Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-07-08T13:44:47.465-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Érvényességi idő: 1 Augusztus 2014

Kérjük, olvassa el gondosan az alábbi felhasználási feltételeket.

A Nielsen Company (US), LLC, amelynek címe 85 Broad Street, New York, NY 10004, USA (továbbiakban „Nielsen”) a Nielsen tulajdonát képező, általa működtetett, engedélyeztetett és ellenőrzött webhely („webhely”) minden látogatóját kéri az alábbi felhasználási feltételek betartására. Ön a webhely felkeresésével és használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, ne használja a webhelyet. Az „Ön” vagy „Önök” szó a webhely felhasználójára vagy látogatójára utal. Nielsen bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a webhely bármely jellemzőjét, beleértve minden funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét. Nielsen minden külön értesítés vagy felelősségvállalás nélkül korlátozhat bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat, a webhely egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést. Abban az esetben, ha bármely rendelkezés ellent mond a jelen felhasználási feltételeknek, a Nielsen ügyfélszolgáltatási szerződésének a webhely bármely részére vonatkozó feltételei vagy kikötései az irányadók.

A felhasználás korlátozása

A webhelyen található összes webtermék és szolgáltatás, információ, anyag, adat, kép, grafika, hang és egyéb alkotóelem („tartalom”) szerzői jogvédelem alatt áll és a Nielsen tulajdonát képezi, illetve annak irányítása alatt  áll, hacsak másként nem jelezzük. A webhely tartalmának jogosulatlan használata sértheti a Nielsen vagy egy harmadik fél szerzői jogi, védjegy- vagy szellemi tulajdonjogát. A jogosulatlan felhasználás kártérítési igényt eredményezhet, illetve bűncselekménynek minősülhet. A webhely tartalmát a Nielsen előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos módosítani, sokszorosítani vagy terjeszteni, újra kiadni, feltölteni, lebontani vagy bármilyen módon továbbítani. A webhely tartalma csak törvényes célokra használható fel.

USA kormány korlátozott jogai

A webhely tartalmait „KORLÁTOZOTT JOGOKKAL” bocsátjuk rendelkezésre. Az USA kormány általi felhasználás, sokszorosítás vagy közzététel korlátozás alá esik a FAR52.227-14 és DFAR252.227-7013, illetve jogutódai  alapján. A tartalom USA kormány általi használata a Nielsen tulajdonjogának elismerését jelenti a tartalomra vonatkozóan.

Digitális Millenniumi Szerzői Jogi Törvény

A Nielsen a Digitális Millenniumi Szerzői Jogi Törvény („törvény”) rendelkezései szerint bejegyeztette magát szolgáltatóként  és azonosított egy ügyintézőt az Amerikai Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalában, és a törvény által biztosított védelemben részesül. A Nielsen fenntartja magának a jogot arra, hogy eltávolítsa a feltételezhetően mások szerzői jogát sértő tartalmakat, amelyeket a jelen webhely tartalmaz vagy amelyeket a jelen webhelyen közölnek. A szerzői jogok Nielsen webhelyén történő, feltételezhető megsértése az alábbi címen jelenthető be: Nielsen’s General Counsel’s Office, 85 Broad Street, New York, New York 10004, U.S.A, tel. +1 646 654 5000.

Felelősségkorlátozás

A NIELSEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET BÁRMELY ANYAG VAGY SZOFTVER OKOZTA KÁRÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉRT, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT A TELJESÍTMÉNY SIKERTELENSÉGÉT, MŰKÖDÉSI VAGY ADATÁTVITELI HIBÁT, KIHAGYÁST, MEGSZAKÍTÁST,  MEGHIBÁSODÁST, SZÁMÍTÓGÉP VÍRUST, VONALHIBÁT. A NIELSEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ÖNNEK VAGY EGY HARMADIK FÉLNEK OKOZOTT KÁROKÉRT VAGY SÉRÜLÉSEKÉRT, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖZVETLEN, SPECIÁLIS, ESETLEGES, MEGBÍZHATÓSÁGI, KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT ILLETVE A BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉST, AMELYEK  A JELEN WEBHELYEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOK ÉS SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY  HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA GONDATLANSÁG TÖRTÉNT, ILLETVE HA A NIELSENT, VAGY A NIELSEN HIVATALOS KÉPVISELŐJÉT, VAGY MINDKETTŐT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATTÁK. A FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, ILLETVE FELELŐSSÉGKIZÁRÁS ESETLEG NEM VONATKOZIK ÖNRE, HA A VONATKOZÓ TÖRVÉNY NEM ENGEDI MEG A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT AZ ESETLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKRA. A NIELSEN TELJES FELELŐSSÉGE NEM LEHET NAGYOBB, MINT A WEBHELY ELÉRÉSÉÉRT ÖN ÁLTAL KIFIZETETT ÖSSZEG, AZ ÖN ÖSSZES VESZTESÉGE, KÁRA ÉS KÁRTÉRÍTÉSI INDOKA KAPCSÁN (SZERZŐDÉS VAGY VÉTEK [BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT A HANYAGSÁGOT, TERMÉKFELELŐSSÉGET ÉS OBJEKTÍV FELELŐSSÉGET] VAGY MÁS JOGALAP).

