Magánélet

Nielsen Jelentkezői adatvédelmi nyilatkozat

Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot. Azáltal, hogy ezen a webhelyen megadja a jelentkezéssel kapcsolatos adatait, Ön tudomásul veszi, hogy a Nielsen az alábbiakban leírt módon begyűjtheti és felhasználhatja a Jelentkezői adatokat. Azokat az adatokat, amelyeket jelentkezésével kapcsolatban Önről másoktól kapunk, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban „Jelentkezői adatoknak” nevezzük. A Jelentkezői adatok között szerepelhetnek Személyes adatok is, vagyis bármilyen, egy azonosított vagy azonosítható személyhez kapcsolódó adat.

 1. A Nielsen vállalat ismertetése. A Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) egy globális mérési és adatelemzési vállalat, amely a lehető legteljesebb és legmegbízhatóbb rálátást biztosítja a fogyasztókra és piacokra világszerte. Megközelítésünk a Nielsen által birtokolt adatokat egyesíti más adatforrásokkal, hogy segítsünk ügyfeleinknek a világ minden részén megérteni, hogy mi történik éppen, mi fog történni, és mi lehet a legjobb lépés ezen tudás alapján. A Nielsen több mint 90 éve kínál adatokat és elemzéseket tudományos szigorúsággal és innovációval, folyamatosan fejlesztve új utakat, hogy megoldást nyújtson a média- és reklámipar legfontosabb kérdéseire. További tudnivalókért látogasson el a www.nielsen.com oldalra. 
 2. Adatkezelők. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt gyakorlatokat a Nielsen vállalati csoportja alkalmazza. Az Ön által, illetve a webhellyel és az Ön jelentkezésével kapcsolatban nyújtott Személyes adatok kezelőjeként elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme mellett. A Nielsen-csoport vállalatainak listája elérhető itt. Ha kérdései vannak a Nielsen adatkezelői gyakorlatairól, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi, „Kapcsolatfelvétel” című részben leírt módon.
 3. Adatok begyűjtése. A jelentkezése és a kapcsolódó Jelentkezői adatok beküldése teljes mértékben önkéntes alapú. A jelentkezési folyamat részeként a Nielsen a következő adatokat gyűjtheti Önről:
  • Az Ön által beküldött adatok. A jelentkezési folyamat részeként – akár kezdetben, akár azután, hogy munkaajánlatot kapott tőlünk– beküldheti nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét, születési dátumát, társadalmi azonosítószámát vagy más nemzeti azonosítószámát, társadalmi nemét, jelenlegi foglalkozását, jövedelmét, a képzési előzményeire vonatkozó részleteket, illetve más adatokat, amelyek munkaügyi dokumentumokon, például pályázati anyagában vagy önéletrajzán szerepelnek.
  • Külső forrásból származó adatok.
   • A Nielsen gyűjthet bizonyos kiegészítő adatokat is közvetlenül Öntől vagy külső forrásokból (pl. átvilágítással, ha ezt a helyi törvények lehetővé teszik), ha a Nielsen fontolóra veszi jelentkezését, vagy munkaajánlatot tesz. Bizonyos országokban átvilágítást fogunk kérvényezni egy ajánlat véglegesítése előtt. Az átvilágításhoz az alkalmazandó törvényeknek megfelelően külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.
   • A Nielsen leellenőrizheti az iskolai végzettséget/képzettséget vagy a referenciákat, de kizárólag az Ön beleegyezésével fogja felvenni a kapcsolatot a korábbi munkáltatóival. Ezek az ellenőrzések szigorúan az iskolai végzettségre és a szakmai információkra korlátozódnak.
   • A Nielsen emellett a közösségi hálózatokon is tájékozódhat az Ön nyilvánosan megtekinthető profiljain, de kizárólag olyan mértékben, amely az Ön által megpályázott munkakör betöltéséhez releváns.
