Insights

Sterk herstel netto mediabestedingen in eerste helft 2016: 4%
Nieuws

Sterk herstel netto mediabestedingen in eerste helft 2016: 4%

De netto mediabestedingen in Nederland zijn in de eerste zes maanden van 2016 met 4% gegroeid tot € 1,86 miljard. In absolute bedragen betekende dat een toename van € 72 miljoen. Drijvers achter de groei waren internet, televisie, bioscoop en in iets mindere mate out of home, terwijl print en radio te maken hadden met dalende advertentie-inkomsten.

De economie herstelt in een solide tempo, waarbij de binnenlandse bestedingen de groeimotor zijn, al is de groei in 2016 tot nu toe iets lager dan in 2015. Het producentenvertrouwen was al sterk in 2015 en ligt in 2016 zelfs op een nog hoger niveau. Het consumentenvertouwen daalde in 2016 in eerste instantie, maar is inmiddels terug op het niveau van eind 2015. Het vertrouwen in de economische ontwikkeling bij adverteerders lijkt nu ook terug te zien in de netto mediabestedingen, getuige de groei van 4%.

Opnieuw forse toename online advertising

Waar de stijging van de netto mediabestedingen aan internet vorig jaar de werkelijke staat van de netto mediabestedingen nog min of meer verbloemde, is de groei nu breed gedragen. Bedrijven besteedden in de eerste zes maanden van dit jaar bijna 12% aan online advertising dan een jaar eerder. Met name de groei bij display was groot met bijna 19%, ondanks de verhalen over de mogelijk negatieve invloed van adblockers en de ANA-papers. De mediabestedingen aan search namen met 5,6% toe, wat bijna een halvering was in vergelijking met voorgaande jaren.

Ook positieve cijfers voor televie, bioscoop en OOH

Televisie, nog altijd het grootste mediumtype, kende een sterk eerste halfjaar met een stijging van 5,7% van de advertentie-inkomsten. Opmerking daarbij is wel dat voor het eerst de bestedingen aan video-advertising toegevoegd zijn aan het totaalcijfer. Zonder deze bestedingen was er nog steeds sprake van een autonome groei van 1,7%.

Bioscoop, het kleinste mediumtype, boekte de grootste toename van de netto mediabestedingen: 24%. Het bioscoopbezoek daalde in de eerste helft van 2016 met 2% wel iets. De groei van de reclame-inkomsten bij out of home zette gestaag door, maar de 3% in het eerste halfjaar was minder uitbundig dan in de laatste drie halve jaren.

Print en radio in mineur

Heel anders was de ontwikkeling bij radio, waar de advertentie-inkomsten voor het vierde opeenvolgende halfjaar daalden: -2,3%. De sterke daling bij print zette ook in de eerste zes maanden van 2016 door. De netto mediabestedingen aan dagbladen daalden met meer dan 12%. Dat was meer dan de afname over heel 2014 en 2015. Huis-aan-huisbladen moesten toezien dat adverteerders in hun mediabudgetten ook minder geld reserveren voor gratis kranten. Het leidde tot een daling van bijna 12%. Publiekstijdschriften zagen de inkomsten uit de verkoop van advertenties dalen met iets minder dan 10%.

Over het onderzoek naar de netto mediabestedingen

Voor het berekenen van de netto mediabestedingen doet Nielsen twee keer per jaar onderzoek onder uitgevers en media-exploitanten in Nederland. Daarin wordt gevraagd een opgave te doen van de netto advertentie-inkomsten over het betreffende jaar. Deze opgaven aggregeert Nielsen tot een totaalcijfer per mediumtype. Waar nodig worden cijfers gewogen en geëxtrapoleerd om een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijke omvang van de netto mediabestedingen per mediumtype en van de markt te kunnen geven.

De netto mediabestedingen over het eerste halfjaar van 2016 en de vergelijking van deze bestedingen met die van het eerste halfjaar van 2015 zijn gebaseerd op de volgende mediumtypen: televisie, radio, bioscoop, internet, dagbladen, h-a-h-bladen, publiekstijdschriften en out of home.