Insights

Bruto mediabestedingen aan televisie billboards bijna € 23 miljoen in Q1 2015
Nieuws

Bruto mediabestedingen aan televisie billboards bijna € 23 miljoen in Q1 2015

Ruim 2.300 keer kondigde Thuisbezorgd.nl via billboarding aan in het eerste kwartaal dat ze een televisieprogramma mede mogelijk heeft gemaakt. Daaraan besteedde de maaltijdbezorgdienst  bruto een kleine € 1,4 miljoen en was het de grootste programmasponsor in de eerste drie maanden van 2015. In totaal besteedden adverteerders in de eerste drie maanden van dit jaar bruto bijna € 23 miljoen aan het sponsoren van televisieprogramma’s.

Televisie onmisbaar voor fabrikanten levensmiddelen

Net als bij spot-advertising (18%) hadden fabrikanten van voedingsmiddelen bij programmasponsoring het grootste aandeel in de bruto mediabestedingen met 21%. Retailers daarentegen investeren met name in televisiescommercials (aandeel 15%), maar laten het sponsoren van televisieprogramma’s graag aan anderen over. Ook de branche Horeca, Toerisme en Recreatie maakte volop gebruik van de twee manieren van televisie-adverteren. In de bruto mediabestedingen aan televisie-commercials hadden ze in het eerste kwartaal van 2015 een aandeel van 8%, in programmasponsoring bedroeg het aandeel 11%.

Ruim 1.800 unieke televisie-adverteerders

Billboarding is blijkbaar een interessant alternatief voor bedrijven die anders niet op televisie adverteren. Dat kan zijn, omdat het vanuit kostenoogpunt aantrekkelijker is, een billboard duurt immers maar een beperkt aantal seconden. Of billboarding past beter bij het merk, omdat het product direct aansluit bij het onderwerp van het gesponsorde programma.

Het aantal spot-adverteerders ligt op jaarbasis al heel lang rond de duizend. In het eerste kwartaal waren dat er tot nu toe 715.  Met meer dan 1.200 adverteerders is het aantal programmasponsors beduidend groter. In totaal, spot en billboarding, waren er in het eerste kwartaal van dit jaar 1.804 unieke televisie-adverteerders.  Slechts 150 bedrijven (8%) adverteerden zowel in de reclameblokken als via billboarding.

Meeste billboarding op RTL4, verhoudingsgewijs Eurosport meeste programmasponsoring

Programmasponsoring was het grootst op RTL4 in het eerste kwartaal van het jaar. De bruto mediabestedingen aan billboarding op de populairste zender van Nederland bedroegen €12,1 miljoen. Dat was 5,6% van de totale bruto mediabestedingen aan deze zender.

Programmasponsoring had op Eurosport, een van de kleinere televisiezenders als het gaat om bruto mediabestedingen, het grootste aandeel. Van de in totaal € 1,3 miljoen aan bruto mediabestedingen was 7,3% afkomstig van billboarding. Het gemiddelde over alle zenders lag op 3,2%. Ook bij een andere kleinere zender, Fox Sports, lag het aandeel programmasponsoring met 5,6% ruim boven het marktgemiddelde.

Prime-time voor billboarding nog belangrijker dan voor spots

Bij spot-advertising heeft het weekend een kwart aandeel in de bruto mediabestedingen. Het weekend is voor sponsoring nog een stuk belangrijker. Eenderde van de bruto mediabestedingen aan billboarding vond plaats op zaterdag en zondag. Prime-time is voor beide vormen van adverteren het belangrijkste dagdeel. Op het moment dat de meeste mensen televisie kijken zijn de bruto mediabestedingen aan beide het hoogst in vergelijking met de andere dagdelen. Onderling is er nog wel verschil: prime-time heeft een aandeel 51% bij spots, maar bij billboards is dat zelfs 59%.

Mondelez zowel groot in billboarding als in commercials

In drie maanden tijd klonk de mededeling ‘Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door’ bijna 60.000 keer voor of na afloop van een televisieprogramma. De bruto mediabestedingen aan billboarding kwamen uit op € 22,7 miljoen. Na Thuisbezorgd.nl was Vacanceselect de grootste sponsor van televisieprogramma’s met bijna € 780.000. Geen van beide adverteerders besteedde budget aan gewone televisiecommercials.

Mondelez is de eerste ‘reguliere’ televisie-adverteerder die zowel in de top 10 billboard-adverteerders als in de top 10 spot-adverteerders voorkomt. Aan programmasponsoring besteedde Mondelez bruto ruim € 550.000, aan televisiecommercIals ruim € 6,5 miljoen.

Over de registratie van billboarding

Voor de registratie van de bruto mediabestedingen billboards verzamelt Nielsen alle uitgezonden billboards op 33 commerciële en publieke, landelijke televisiezenders. Voor elk product dat getoond of genoemd wordt in de billboard maakt Nielsen een advertentie aan. Televisiezenders leveren geen bruto mediabestedingen aan voor billboards. In overleg met de markt hanteert Nielsen als bruto tarief het gemiddelde tarief per seconde in de dichtsbijzijnde commercialbreak en indexeert dit met 1,2, ervan uitgaande dat het tarief per seconde voor een billboard iets hoger is dan het tarief per seconde voor een televisiecommercial.