Beküldött anyagok

Ön ezennel engedélyezi a Nielsennek a jelen webhelyen a Nielsennel közölt minden megjegyzés, javaslat, ötlet, grafika vagy egyéb információ (együttesen a „beküldött anyagok”) használatát. A Nielsen nem köteles a beküldött anyagokat bizalmasan kezelni, továbbá nem vállal felelősséget bármely üzlettel kapcsolatos ötletért (beleértve ebbe korlátozás nélkül a termékkel vagy hirdetéssel kapcsolatos ötleteket), illetve ennek eredményeként létrejövő bármely hasonlóságért, amely a Nielsen műveleteiben vagy tartalmaiban a jövőben előfordulhat.  A jelen bekezdésben lentebb említetten kívül a Nielsen jogában áll a beküldött anyagokat bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra felhasználni akár Önnek, akár az anyagokat beküldő személynek adott bármilyen kompenzáció nélkül. Ön vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti a Nielsent a beküldött anyagok használatából vagy terjesztéséből eredő felelősség alól. Továbbá Ön felhatalmazza a Nielsent, hogy a beküldött anyagok sokszorosítása vagy terjesztése kapcsán az Ön nevét használja.

A webhelyen elérhető személyazonosító adatokat egy látogató adta meg önkéntesen, és ezekre az adatvédelmi irányelvünk feltételei vonatkoznak. Ön felelősséget vállal az Ön által beküldött anyagokért, és elfogadja, hogy Ön és nem a Nielsen tartozik teljes felelősséggel az üzenetért, beleértve ebbe annak törvényességét, megbízhatóságát, megfelelőségét, eredetiségét és szellemi tulajdonjogát. Ön nem közölhet a webhelyen és továbbíthat a webhelyre vagy webhelyről  semmilyen törvénysértő, fenyegető,  rágalmazó, becsületsértő, trágár, pornográf vagy más törvénysértő anyagot. Szükség szerint a Nielsen fenntartja a jogot, hogy törölje, eltávolítsa vagy szerkessze azokat az üzeneteket, amelyeket saját belátása szerint gyalázkodónak, rágalmazónak, trágárnak, törvénysértőnek talál a szerzői jog vagy védjegy kapcsán, vagy más okból elfogadhatatlannak tart; Ön lemond minden személyhez fűződő jogáról arra az esetre, ha nem ért egyet az anyag megváltoztatásának tényével, illetve módjával.

Joghatóság

Amennyiben nincs másként leírva, a webhely összes tartalmát kizárólag azzal a céllal bocsátottuk rendelkezésre, hogy információkat szolgáltassunk a Nielsenről és szolgáltatásairól. A Nielsen felügyeli és üzemelteti a webhelyet és nem állítja, hogy a webhely tartalma megfelelő vagy elérhető más helyszíneken való felhasználásra. Lehetnek olyan Nielsen webhelyek, amelyek felügyeletére vagy üzemeltetésére nem az Amerikai Egyesült Államokban kerül sor, ezért  ezekre  a webhelyekre annak az országnak a törvényei vonatkozhatnak, ahol ezeket a webhelyeket felügyelik és üzemeltetik. Ha a webhelyet nem azon a helyszínen használja, ahol a webhelyet felügyelik és üzemeltetik, akkor az Ön felelőssége, hogy eleget tegyen a vonatkozó helyi törvényeknek.