  • Automatikusan gyűjtött adatok. Az Ön által használt eszközről automatikusan gyűjthetünk információkat, amennyiben internetes oldalunkat használja, ideértve az IP-címét, böngészője típusát, az oldalon tett látogatása időpontját és dátumát, illetve a közvetlenül az oldalunk előtt meglátogatott oldal címét.
  • A cookie-kon keresztül gyűjtött adatok. Előfordulhat, hogy cookie-technológiát fogunk alkalmazni, hogy segítsük Önt az online munkavállalói jelentkezési eszközök használatában. A webhelyen használt cookie-k célja kizárólag az Ön online felhasználói élményének javítása, és nem használjuk őket munkavállalókkal kapcsolatos döntések meghozatalára. Előfordulhat, hogy Ön módosítja böngészőbeállításait, hogy rendszere elutasítsa a cookie-kat, de ez gátolhatja vagy megakadályozhatja az online munkavállalói jelentkezési eszközeink használatát.
 4. Jelentkezési folyamata részeként felkérhetjük Önt kiegészítő pályázati tevékenységek elvégzésére is, hogy alaposabban kiértékelhessük alkalmasságát arra a szerepre, amelyre pályázik.  Azon adatok, melyeket szolgáltatóink akkor gyűjtenek és osztanak meg a Nielsennel, mikor Ön igénybe veszi szolgáltatásaikat a felvételi eljárás során, Jelentkezői adatnak minősülnek, s kezelésüket a Nielsen jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban végzi. Kérjük, hogy tekintse át szolgáltatóink Adatvédelmi nyilatkozatait is, hogy tájékozódjon adatfeldolgozási gyakorlataikról.
 5. Jelentkezői adatok felhasználása. A Nielsen a Jelentkezői adatokat a következő célokra használhatja fel: hogy írásban, telefonon vagy e-mailben kommunikáljon Önnel, hogy kiértékelje az Ön jelentkezését, hogy kielemezze a Nielsen munkaerővel kapcsolatos szükségleteit és eljárásmódjait, vagy hogy más módon biztosítsa a Nielsen munkaerő-felvételi folyamatának és alkalmazotti adminisztrációjának hatékony kezelését. A Jelentkezői adatokat kombinálhatjuk más forrásokból származó felmérési eszközökkel és adatokkal, ahogyan ez a jelen Nyilatkozat „Adatok begyűjtése” című részében olvasható.
 6. Az adatkezelés jogalapja – az Európai Gazdasági Térség lakói esetében. Az adott ország jogrendszere alapján a helyi törvények kötelezővé tehetik, hogy jogalapot teremtsünk a jelen internetes oldal segítségével Önről begyűjtött Személyes adatok kezelésére. Az Ön által megadott adatokat a jogos érdekünkben az állásra való jelentkezése részeként kezeljük. Vagy bizonyos harmadik felek jogos érdekében, feltéve hogy az ilyesféle feldolgozás nem írja felül az Ön jogait és szabadságait. Az Ön Személyes adatainak kezelése különösképpen a jogos érdekeink alapján történik az állásra való jelentkezés folyamatának végrehajtása, valamint a jelen internetes oldal hatékony és jogszerű működtetése céljából. Emellett egyéb jogos érdekekkel is rendelkezhetünk, és ilyen esetekben a megfelelő időben egyértelművé fogjuk tenni, hogy melyek ezek az érdekek. A fiók létrehozásával Ön tudomásul veszi Személyes adatai a Nielsen általi, a jelen Nyilatkozatban feltüntetett célokból történő feldolgozását.  Amennyiben Önhöz kapcsolódó érzékeny Személyes adatokat kezelünk, annak oka a következő lehet: (a) kifejezetten engedélyezte számunkra az adott információ feldolgozását; (b) az adatkezelés jogi követelések létesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges; vagy pedig (c) Ön egyértelműen nyilvánossá tette ezt az információt. Azokban az esetekben, amikor az Ön beleegyezésére van szükség, értesíteni fogjuk Önt a Személyes adatai feldolgozásának céljairól és hatóköréről, és a Személyes adatait az Ön kifejezett beleegyezése jogalapján fogjuk feldolgozni.az érdekek. Fiók létrehozásával Ön tudomásul veszi, hogy a Nielsen feldolgozza az Ön személyes adatait a jelen Közleményben részletezett célokból. Amennyiben Önhöz kapcsolódó érzékeny személyes adatokat kezelünk, annak oka a következő lehet: (a) kifejezetten engedélyezte számunkra az adott információhoz való hozzáférést; (b) az adatkezelés jogi követelések létesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges; vagy pedig (c) Ön egyértelműen nyilvánossá tette ezt az információt. Azokban az esetekben, amikor az Ön beleegyezésére van szükség, értesíteni fogjuk Önt a Személyes adatai feldolgozásának céljairól és hatóköréről, és a Személyes adatait az Ön kifejezett beleegyezése jogalapján fogjuk feldolgozni.
