Magánélet

PÁLYÁZATI ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Hatálybalépés dátuma: 2019. JÚLIUS

NIELSEN VÁLLALAT

Közlemény – Pályázók adatainak kezelése

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Közleményt. Azáltal, hogy ezen a webhelyen megadja a jelentkezéssel kapcsolatos adatait, Ön tudomásul veszi, hogy a Nielsen az alábbiakban leírt módon begyűjtheti és felhasználhatja a jelentkezői adatokat. Azokat az adatokat, amelyeket jelentkezésével kapcsolatban Önről másoktól kapunk, a jelen adatvédelmi közleményben „jelentkezési adatoknak” nevezzük. A jelentkezési adatok között szerepelhetnek személyes adatok is, vagyis bármilyen, egy azonosított vagy azonosítható személyhez kapcsolódó adat.

 1. A Nielsen vállalat ismertetése. A Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) egy globális mérési és adatelemzési vállalat, amely a lehető legteljesebb és legmegbízhatóbb rálátást biztosítja a fogyasztókra és piacokra világszerte. Megközelítésünk a Nielsen által birtokolt adatokat egyesíti más adatforrásokkal, hogy segítsünk ügyfeleinknek a világ minden részén megérteni, mi fog éppen történni, és mi lehet a legjobb lépés ezen tudás alapján. A Nielsen több mint 90 éve kínál adatokat és elemzéseket tudományos szigorúsággal és innovációval, folyamatosan fejlesztve új utakat, hogy válaszolhasson a média, a reklám, a kiskereskedelem és a napi fogyasztási cikkek ipara kérdéseire. A S&P 500 vállalatként a Nielsen több mint 100 országban tevékenykedik, ami lefedi a világ lakosságának 90 százalékát. További tudnivalókért látogasson el a www.nielsen.com oldalra. A Humán erőforrás részleggel e-mailben veheti fel a kapcsolatot a talentacquisition@nielsen.com címen.
 2. Adatkezelők. A jelen adatvédelmi közleményben leírt gyakorlatokat a Nielsen vállalati csoportja alkalmazza. Az Ön által, illetve a webhellyel és az Ön jelentkezésével kapcsolatban nyújtott személyes adatok kezelőjeként elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme mellett. A Nielsen-csoport vállalatainak listája elérhető itt. Ha kérdései vannak a Nielsen adatkezelői gyakorlatairól, az alábbi, „Kapcsolatfelvétel” című részben leírt módon vegye fel velünk a kapcsolatot.
 3. Adatok begyűjtése. A jelentkezés és a kapcsolódó adatok megadása teljes mértékben önkéntes alapú. A jelentkezési folyamat részeként a Nielsen a következő adatokat gyűjtheti Önről:
  • Az Ön által beküldött adatok. A jelentkezési folyamat részeként – akár kezdetben, akár azután, hogy munkaajánlatot kapott tőlünk– beküldheti nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét, születési dátumát, társadalmi azonosítószámát vagy más nemzeti azonosítószámát, társadalmi nemét, jelenlegi beosztását, jövedelmét, képzési előzményeire vonatkozó részleteket, illetve más adatokat, amelyek munkaügyi dokumentumokon, például pályázati anyagában vagy önéletrajzán szerepelnek.
  • Külső forrásból származó adatok.
   • A Nielsen gyűjthet bizonyos kiegészítő adatokat is közvetlenül Öntől vagy külső forrásokból (pl. átvilágítással, ha ezt a helyi törvények lehetővé teszik), ha a Nielsen fontolóra veszi jelentkezését, vagy munkaajánlatot tesz. Bizonyos országokban átvilágítást fogunk kérvényezni egy ajánlat véglegesítése előtt. Az átvilágításhoz az alkalmazandó törvényeknek megfelelően külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.
   • A Nielsen leellenőrizheti az iskolai végzettséget/képzettséget vagy a referenciákat, de kizárólag az Ön beleegyezésével fogja felvenni a kapcsolatot a korábbi munkáltatóival. Ezek az ellenőrzések szigorúan az iskolai végzettségre és a szakmai információkra korlátozódnak.
   • A Nielsen emellett a közösségi hálózatokon is tájékozódhat az Ön nyilvánosan megtekinthető profiljain, de kizárólag olyan mértékben, amely az Ön által megpályázott munkakör betöltéséhez releváns.
