6., paragraf 1., sekcija F, Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Ostale svrhe:Uz korištenje vaših podataka u svrhunašeg istraživanja kako je opisano iznad, podatke možemo koristiti i za:

 • upravljanje našim informatičkim i sigurnosnim sustavima, uključujući i nedgledanje takvih sustava te identificiranje i reagiranje na sigurnosne rizike;
 • provođenje istraživanja radi osiguranja kvalitete proizvoda i usluga, razvoja poslovanja, uključujući i obradu osobnih podataka za istraživanje i razvoj, analizu podataka, revizije, razvoj novih proizvoda, proizvodnju prediktivnih modela podataka, poboljšanje naših usluga, prepoznavanje trendova i utvrđivanje učinkovitosti naše komunikacije;
 • olakšanje svakodnevnog poslovanja i financijskog upravljanja grupacije Nielsen i bilo koje korporativne promjene (npr. reorganizacija, pripajanje, prodaja, zajedničko ulaganje, dodjela, prijenos, itd.);
 • zaštitu prava, sigurnosti, imovine i poslovanja jednog ili više djelova Nielsenove grupacije, Vas ili drugih;
 • pridržavanje važećih zakona i propisa te uspostava, provođenje i obrana zakonskog prava jednog ili više djelova Nielsen grupacije; i
 • odgovor na zahtjeve i komunikaciju sa tijelima za provedbu zakona ili drugih državnih službenika.

Osobne podatke obrađujemo na temelju naših legitimnih interesa prema članku 6., paragraf 1., sekcija F, Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, (u mjeri da takav interes ne nadjačava vaše interese ili temeljna  prava i slobode), za (I) vođenje našeg ukupnog te svakodnevnog poslovanja; (II) vođenje i poboljšanje zaštite protiv prijevara, neželjene pošte, uznemiravanja, kršenje prava intelektualnog vlasništva i rizika kojima smo izloženi (npr. kriminalni i sigurnosni rizici);  (III) provođenje istraživanja i unaprijeđenje naših proizvoda i usluga; (IV) upravljanje rizicima kojima je Nielsen izložen, te pružanje sigurnog okruženja za korisnike mobilne aplikacije; (V) pridržavanje zakona i propisa kojima podliježe jedan ili više subjekata iz grupacije Nielsen, uključujući, gdje je primjenjivo, zakone i propise drugih zemalja koje nisu država vašeg prebivališta; (VI) ispunjavanje naših obveza i provođenje naših prava.

Osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili zakonsku obvezu koja proizlazi iz primjenjivih zakona, kojima smo podložni, poput poštivanja Nielsenovih zakonskih i regulatornih obveza, kao i uspostava, ostvarivanje i obrane naših zakonskih prava.

Na Vaš zahtjev možemo promijeniti podatke o Vama tako da Vas ne identificiraju te ih upotrijebiti ili dopustiti drugima da ih upotrijebe za povijesno, akademsko ili longitudinalno istraživanje.  U tim slučajevima pobrinut ćemo se da nema razumne mogućnosti da Vas se ponovo identificira na temelju tih podataka.

4. KADA DIJELIMO VAŠE PODATKE

Podatke o Vama možemo dijeliti:

 • S drugim Nielsenovim povezanim društvima i podružnicama u svrhe opisane u ovoj Obavijesti.
 • Sa svojim davateljima usluga, kao što su društva koja pružaju hostiranje web-mjesta ili aplikacije, analiziranje ili obradu podataka, IT usluge, e-poštu, usluge revizije, usluge usklađivanja podataka te regrutiranje, nagrade, poticaje ili istraživanje tržišta u svrhu razvoja proizvoda. Ta društva ugovorom su obvezana održati te informacije povjerljivima i zaštićenima te im je zabranjeno upotrebljavati ih u bilo koje svrhe osim za izvršavanje usluga koje oni za nas izvršavaju.
 • S drugim društvima za istraživanje tržišta, našim klijentima i trećim stranama, sukladno etičkim smjernicama industrije za istraživanje tržišta, kao i organizacijama za povijesno, akademsko ili longitudinalno istraživanje.  To može obuhvaćati revizije od strane naših klijenata ili trećih strana.    
 • S trećom stranom u slučaju bilo kakve promjene organizacije, pripajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, dodjele, prijenosa ili drugog raspolaganja cijelim ili bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili dionica (što obuhvaća sve povezano sa bilo kojim stečajnim ili sličnim postupkom).
 • Ako smatramo da je to nužno ili prikladno: (a) prema mjerodavnom zakonu; (b) ako to nalaže zakon, uključujući pravni postupak javnih i vladinih nadležnih tijela (uključujući ona izvan Vaše države prebivališta); (c) u svrhu izvršenja ugovora; (d) u svrhu zaštite naših radnji ili radnji naših povezanih društava; (e) u svrhu zaštite prava, privatnosti, sigurnosti ili vlasništva bilo koje osobe; ili (f) kako bismo mogli iskoristiti dostupne pravne lijekove ili ograničiti potencijalnu štetu.