  • Az adatfeldolgozás jogalapja – törökországi lakosok esetében. Az Önnel kapcsolatban a jelen webhelyhez kötődően begyűjtött Személyes adatok feldolgozásának jogalapját az képezi, hogy az ilyen feldolgozási tevékenységek a jogos érdekünkben szükségesek, amennyiben az ilyesféle feldolgozás nem írja felül az Ön jogait és szabadságait, az ilyen feldolgozási tevékenységek szükségesek egy foglalkoztatási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve az ilyen feldolgozás szükséges a jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez. Az Ön Személyes adatainak kezelése különösképpen a jogos érdekeink alapján történik az állásra való jelentkezés folyamatának végrehajtása, valamint a jelen internetes oldal hatékony és jogszerű működtetése céljából. Emellett egyéb jogos érdekekkel is rendelkezhetünk, és ilyen esetekben a megfelelő időben egyértelművé fogjuk tenni, hogy melyek ezek az érdekek. Továbbá, a jelen Nyilatkozatban közölteknek megfelelően, az állásra való jelentkezés folyamata során előfordulhatnak olyan esetek, amikor meg kell szereznünk az Ön kifejezett beleegyezését bizonyos eljárások lefolytatására vonatkozóan, amelyekhez az Ön Személyes adatai bizonyos célra szolgáló feldolgozására vagy az érzékeny jellegű Személyes adatai feldolgozására van szükség. Ilyen esetekben, amennyiben Ön megadja a szükséges beleegyezését, miután elsőként értesítettük Önt a Személyes adatai feldolgozásának céljairól és hatóköréről, a Személyes adatait az Ön kifejezett beleegyezése jogalapján fogjuk feldolgozni.
  • Ha bármilyen kérdése vagy kételye merülne fel a jogalappal kapcsolatban, amely szerint a Személyes adatai begyűjtését és kezelését folytatjuk, forduljon hozzánk a privacy.department@nielsen.com címen.
 7. A Személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó jog. A Jelentkezői adatait bármikor elérheti és helyesbítheti a toborzási platformunkra bejelentkezve és frissítve azokat. Bármikor felveheti a kapcsolatot a Nielsennel, hogy az Önről tárolt adatok megtekintését kérje, hogy az adatok kijavítását vagy frissítését kérvényezze, vagy hogy azon felekkel kapcsolatos részleteket kérjen, akik számára elérhetővé tették ezeket az adatokat, illetve visszavonja az adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását. Származási országától függően bizonyos további jogokkal rendelkezhet az Önről tárolt Személyes adatokkal kapcsolatban. Ha szeretné a Személyes adatait ellenőrizni, javítani, frissíteni, megsemmisíteni, vagy szeretné korlátozni az általunk való feldolgozásukat, vagy szeretné visszavonni a nekünk a Személyes adatai kezelésére vonatkozóan adott engedélyt (értelemszerűen), vagy ha bármilyen más kérdése van arra vonatkozóan, hogy hogyan használjuk a begyűjtött Személyes adatokat a jelentkezési folyamat során, kérjük, forduljon hozzánk. Ha a fent leírt módon hozzánk fordul, akkor észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy a kérése teljesítéséhez minden Önnel kapcsolatos adatot azonosítani tudjunk.  Amennyiben Ön az EGT valamely tagállamának lakosa, és úgy véli, hogy a Nielsen nem tett eleget az adatvédelmi törvényeknek vagy a jelen Nyilatkozatban meghatározott feltételeknek, panaszt nyújthat be a Nielsen Adatvédelmi hivatalnokának e-mailen keresztül a privacy.department@Nielsen.com címen, vagy a megfelelő Adatvédelmi hatóságnál („AH”). A lakóhelye szerinti országban illetékes adatvédelmi hatóság elérhetőségeit megtalálja itt.