  • Automatikusan gyűjtött adatok. Az Ön által használt eszközről automatikusan gyűjthetünk információkat, amennyiben internetes oldalunkat használja, ideértve az IP-címét, böngészője típusát, az oldalon tett látogatása időpontját és dátumát, illetve a közvetlenül az oldalunk előtt meglátogatott oldal címét.
  • A cookie-kon keresztül gyűjtött adatok. Előfordulhat, hogy cookie-technológiát fogunk alkalmazni, hogy segítsük Önt az online munkavállalói jelentkezési eszközök használatában. A webhelyen használt cookie-k célja kizárólag az Ön online felhasználói élményének javítása, és nem használjuk őket munkavállalókkal kapcsolatos döntések meghozatalára. Előfordulhat, hogy Ön módosítja böngészőbeállításait, hogy rendszere elutasítsa a cookie-kat, de ez gátolhatja vagy megakadályozhatja az online munkavállalói jelentkezési eszközeink használatát.
 4. Jelentkezési folyamata részeként felkérhetjük Önt kiegészítő pályázati tevékenységek elvégzésére is, hogy alaposabban kiértékelhessük alkalmasságát arra a szerepre, amelyre pályázik. Ezenfelül partneri kapcsolatban állunk egy Pymetrics nevű harmadik féllel, amelynek játékos megközelítésével kiegészítjük pályázóink felülvizsgálati és kiválasztási folyamatát. A Pymetrics által a Nielsen vállalattal megosztott adatok jelentkezői adatoknak minősülnek, és a Nielsen jelen adatvédelmi közleménnyel összhangban kezeli azokat. Tekintse meg a Pymetrics adatvédelmi közleményét is az ő adatfeldolgozási gyakorlataik megismeréséhez. Ha kérdései vannak a Pymetrics vállalattal illetve azzal kapcsolatban, hogy ezeket a információkat hogyan használják jelentkezése részeként, akkor forduljon hozzánk a talentacquisition@nielsen.com címen.
 5. Jelentkezői adatok felhasználása. A Nielsen a Jelentkezői adatokat a következő célokra használhatja fel: hogy írásban, telefonon vagy e-mailben kommunikáljon Önnel, hogy kiértékelje az Ön jelentkezését, hogy kielemezze a Nielsen munkaerővel kapcsolatos szükségleteit és eljárásmódjait, vagy hogy más módon biztosítsa a Nielsen munkaerő-felvételi folyamatának és alkalmazotti adminisztrációjának hatékony kezelését. A jelentkezői adatokat kombinálhatjuk más forrásokból származó felmérési eszközökkel és adatokkal, ahogyan ez jelen közlemény „Adatok begyűjtése” című részében olvasható.
 6. Az adatkezelés jogalapja – az Európai Gazdasági Övezet lakói esetében. Az adott ország jogrendszere alapján a helyi törvények kötelezővé tehetik, hogy jogalapot teremtsünk a jelen internetes oldal segítségével Önről begyűjtött személyes adatok kezelésére. Az Ön által megadott adatokat a jogos érdekünkben az állásra való jelentkezése részeként kezeljük. Vagy bizonyos harmadik felek jogos érdekében, feltéve hogy az ilyesféle feldolgozás nem írja felül az Ön jogait és szabadságát. Az Ön személyes adatai kezelése különösképpen a jogos érdekeink alapján történik az állásra való jelentkezés folyamatának végrehajtása, valamint a jelen internetes oldal hatékony és jogszerű működtetése céljából. Emellett egyéb jogos érdekekkel is rendelkezhetünk, és ilyen esetekben a megfelelő időben egyértelművé fogjuk tenni, hogy melyek ezek az érdekek. Fiók létrehozásával Ön tudomásul veszi, hogy a Nielsen feldolgozza az Ön személyes adatait a jelen Közleményben részletezett célokból. Amennyiben Önhöz kapcsolódó érzékeny személyes adatokat kezelünk, annak oka a következő lehet: (a) kifejezetten engedélyezte számunkra az adott információhoz való hozzáférést; (b) az adatkezelés jogi követelések létesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges; vagy pedig (c) Ön egyértelműen nyilvánossá tette ezt az információt. Azokban az esetekben, amikor az Ön beleegyezésére van szükség, értesíteni fogjuk Önt a Személyes adatai feldolgozásának céljairól és hatóköréről, és a Személyes adatait az Ön kifejezett beleegyezése jogalapján fogjuk feldolgozni.
