Insights

Lange, hete zomer en stijgende bruto mediabestedingen in 2018
Nieuws

Lange, hete zomer en stijgende bruto mediabestedingen in 2018

In de lange hete zomer werd het ene na het andere record gebroken, maar een directe invloed van de lange hete zomer op de bruto mediabestedingen is niet direct te zien. Dat blijkt uit het nieuwe Nielsen Jaarrapport Bruto Mediabestedingen 2018. De traditionele zomerdip was niet groter in vergelijking met andere jaren. 

Dat kan niet gezegd worden van de omvang van de bruto mediabestedingen. Die nam in 2018 flink toe met 7,5% en telde aan het eind van het jaar een totaalbudget van € 7,9 miljard. De groei van de bestedingen is niet gelijk verdeeld over de verschillende mediumtypen. Televisie, internet en out of home laten bovengemiddelde groeicijfers zien, de printmedia temperen deze groei.

Deze ontwikkeling is niet uniek voor 2018. Ook in de voorafgaande jaren was deze kentering van papier naar (digitaal) beeld al langer zichtbaar. Dat heeft uiteraard consequenties voor de bestedingsaandelen, waarbij televisie en internet de kopposities innemen en printmedia jaar-in-jaar-uit aandeel inleveren.

De kerncijfers over 2018 laten zien dat de samenstelling van de bestedingen bij elk mediumtype anders zijn. Althans als gekeken wordt naar de top adverteerders en hun aandelen in de totale mediabestedingen aan dat mediumtype. Bij televisie zijn de tien grootste adverteerders verantwoordelijk voor 17% van de aandelen, terwijl de tien grootste folderaars al 40% aandeel bijeenbrengen. Bij bioscoop is dat zelfs 45%.

Ook het aantal adverteerders met een budget van € 1 miljoen of meer verschilt per mediumtype. De publiekstijdschriften, folderaars en bioscopen hebben het minste van dit soort adverteerders, bij televisie, radio en dagbladen zit het grootste aantal ‘big spenders’. Het bestedingsaandeel van deze selecte groep adverteerders verschilt dan wel weer. Bij televisie staat dit op 96%, maar bij de dagbladen is 9% van de adverteerders – zij die een miljoen of meer besteden – verantwoordelijk voor 72% van de bestedingen.

Folders laten de meest extreme cijfers zien. Een kleine groep van 37 adverteerders is goed voor 80% van de bestedingen en voor alle bruto mediabestedingen binnen folders geldt dat 96% afkomstig is uit de hoofdgroep retail. Dat maakt dat folders een zeer overzichtelijk deel van de mediamarkt is.

Onder invloed van de digitalisering wordt steeds meer onderscheid gemaakt naar kijken, lezen en luisteren. Ongeacht of dit de klassieke vorm van het media consumeren is of niet. Luisteren kan bijvoorbeeld live radioluisteren via een FM-toestel zijn, maar ook Spotify-luisteren via een smartphone of live radioluisteren via een tablet. Het is een mix van devices, ontvangstwijzen en vormen van audio die uiteindelijk optellen tot ‘luisteren’. Hetzelfde geldt voor televisie en lezen.

De verdeling van de bruto mediabestedingen naar de drie vormen van media consumeren laat zien dat in elk van de contenttypes sprake is van een toename. Het vierde cluster is hetzelfde als out of home uit de vorige tabel, aangezien die niet is toe schrijven aan een van de andere drie clusters.

Hierover en over alle ontwikkelingen per mediumtype, per branche, per seizoen, adverteerders, merken en nog veel meer kunt u lezen in het Nielsen Jaarrapport Bruto Mediabestedingen 2018. Rapport bestellen? Neem contact met ons op.