  • Az érintett jogai – törökországi lakosok esetében. Törökországban élő érintettként a fent leírt jogok mellett a Személyes adataira vonatkozó, a 6698. számú Törökországi Adatvédelmi Törvényben leírt összes joggal rendelkezik, amelyek a következők:
   • azzal kapcsolatos érdeklődés, hogy a Személyes adatai feldolgozás alatt állnak-e,
   • tájékoztatás kérése a Személyes adatai feldolgozásáról,
   • a Személyes adatai feldolgozásának céljaival kapcsolatos és azt illető tájékoztatás, hogy az adatokat a leírt célnak megfelelően használják-e fel,
   • azon külső felekkel kapcsolatos tájékoztatás kérése, akiknek az adatait belföldre és külföldre továbbítják,
   • a hiányosan vagy pontatlanul feldolgozott Személyes adatok helyesbítésére vonatkozó kérelem,
   • a Személyes adatok törlésére vagy megsemmisítésére vonatkozó kérelem abban az esetben, ha a feldolgozás célja már nem áll fenn,
   • arra vonatkozó kérelem, hogy a vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően elvégzett javításról, törlésről vagy megsemmisítésről értesítést küldjenek azon külső felek számára, akiknek továbbították a Személyes adatokat,
   • Önt negatív módon érintő olyan döntéssel kapcsolatos tiltakozás, amelyet a Személyes adatai kizárólag automatizált módon történő elemzése eredményeként hoztak meg,
   • kompenzáció kérése azon károsodásokra vonatkozóan, amelyeket a Személyes adatai törvénytelen feldolgozásából adódóan szenvedett el.
  • Ha bármilyen további kérdése merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel a Személyes adatait, vagy szeretne valamelyik jogával kapcsolatos kérelmet beküldeni, forduljon hozzánk a tr.kvkk@nielsen.com címen. Ha a fent leírt módon hozzánk fordul, akkor észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy a kérése teljesítéséhez minden Önnel kapcsolatos adatot azonosítani tudjunk.
 8. A pályázói adatok továbbításának esetei.
  • A Nielsen vállalati csoporton belül. A fent leírt célkitűzések elérése érdekében, valamint abból adódóan, hogy egy, nemzetközi szinten tevékenykedő vállalatokból álló nagyobb csoport részét képezzük, előfordulhat, hogy időről időre más vállalatok számára is elérhetővé tesszük a Jelentkezői adatokat a Nielsen vállalatcsoportban.
  • A Nielsen dolgozói vagy toborzói számára. A Jelentkezői adatokat elsősorban (de nem kizárólagosan) a Nielsen Humánerőforrás-részlegének személyzete kezeli, és elektronikus vagy papíralapú másolatban tárolhatók. A munkaerő-keresésben vagy az információkezelésben érintett más személyzet is hozzáférhet a Jelentkezői adatok részéhez vagy egészéhez, beleértve a felsővezetés tagjait vagy külső toborzási szolgáltatókat.
  • Külső szolgáltatók számára. A Jelentkezői adatokat megosztjuk harmadik felekkel, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, többek között (de nem kizárólagosan) humánerőforrás-toborzó szoftvert, képességfelmérést, virtuális videointerjúvolást, webhostingot, adatelemzést, infrastruktúrát, IT-szolgáltatásokat, ügyfélszolgálatot, e-mail-küldést és auditálást.