  • Az adatkezelés jogalapja – törökországi lakosok esetében. Az Önnel kapcsolatban a jelen webhelyhez kötődően begyűjtött Személyes adatok feldolgozásának jogalapját az képezi, hogy az ilyen feldolgozási tevékenységek a jogos érdekünkben szükségesek, amennyiben az ilyesféle feldolgozás nem írja felül az Ön jogait és szabadságát, az ilyen feldolgozási tevékenységek szükségesek egy foglalkoztatási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve az ilyen feldolgozás szükséges a jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez. Az Ön személyes adatai kezelése különösképpen a jogos érdekeink alapján történik az állásra való jelentkezés folyamatának végrehajtása, valamint a jelen internetes oldal hatékony és jogszerű működtetése céljából. Emellett egyéb jogos érdekekkel is rendelkezhetünk, és ilyen esetekben a megfelelő időben egyértelművé fogjuk tenni, hogy melyek ezek az érdekek. Továbbá, a jelen Közleményben közölteknek megfelelően, az állásra való jelentkezés folyamata során előfordulhatnak olyan esetek, amikor meg kell szereznünk az Ön kifejezett beleegyezését bizonyos eljárások lefolytatására vonatkozóan, amelyekhez az Ön személyes adatai bizonyos célra szolgáló feldolgozására vagy az érzékeny jellegű személyes adatai feldolgozására van szükség. Ilyen esetekben, amennyiben Ön megadja a szükséges beleegyezését, miután elsőként értesítettük Önt a Személyes adatai feldolgozásának céljairól és hatóköréről, a Személyes adatait az Ön kifejezett beleegyezése jogalapján fogjuk feldolgozni.
  • Ha bármilyen kérdése vagy kételye merülne fel a jogalappal kapcsolatban, amely szerint a személyes adatai begyűjtését és kezelését folytatjuk, forduljon hozzánk a privacy.department@nielsen.com címen.
 7. A személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó jog. A jelentkezési adatait bármikor elérheti és helyesbítheti a Success Factors oldalra bejelentkezve és az adatokat frissítve. Ha ideiglenes állásajánlatot kapott, bejelentkezhet az adatai hitelesítéséhez, adott esetben egy átvilágításhoz való hozzájáruláshoz, illetve egy tájékoztató levél elektronikus aláírásához. Bármikor felveheti a kapcsolatot a Nielsennel, hogy az Önről tárolt adatok megtekintését kérje, hogy az adatok kijavítását vagy frissítését kérvényezze, vagy hogy azon felekkel kapcsolatos részleteket kérjen, akik számára elérhetővé tették ezeket az adatokat, illetve visszavonja az adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását. Kérjük, forduljon hozzánk az alább leírt módon a „Kapcsolatfelvétel” című szakaszban vagy a Nielsen Humán erőforrás részlegének írt e-mailben a talentacquisition@nielsen.com címen. Az Ön lakóhelye szerinti országától függően bizonyos további jogokkal rendelkezhet az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adataira vonatkozóan. Ha szeretné a Személyes adatait ellenőrizni, javítani, frissíteni, megsemmisíteni, vagy szeretné korlátozni az általunk való feldolgozásukat, vagy szeretné visszavonni a nekünk a személyes adatai kezelésére vonatkozóan adott engedélyt (értelemszerűen), vagy ha bármilyen más kérdése van arra vonatkozóan, hogy hogyan használjuk a begyűjtött személyes adatokat a jelentkezési folyamat során, forduljon hozzánk. Ha a fent leírt módon hozzánk fordul, akkor észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy a kérése teljesítéséhez minden Önnel kapcsolatos adatot azonosítani tudjunk.