Nielsen obavlja sigurnosne preglede prije angažiranja davatelja usluga koji mogu imati pristup podatcima na razini pojedinca.  Zahtijevamo ugovorna jamstva u odnosu na zakonitost podataka koje dobivamo od trećih strana.  Osim toga, ograničavamo način na koji klijenti mogu upotrebljavati naše podatke kako bismo spriječili ponovnu identifikaciju prikupljenih podataka i ponovnu upotrebu podataka na način koji nije sukladan ovoj Obavijesti.

5. VAŠ IZBOR I ZAKONSKA PRAVA

Sudjelovanje u našem istraživanju je uvijek dobrovoljno. U bilo koje vrijeme se možete povući iz trenutačnog istraživanja. Ako prekinete sudjelovanje, nastavit ćemo obrađivati podatke koje smo prikupili u vrijeme kada ste bili sudionik istraživanja. Ako želite iskoristiti neko od zakonskih prava opisanih u nastavku, možete nam se obratiti na način opisan na početku ove Obavijesti. Vaša prava privatnosti obuhvaćaju:

 • Pravo dobivanja potvrde o tome obrađuju li se osobni podatci koji se tiču Vas te, ako je to slučaj, pravo pristupa kopiji podataka koje imamo o Vama i njezinog ispravljanja ako je netočna (imajte na umu da u svrhu očuvanja točnosti naših podataka o potrošačima i izbjegavanju potencijalne pristranosti, u nekim slučajevima iskorištavanje prava na pristup može zahtijevati prethodni prekid sudjelovanja u našem istraživanju ako postoji vjerojatnost da će utjecati na Vaše ponašanje);
 • Pravo da zatražite brisanje određenih podataka o Vama (imajte na umu da ovo pravo nije apsolutno, ali vrijedi u određenim slučajevima);
 • Pravo na prigovor za obradu vaših osobnih podataka, kada obrađujemo podatke za: (a) naše legitimne interese (ili interese treće strane), (b) direktno oglašavanje, ili (c) statističke/istraživačke svrhe (podložno ograničenjima propisanim zakonodavstvom džava članica EU)
 • Pravo na predlaganje drugih ograničenja o obradi podataka o Vama ukoliko postoji neslaganje oko njihove točnosti ili ako nam nije zakonski dopušteno obrađivati takve podatke; i
 • Pravo prenosivosti podataka za podatke koje ste pružili (u mjeri u kojoj je to primjenjivo);

Ako smatrate da Nielsen nije poštovao zakone o privatnosti ili odredbe ove Obavijesti, možete uložiti pritužbu Nielsenovom službeniku za zaštitu podataka (kontaktne informacije možete pronaći na početku ove Obavijesti). Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo osobne podatke ili bilo kojim upitom o privatnosti ili zahtjevom koji ste nam poslali, imate se pravo žaliti nadležnom tijelu za zaštitu podataka u Hrvatskoj (https://azop.hr/prava-ispitanika/zahtjev-zastita-prava), ili gdje se aktivnost koja je predmet prigovora dogodila.

Ako želite ostvariti prethodno opisana prava, molimo kontaktirajte nas putem ovog obrazca.

Budući da želimo izbjeći poduzimanje radnji u vezi s osobnim podatcima prema osobama koje traže informacije u Vaše ime, imajte na umu da možemo zatražiti informacije kako bi potvrdili vaš identitet prije nego ispunimo ta prava.

6. MALOLJETNI ČLANOVI KUĆANSTVA

U svrhu svog istraživanja, ne prikupljamo podatke od maloljetnih osoba (ispod 18 godina) bez pristanka roditelja ili skrbnika. Ukoliko naše istraživanje obuhvaća maloljetnike, uz pristanak roditelja ili skrbnika i oni mogu sudjelovati u određenim anketama i istraživanjima.

Sve odredbe ove obavijesti primjenjuju se na podatke o djeci bilo koje dobi (do 18), ako je roditelj ili skrbnik dao dopuštenje za prikupljanje podataka o njima

7. SIGURNOST PODATAKA I PRIJENOSI PODATAKA IZVAN EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Nielsen održava globalnu organizaciju za zaštitu podataka koja upotrebljava razumne organizacijske, tehničke i administrativne mjere za zaštitu Vaših podataka dok ih mi kontroliramo.  