  • Jogi vagy szabályozó hatóságok kérésére. Időről időre elérhetővé tehetjük a Jelentkezői adatokat jogi és szabályozó hatóságok (például munkaügyi és adóhatóságok), könyvelőink, könyvvizsgálóink, jogászaink és külső szakmai tanácsadók számára.  A Jelentkezői adatokat emellett felfedhetjük bármely harmadik fél számára a következő esetekben: ha azt törvény írja elő vagy ha kívánatos ahhoz, hogy a törvényes jogainkat gyakorolhassuk, ha illegális tevékenységek ügyében kell cselekedni, vagy ha meg kell óvni egy személy biztonságát.
  • Eszközök összeolvadása, értékesítése vagy átadása esetén. Amennyiben a vállalatunkat vagy annak bármely részét eladják, más vállalattal egyesítik vagy bármilyen más módon átruházzák egy másik szervezetre, valószínűsíthető, hogy a tranzakció keretében a Jelentkezői adatokat is átadjuk.
 9. A Jelentkezői adatok tárolása. A Jelentkezői adatokat addig tárolhatjuk, ameddig a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban jelzett célokhoz szükséges (beleértve annak eldöntését, hogy képességei megfelelők-e más lehetőségek kihasználására a Nielsen vállalatnál). Mindenesetre nem tároljuk tovább Jelentkezői adatait azok gyűjtésétől számítva a törvényben meghatározott időtartamnál tovább, hacsak nem kerül a Nielsen alkalmazásába, amely esetben más tárolási időtartam lesz érvényes. A nem kifejezetten Jelentkezői adatként meghatározható rekordokra más tárolási időtartamok vonatkozhatnak (pl. a beérkezett vagy elküldött e-mailek rekordjai az e-mail-szerveren).
 10. Adatbiztonság és az adatok továbbítása. A Nielsen globális adatbiztonsági szervezetet tart fenn, amely megfelelő szervezeti, technikai és adminisztratív lépéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön adatait, amíg azok a birtokunkban vannak.  A Személyes adatait a lakóhelye szerinti országban tárolhatjuk és dolgozhatjuk fel, és/vagy az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbíthatjuk és exportálhatjuk ezen adatokat bármely olyan országba, ahol létesítményekkel rendelkezünk vagy szolgáltatókat és feldolgozókat alkalmazunk; ezen országok az Egyesült Államokat és Indiát is magukban foglalják. A többi ország adatvédelmi törvényei eltérhetnek az Ön lakhelye szerinti országban érvényesektől. Amikor adatokat továbbítunk, akkor biztosítjuk, hogy ezt a vonatkozó adattovábbítási törvényeknek megfelelően tegyük.
 11. Gyermekek. Ez az internetes oldal nem alkalmas 18 éven aluli gyermekek számára, illetve nem őket célozza, és tudtunkkal nem gyűjtünk pályázati Személyes adatokat a 18 életévüket még be nem töltött egyénektől. Ha tudomásunkra jut, hogy egy gyermek Személyes adatait gyűjtöttük be, akkor észszerű lépéseket teszünk azok törléséhez.
 12. JA jelen Jelentkezői adatvédelmi nyilatkozat frissítései. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat minden egyéb nyilatkozat helyébe lép, legyen szó akár írott, akár szóbeli nyilatkozatról, amelyet Önnek tettek azzal kapcsolatban, ahogyan a Nielsen begyűjti és felhasználja az Önnel kapcsolatos Jelentkezői személyes adatokat.

Kapcsolatfelvétel. Ha bármilyen megjegyzése vagy kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy.department@nielsen.com címen. Levelet is küldhet nekünk a következő címekre:

Az Európai Unió tagországaiból:
Attn: Legal Dept.
Nielsen Ireland
14 Riverwalk, National Digital Park
Citywest Business Campus
Dublin 24
D24 XN32

Más országokból:
Attn: Legal Dept.
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
Amerikai Egyesült Államok