  • Az érintett jogai – törökországi lakosok esetében. Törökországban élő érintettként a fent leírt jogok mellett a személyes adataira vonatkozó, a 6698. számú Törökországi Adatvédelmi Törvényben leírt összes joggal rendelkezik, amelyek a következők: 
   • azzal kapcsolatos érdeklődés, hogy a Személyes adatai feldolgozás alatt állnak-e,
   • tájékoztatás kérése a Személyes adatai feldolgozásáról,
   • a Személyes adatai feldolgozásának céljaival kapcsolatos és azt illető tájékoztatás, hogy az adatokat a leírt célnak megfelelően használják-e fel,
   • azon külső felekkel kapcsolatos tájékoztatás kérése, akiknek az adatait belföldre és külföldre továbbítják,
   • a hiányosan vagy pontatlanul feldolgozott személyes adatok helyesbítésére vonatkozó kérelem,
   • a személyes adatok törlésére vagy megsemmisítésére vonatkozó kérelem abban az esetben, ha a feldolgozás célja már nem áll fenn,
   • arra vonatkozó kérelem, hogy a vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően elvégzett javításról, törlésről vagy megsemmisítésről értesítést küldjenek azon külső felek számára, akiknek továbbították a Személyes adatokat,
   • Önt negatív módon érintő olyan döntéssel kapcsolatos tiltakozás, amelyet a Személyes adatai kizárólag automatizált módon történő elemzése eredményeként hoztak meg,
   • kompenzáció kérése azon károsodásokra vonatkozóan, amelyeket a Személyes adatai törvénytelen feldolgozásából adódóan szenvedett el.
  • Ha bármilyen további kérdése merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel a Személyes adatait, vagy szeretne valamelyik jogával kapcsolatos kérelmet beküldeni, forduljon hozzánk: tr.kvkk@nielsen.com. Ha a fent leírt módon hozzánk fordul, akkor észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy a kérése teljesítéséhez minden Önnel kapcsolatos adatot azonosítani tudjunk.
 8. A pályázói adatok továbbításának esetei.
  • A Nielsen vállalati csoporton belül. A fent leírt célkitűzések elérése érdekében, valamint abból adódóan, hogy egy, nemzetközi szinten tevékenykedő vállalatokból álló nagyobb csoport részét képezzük, előfordulhat, hogy időről időre a Nielsen vállalatcsoporton belüli más vállalatok számára is elérhetővé tesszük a jelentkezői adatokat.
  • A Nielsen dolgozói vagy személyzeti munkatársai számára. A pályázói adatokat elsősorban (de nem kizárólagosan) a Nielsen Humánerőforrás-részlegének személyzete kezeli, és elektronikus vagy papíralapú másolatban tárolhatók. A munkaerő-keresésben vagy az információmenedzsmentben érintett más személyzet is hozzáférhet a jelentkezői adatok részéhez vagy egészéhez, beleértve a szenior menedzsment tagjait vagy külső toborzó szolgáltatókat.
  • Külső szolgáltatók számára. A jelentkezési adatokat megosztjuk harmadik felekkel, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, többek között (de nem kizárólagosan) webhostingot, adatelemzést, infrastruktúrát, IT-szolgáltatásokat, ügyfélszolgálatot, e-mail-küldést és auditálást. A webhely hosztolását elsődlegesen az SAP Success Factors végzi. A Success Factors egy humánerőforrás-toborzó szoftver, amelyet az SAP működtet a Nielsen számára. A jelentkezők a Success Factors szoftveren keresztül létrehozhatnak egy profilt, és beküldhetik önéletrajzukat a Nielsen számára. Ennek eredményeképpen az SAP Success Factors feldolgozza a jelentkezési adatokat és az Ön által a pályázat részeként nyújtott egyéb információkat, segítséget nyújtva a Nielsen vállalatnak a munkaerő-felvételi folyamatban
  • Jogi vagy szabályozó hatóságok kérésére. Időről időre jogi elérhetővé tehetjük a jelentkezői adatokat szabályozó hatóságok (például munkaügyi vagy adóhatóságok), saját könyvelőink, auditoraink, jogászaink és külső szakmai tanácsadóink, valamint olyan külső felek számára, akik termékeket vagy szolgáltatásokat biztosítanak a számunkra (pl. informatikai rendszerszolgáltatók vagy humán erőforrással kapcsolatos tanácsadók). Felfedhetünk jelentkezési adatokat harmadik fél számára a következő esetekben: ha azt törvény írja elő vagy ha kívánatos ahhoz, hogy a törvényes jogainkat gyakorolhassuk, ha illegális tevékenységek ügyében kell cselekedni, vagy ha meg kell óvni egy személy biztonságát.