Felelősségkizárás

betűméret egységesítése: A webhely tartalmai tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat. Továbbá a Nielsen bármikor módosításokat vagy javításokat eszközölhet a webhelyen. A WEBHELYET „MEGTEKINTETT” VAGY „ELÉRT” ÁLLAPOTBAN BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIA NÉLKÜL, A VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN. A NIELSEN KIZÁR MINDEN GARANCIÁT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉGRE ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. A NIELSEN NEM GARANTÁLJA, HOGY A TARTALMAKBAN TALÁLHATÓ FUNKCIÓK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL MŰKÖDNEK VAGY HIBÁTLANOK LESZNEK, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY HOGY A WEBHELY VAGY AZT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVEREK VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ELEMEKTŐL MENTESEK LESZNEK. A NIELSEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, ILLETVE NEM GARANTÁLJA A WEBHELY TARTALMAINAK HASZNÁLATÁT VAGY HASZNÁLATUK EREDMÉNYÉT HELYESSÉG, PONTOSSÁG  ÉS MEGBÍZHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL. A NIELSEN NEM KÖTELES FRISSÍTENI A WEBHELYEN TALÁLHATÓ ANYAGOKAT. ÖN (ÉS NEM A NIELSEN) VÁLLALJA A SZÜKSÉGES KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS VAGY KORRIGÁLÁS ÖSSZES KÖLTSÉGÉT. A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁS ESETLEG NEM VONATKOZIK ÖNRE ABBAN A MÉRTÉKBEN, AMENNYIBEN A VONATKOZÓ TÖRVÉNY NEM ENGEDI MEG A BELEÉRTETT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT. A WEBHELYEN TALÁLHATÓ ADATOK KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁSI CÁLRA SZOLGÁLNAK, ÉS SEMMILYEN MÁS CÉLBÓL NEM HASZNÁLHATÓK FEL. A Nielsen NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK MEGSZERZÉSÉÉRT, ILLETVE MEG NEM SZERZÉSÉÉRT.

szigorúan tilos KERESKEDELMI célokBÓL A NielsenRE VAGY A WEBHELYEN található információkRA HIVATKOZNI HIRDETÉSEKBEN, ÉRTÉKESÍTÉSI biztosítékOKBAN vagy EGYÉB marketing anyagOKBAN, beleértve EBBE Az INFORMÁCIÓK idézését is.

Megszüntetés

A Nielsen vagy Ön bármikor megszüntetheti a jelen megállapodást. Ön megszüntetheti a megállapodást azzal, hogy a webhelyről származó minden anyagot, kapcsolódó dokumentumot, példányt és telepítést megsemmisít. A Nielsen külön értesítés nélkül megszüntetheti a megállapodást saját belátása szerint, amennyiben Ön megszegi a jelen feltételek és kikötések bármelyikét. Megszüntetés esetén Ön köteles megsemmisíteni a webhelyről származó minden anyagot, kapcsolódó dokumentumot, példányt és telepítést. A megállapodás megszüntetése után a továbbiakban nem érheti el a webhelyet a Nielsen írásos engedélye nélkül, feltételezve, hogy a Nielsen fenntartja az összes jogot, beleértve minden szerzői jogot és a megállapodás szerint minden beküldött anyag használati jogát; a tartalmak használatát és kezelését korlátozó rendelkezések teljes mértékben érvényben maradnak.

Hivatkozott webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyeket nem a Nielsen kezel. A Nielsen nem vállal felelősséget ezeken a webhelyeken található tartalmakért, és nem garantálja a webhelyeken vagy általuk megadott hivatkozásokban található tartalom pontosságát vagy az ott közölt véleményeket. A hivatkozás webhelyen való feltüntetése nem jelenti, hogy a Nielsen támogatja a webhelyeket, illetve az ott ajánlott termékeket vagy szolgáltatásokat. A Nielsen bármikor eltávolíthatja a hivatkozást. Az ilyen webhelyekre vonatkozó használati és adatvédelmi irányelvek eltérőek lehetnek azoktól, amelyek a jelen webhelyre érvényesek. A jelen webhelyen hivatkozott harmadik fél webhelyét kizárólag saját kockázatára látogathatja meg, a Nielsen semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen webhely használatából eredő bármilyen veszteségért vagy kárért.

