Insights

NETTO MEDIABESTEDINGEN IN EERSTE HELFT 2014 GESTEGEN MET 3,7%
Nieuws

NETTO MEDIABESTEDINGEN IN EERSTE HELFT 2014 GESTEGEN MET 3,7%

De netto mediabestedingen in Nederland zijn in de eerste helft van 2014 met 3,7% gestegen tot € 1,8 miljard. Onder impuls van een voorzichtig herstellende economie lieten alle mediumtypen, behalve print, een zeer sterke groei zien. Internet noteerde met 13,6% zelfs dubbelcijferige groei. Dit blijkt uit het Halfjaarrapport Netto Mediabestedingen 2014 dat Nielsen binnenkort publiceert.

De economische groei in Nederland was nog beperkt in de eerste zes maanden van 2014, maar Nederland presteerde wel iets beter dan het Europees gemiddelde. Voor het adverterend bedrijfsleven in Nederland was dit het signaal om de mediabudgetten te verhogen, resulterend in een stevige groei (+ € 64 miljoen) van de netto mediabestedingen. Alleen de printmedia profiteerden niet van het hernieuwde vertrouwen van adverteerders in de economie en de toegenomen mediabudgetten.

Internet noteerde de grootste groei in het eerste halfjaar van 2014 met een toename van 13,6%. Bedrijven besteedden binnen internet vooral meer aan online display advertising. Ook televisie mocht, na anderhalf jaar van dalende netto mediabestedingen, een dikke plus noteren met +6,7%. Radio groeide zelfs nog harder en kwam in het eerste halfjaar uit op +8,5%. De netto mediabestedingen aan out of home tenslotte stegen met 3,2%

Printmedia moesten opnieuw een flink verlies aan advertentie-omzet slikken. Het totale printcluster zag de netto mediabestedingen in de eerste zes maanden dalen met 12,6%. Daarbinnen hadden dagbladen te maken met de grootste daling: -13,8%. Adverteerders besteedden ook fors minder aan huis-aan-huisbladen: -12,9%. Publiekstijdschriften zagen de mediabestedingen met iets meer dan 10% dalen.

Over het onderzoek naar de netto mediabestedingen
Voor het berekenen van de netto mediabestedingen doet Nielsen twee keer per jaar onderzoek onder uitgevers en media-exploitanten in Nederland. Daarin wordt gevraagd een opgave te doen van de netto advertentie-inkomsten over het betreffende jaar. Deze opgaven aggregeert Nielsen tot een totaalcijfer per mediumtype. Waar nodig worden cijfers gewogen en geëxtrapoleerd om een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijke omvang van de netto mediabestedingen per mediumtype en van de markt te kunnen geven. 

De netto mediabestedingen over het eerste halfjaar van 2014 en de vergelijking van deze bestedingen met die van het eerste halfjaar van 2013 zijn gebaseerd op de volgende mediumtypen: televisie, radio, bioscoop, internet, dagbladen, h-a-h-bladen / nieuwsbladen, publiekstijdschriften en out of home.