Over Ons

Maatschappelijke Betrokkenheid

ERG’s

Het scheppen van een klimaat dat diversiteit en betrokkenheid belichaamt en ondersteunt, is belangrijk voor Nielsen. Elk van onze vijf regio’s beschikt over Employee Resource Groups (ERG’s), die een gemeenschappelijk belang bevorderen onder medewerkers op het gebied van:

  • Werving
  • Professionele ontwikkeling
  • Opleidingen

Inspanningen op het gebied van betrokkenheid bij en externe outreach naar gemeenschappen

OVER NIELSEN-METINGEN

De kracht van de consument

Als consument speelt u een belangrijke rol in wat Nielsen doet. Misschien beseft u het niet, maar de dingen die u elke dag doet – of u nu op de bank zit en televisie kijkt, online naar informatie zoekt of boodschappen doet in uw plaatselijke supermarkt – zijn belangrijk. Inzicht in en rapportage van uw voorkeuren, motivaties en gedrag vormen een cruciaal aspect van de manier waarop we onze klanten helpen om de programma’s, producten en diensten te bieden die u verlangt en nodig heeft. Iedere consument is uniek. Daarom doet Nielsen er alles aan om ervoor te zorgen dat uiteenlopende visies vertegenwoordigd zijn in de input die we ontvangen van onze onderzoeken, enquêtes en consumentenpanels. Heb u zich ooit afgevraagd hoe het allemaal werkt? Hier is wat meer informatie waarmee uw vragen misschien worden beantwoord.

Hoe meten we onze gegevens?

Als marktleider op het gebied van media- en consumentenonderzoek maakt Nielsen gebruik van een reeks uiteenlopende benaderingen voor het verzamelen van gegevens, variërend van traditionele methoden zoals enquêtes via de telefoon, post en internet tot meer technologiegerichte oplossingen, zoals apparatuur voor metingen in huizen, barcodescanners, en apps op smartphones. Wetenschappers van Nielsen zien er nauwlettend op toe dat de benadering voor de het verzamelen van gegevens aansluit op het specifieke type informatie dat nodig is en/of op de populatie waaruit de gegevens worden verzameld.

Hoe worden deelnemers geselecteerd?

Voor een goede representatie van de populatie van de markt die we meten, verzamelt Nielsen gegevens met behulp van enquêtes en via panels die bestaan uit een geselecteerde groep personen die een steekproef (een subset) van de populatie vertegenwoordigen.  Sommige panels worden gebruikt voor de ontwikkeling van kijkcijfers voor televisieprogramma’s en worden gebaseerd op een volledig willekeurig selectieproces om te zorgen voor de hoogste wetenschappelijke standaarden voor de resultaten. Andere panels bieden individuele personen de optie om deel te nemen door een verzoek voor deelname in te dienen, meestal door te klikken op een advertentie op een webpagina. En voor sommige panels worden een combinatie van deze twee benaderingen gebruikt. Via panels en onderzoeken kunnen we aan de hand van deze steekproeven van de populatie gedetailleerdere informatie verschaffen over gedrag en voorkeuren, en de verkregen inzichten projecteren op een groter deel van de bevolking.