Prijenosi i djeljenje opisani iznad u sekciji „4“, rezultirati će prijenosom vaših osobnih podataka u zemlje ili regije u kojima se zakoni o zaštiti podataka razlikuju od zemlje vašeg prebivališta i ne pružaju „odgovarajuću razinu“ zaštite podataka, uključujući i zemlje koje nisu priznate od strane Europske komisije (ili ekvivalentnog tijela Velike Britanije (UK) u slučaju izlaska Velike Britanije iz EU), kao pružatelji odgovarajuće razine zaštite podataka, kao što su Sjedinjene Američke Države, Indija te druge lokacije na kojima Nielsen ima svoje urede. Neke zemlje izvan EU/Europskog gospodarskog prostora, poput Izraela, prepoznate su od strane Europske komisije kao zadovoljavajuće na razini zaštite podataka (popis zemalja možete provjeriti ovdje). Velika Britanija je naznačila, da u slučaju izaska iz EU, namjerava priznati odluke Europske komisije o zadovoljenju zaštite podataka.

Kada prenosimo podatke izvan Europske unije (ili Velike Britanije) u zemlje koje se ne smatraju „zadovoljavajućima“, osiguravamo da to činimo u skladu sa pravilima o podatcima Europske unije, što uključuje i oslanjanje na certifikat zemlje primatelja prema Američko-europskom programu zaštite privatnosti (koji će se nastaviti primjenjivati na prijenos podataka između Velike Britanije i SAD-a, sve dok zemlja primatelj ažurira svoje javne obveze da uključuje prijenose sa Velikom Britanijom), sporazumu o prijenosu podataka sa zemljom primateljem koji uključuje standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Europske komisije (ili ekvivalentnog tijela Velike Britanije (UK) u slučaju izlaska Velike Britanije iz EU) za prijenos osobih podataka u zemlje koje ne osiguravaju odgovarajaću razinu zaštite podataka, primateljeva obvezujuća korporativna pravila i, u određenim okolnostima, na temelju primjenjivog odstupanja ili izuzeća. Za dodatne detalje u vezi s gore opisanim prijenosima te zaštitnim mjerama koji se koriste za takve prijenose, molimo kontaktirajte nas na: privacy.department©@nielsen.com

8. ZADRŽAVANJE PODATAKA

Vaše podatke zadržat ćemo sve dok je to potrebno u svrhe opisane u ovoj Obavijesti i sukladno mjerodavnom pravu. Kada prestanete biti sudionik istraživanja, nastavit ćemo upotrebljavati podatke o Vašim demografskim karakteristikama, kao i podatke o navikama i preferencijama u svrhu povijesnog i statističkog istraživanja, ali te podatke držimo odvojeno od podataka s pomoću kojih Vas se može identificirati i strogo ograničavamo pristup Vašim podatcima za identifikaciju, čak i unutar Nielsena.  Svi podatci trajno će se promijeniti tako da ne odaju Vaš identitet kada Vas više ne budemo identificirali radi obnove podataka, revizije, pravnih razloga, sprječavanja prevare ili sličnih svrha. 

Ova Obavijest zamjenjuje sve druge izjave, bilo pisane ili usmene, dane Vama o našim praksama po pitanju prikupljanja i upotrebe Vaših osobnih podataka od strane Nielsena.

HVALA – CIJENIMO VAŠE SUDJELOVANJE!

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) globalno je društvo koja se bavi upravljanjem učinkovitošću te pruža opsežno razumijevanje onoga što potrošači gledaju i kupuju. Segment društva Nielsen koji se tiče gledanja pruža klijentima na polju medija i oglašavanja usluge mjerenja opće javnosti na svim uređajima na kojima se sadržaj reproducira u obliku videozapisa, zvuka i teksta. Segment društva Nielsen koji se tiče kupnje pruža proizvođačima zapakiranih potrošačkih proizvoda i maloprodaji jedini globalni prikaz mjerenja učinkovitosti maloprodaje dostupan u industriji. Integracijom informacija iz segmenata gledanja i kupnje s drugim izvorima podataka, Nielsen svojim klijentima pruža mjerenje svjetske klase, kao i analitičke podatke koji pomažu u povećanju učinkovitosti. Nielsen, društvo na popisu S&P 500, djeluje u više od 100 država koje pokrivaju više od 90 % svjetske populacije. Više informacija potražite na web-mjestu www.nielsen.com.