A hivatkozás elhelyezéséről és a logóról szóló irányelv

Bármely weboldal és a jelen webhely összekapcsolásával elfogadja az alábbi feltételeket és kikötéseket. A jelen  bekezdésben foglaltakat kivéve, a Nielsen tiltja a webhely gyorsítótárazását, a webhelyre mutató hiperhivatkozások engedély nélküli használatát, illetve a webhelyen elérhető bármely tartalomról keret készítését. A webhelyre csak a webhely kezdőlapján vagy egy kijelölt átjáróoldalon keresztül hivatkozhat. Az átjáróoldal az első és elsődleges oldal, amely kezdőpontként szolgál egy jelentős tartalomtörzshöz. A hivatkozások csak szövegesek lehetnek és csak a „Nielsen” szót tartalmazhatják.  A Nielsen logó kizárólag hivatkozási célokra és a Nielsen kifejezett írásos engedélyével használható.  Az ilyen jóváhagyás, illetve a jelen webhelyre mutató hivatkozás fent leírtaktól eltérő elhelyezésének engedélyezése az alábbi címen kérhető: Nielsen Global Communications, 85 Broad Street, New York, New York, U.S.A., 10004 Tel: +1 646 654 5000. A webhelyre mutató hivatkozás elhelyezésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az itt  ismertetteken kívül a webhelyen használt minden védjegy vagy szolgáltatási védjegy, a webhelyen megjelenő  minden tartalom és a webhely kialakítása a Nielsen  tulajdonát képezi. A Nielsenhez való kapcsolatát nem tüntetheti fel hamisan, a Nielsenről nem szolgáltathat hamis vagy félrevezető benyomást. Egyetlen webhelyre mutató hivatkozás sem használható olyan módon, amely azt sejteti vagy sugallja, hogy a Nielsen jóváhagyja vagy támogatja Önt, az Ön webhelyét vagy az Ön termékeit vagy szolgáltatásait (minden esetben, kivéve, ha a Nielsen külön írásban megegyezett Önnel). A Nielsen semmilyen felelősséget nem vállal az Ön webhelyén megjelenő tartalomért. Ön vállalja, hogy mentesíti és védi a Nielsent minden kártérítési igénytől, amely az Ön webhelyéből ered vagy azon alapul. Egyetlen hivatkozás sem jelenhet meg az Ön webhelyén olyan lapon, illetve olyan tartalmat vagy anyagokat tartalmazó környezetben, amely becsületsértő, trágár, illetve bűncselekménynek minősül, vagy amely egy harmadik fél jogait sérti, vagy a jogsértést támogatja. A Nielsen fenntartja a jogot, hogy saját belátása alpján bármikor felszólítsa Önt, hogy a webhelyéről távolítsa el a jelen webhelyre mutató összes vagy egy adott hivatkozást. Ez nem licencengedély, de a fenti feltételek teljesítésétől függően a Nielsen beleegyezik, hogy Ön az itt megengedett módon kizárólag a jelen webhelyre mutató hivatkozás létrehozásához használja a „Nielsen” nevet. A „Nielsen” név jelen bekezdésben ismertett használatára való engedélyen kívül semmilyen más célra  nem használhatja a Nielsen védjegyeit vagy szolgáltatási védjegyeit a Nielsen kifejezett engedélye nélkül. A Nielsen saját belátása szerint bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a „Nielsen” név és a jelen webhelyre mutató hivatkozás használatára vonatkozó, itt megadott engedélyét. Ön elfogadja, hogy ilyen esetben felszólításra azonnal eltávolítja a jelen webhelyre mutató összes hivatkozást és nem használja a továbbiakban a „Nielsen” nevet hivatkozási célokra. Ezután a jelen webhelyre mutató hivatkozásokhoz a Nielsen kifejezett írásos engedélyére lesz szüksége. A Nielsen fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa ezeket a hivatkozási feltételeket és kikötéseket. A webhelyre mutató hivatkozás követésével magára nézve kötelezően elfogadja ezeket a hivatkozási feltételeket és kikötéseket, továbbá a jelen webhely használatára vonatkozó és egyéb jogi feltételeket, időről időre végrehajtott módosításaikkal együtt.

Vegyes rendelkezések

A Nielsen külön értesítés nélkül módosíthatja a jelen felhasználási feltételeket a jelen közlemény frissítésével. Ha Ön továbbra is használja a webhelyet, vagy követi a változtatásokról vagy módosításokról szóló közleményt, ezzel jelzi a változtatások vagy módosítások elfogadását. A Felhasználási feltételekre az Amerikai Egyesült Államok és Illinois állam törvényei vonatkoznak, ennek alapján értelmezendő, függetlenül a jogi ellentmondások elvétől. Ha a Felhasználási feltételek bármely része jogtalannak, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az a rész elkülönítve kezelendő, nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. A webhely jogtalan célokra való használatára vonatkozó esetleges bizonyítékokat továbbítani fogjuk a rendészeti hatóságoknak. Ez a jelen webhely használatáról a felek között létrejött megállapodás teljes szövege.