  • Eszközök összeolvadása, értékesítése vagy átadása esetén. Amennyiben a vállalatunkat vagy annak bármely részét eladják, más vállalattal egyesítik vagy bármilyen más módon átruházzák egy másik szervezetre, valószínűsíthető, hogy a tranzakció keretében a jelentkezői adatokat is átadjuk.
 9. A jelentkezői adatok tárolása. A jelentkezői adatokat addig tárolhatjuk, ameddig a jelen adatvédelmi közleményben jelzett célokhoz szükséges (beleértve annak eldöntését, hogy képességei megfelelők-e más lehetőségek kihasználására a Nielsen vállalatnál). Mindenesetre nem tároljuk tovább jelentkezési adatait azok gyűjtésétől számítva a törvényben meghatározott időtartamnál tovább, hacsak nem kerül a Nielsen alkalmazásába, amely esetben más tárolási időtartam lesz érvényes. A nem kifejezetten jelentkezői adatként meghatározható rekordokra más tárolási időtartamok vonatkozhatnak (pl. a beérkezett vagy elküldött e-mailek rekordjai az e-mail-szerveren).
 10. Jelentkezői adatok védelme. Megtettük a megfelelő szervezeti, műszaki és adminisztratív biztonsági intézkedéseket, amelyek célja az általunk kezelt jelentkezési adatok védelme. Az interneten vagy más típusú adattároláson keresztül megvalósított adatátviteli műveletek azonban sosem százszázalékosan biztonságosak. Ha úgy érzi, hogy az Önről őrzött bármely adat biztonsága sérült, kérjük, azonnal értesítsen bennünket a problémáról a „Kapcsolatfelvétel” szakaszban leírtaknak megfelelően.
 11. Határokon átívelő továbbítás. Az Ön által nyújtott információ vagy az általunk az internetes oldalon keresztül gyűjtött adatok tárolhatók és feldolgozhatók bármely országban, ahol mi, a Nielsen vállalati csoport, vagy a mi szolgáltatóink működnek és/vagy létesítménnyel rendelkeznek. Ennek eredményeképpen az Ön személyes adatai továbbíthatók olyan országokba vagy régiókba, amelyek nem rendelkeznek az Ön hazájában érvényes adatvédelmi törvényekhez hasonló szabályozásokkal. Ilyen esetekben biztosítjuk, hogy megfelelő biztonsági intézkedésekre kerüljön sor személyes adatainak védelme érdekében. Az ilyen továbbításokra, illetve a továbbításokat elősegítő biztonsági intézkedésekre vonatkozó további információkért forduljon hozzánk.
 12. Gyermekek. Ez az internetes oldal nem alkalmas 13 éven aluli gyermekek számára, illetve nem őket célozza, és tudtunkkal nem gyűjtünk pályázati személyes adatokat senkitől 13 éves kora előtt. Ha tudomásunkra jut, hogy egy gyermek személyes adatait gyűjtöttük be, akkor megtesszük a törléshez szükséges lépéseket.
 13. Jelen pályázati adatvédelmi nyilatkozat frissítései. A jelen pályázati adatvédelmi nyilatkozat felülírja vagy helyettesíti bármely más, a személyes adatok Nielsen általi gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos nyilatkozatunkat. Azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy lényegi módosításokat végezzünk a jelen pályázati adatvédelmi nyilatkozaton, valamint a jelentkezői adatokon a vonatkozó szabályozások által megengedett mértékben. A pályázati adatvédelmi nyilatkozat pillanatnyilag érvényes változatát bármikor megtekintheti ezen az internetes oldalon, vagy kérhet egy példányt a Humánerőforrás-részlegtől a talentacquisition@nielsen.com címen.
 14. Kapcsolatfelvétel. Ha bármilyen megjegyzése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. Levelet is küldhet nekünk a következő címre:

  Az Európai Unió tagországaiból:
  ATTN: Legal Dept.
  Nielsen
  Nielsen House
  Oxford Business Park South
  John Smith Drive
  Oxford OX4 2WB
  Egyesült Királyság

  Más országokból:
  Attn: Legal Dept.
  Nielsen
  85 Broad Street
  New York, NY 10004
  Egyesült Államok