Persbericht

We blijven gewoon video kijken: volgens wereldwijd onderzoek naar traditionele tv en streaming doen de meeste consumenten de tv voorlopig niet de deur uit

Nederlanders streamen meer dan het Europese gemiddelde maar blijven de tv nog trouw
Slechts 11% Nederlanders overweegt TV-abonnement op te zeggen

Diemen – 16 maart 2016  Hoewel het medialandschap in rap tempo verandert en de consument meer dan ooit zelf kan kiezen hoe hij van video-entertainment gebruikmaakt, is traditionele televisie wereldwijd nog altijd het favoriete platform. Uit nieuwe gegevens van Nielsen blijkt dat iets meer dan een kwart van de respondenten van overal ter wereld (26%) zegt te betalen voor uitzendingen of Video on Demand-programma’s (VOD) via een abonnement bij een online aanbieder als Hulu, Netflix of Amazon, terwijl 72% aangeeft via een traditionele tv-aansluiting te kijken. Noord-Amerika en Azië/Stille Oceaan gaan voorop. 35% van de respondenten in Noord-Amerika en 32% in de regio Azië/Stille Oceaan zeggen dat zij een onlineprovider betalen voor programma’s. Het zelfgerapporteerde gebruik in Europa is met 11% een stuk lager dan het wereldwijde gemiddelde, hoewel het gebruik in Nederland aanzienlijk hoger was (19%). Iets meer dan een vijfde van de online respondenten in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten/Afrika zegt abonnee te zijn bij een onlineprovider (21% elk).

“Het huidige medialandschap is ingewikkeld, maar de groei van VOD-diensten kan alle spelers in de mediawereld kansen bieden”, zegt Megan Clarken, directeur van Nielsen Product Leadership. “Zowel kijkers als adverteerders en aanbieders van content kunnen hun voordeel doen met grondig en gedetailleerd inzicht in de manier waarop de dynamiek van de kijkende consument verandert, maar ook in het waarom daarvan. Twee dingen zijn echter meer dan ooit waar: content blijft koning, en de consument zal blijven vragen om meer controle en zeggenschap over zijn kijkervaring. Wie als aanbieder op beide terreinen iets extra’s kan bieden, is in het voordeel.”

In zijn wereldwijde VOD-onderzoek ondervroeg Nielsen meer dan 30.000 online respondenten in 61 landen, om inzicht te krijgen in het wereldwijde sentiment over VOD-kijken en reclamemethodes. Een aanzienlijk aantal mensen kijkt volgens eigen zeggen naar video on demand. Bijna twee derde van alle respondenten (65%) die wereldwijd in het onderzoek werden ondervraagd zegt naar een of andere vorm van VOD-programma’s te kijken, waaronder lange en korte content. 

TV-ABONNEMENT NIET MASSAAL OPGEZEGD

Hoewel de meerderheid van de respondenten in het wereldwijde online onderzoek (68%) zegt niet van plan te zijn de bestaande gewone tv-dienst te verruilen voor een dienst die alleen online beschikbaar is, geeft bijna een derde (32%) aan dat wel te zullen doen. De scores waren het hoogst in de regio Azië/Stille Oceaan, waar 44% van de respondenten hun kabel- of satellietaansluiting wil verruilen voor een dienst die alleen online actief is. Minder dan een kwart van de respondenten in Zuid-Amerika (24%), Noord-Amerika (22%) en Europa (17%) heeft plannen om op te zeggen, en in Nederland is dit nog minder (11%).  Uit een recent onderzoek van Nielsen in de VS blijkt echter dat slechts een klein percentage van degenen die hun aansluiting op kabel- en satelliet-tv wilden opzeggen, dat ook daadwerkelijk heeft gedaan.

“De toegenomen populariteit van videodiensten die alleen online opereren zal zenders en aanbieders van kabel- en satelliet-tv onder druk blijven zetten, maar het is niet waarschijnlijk dat er massaal zal worden overgestapt”, zegt Clarken. “Hoewel sommige consumenten minder op de traditionele manier televisiekijken, zijn zij er vaak nog niet aan toe om helemaal over te stappen. Voor de meeste kijkers sluiten online en traditionele diensten elkaar niet uit maar vullen zij elkaar aan. Bovendien staan online-only diensten, zenders en distributeurs van meerkanaals videodiensten voor veel van dezelfde uitdagingen, waaronder zich snel ontwikkelende consumentenvoorkeuren, een overmaat aan keuze en oplopende kosten voor content. In de nabije toekomst is een volledige overstap waarschijnlijk de grootste bedreiging, omdat consumenten de voordelen van hoogwaardige diensten of zenders beoordelen en kleinere pakketten overwegen, die beter aansluiten bij hun voorkeuren en financiële mogelijkheden.”

In de huidige mediaomgeving is verandering de enige constante factor. VOD behoort weliswaar tot de recentere nieuwkomers in dit hele spectrum maar is alweer een volgende stap in de turbulente ontwikkelingen die de branche al meer dan een decennium doormaakt. En die veranderingen zullen elkaar vooralsnog alleen maar sneller opvolgen. Het binnenhalen van kijkers was nog nooit zo’n grote uitdaging. Hoewel veranderingen en onzekerheid moeilijk kunnen zijn, moeten contentproviders flexibel blijven om elke nieuwe uitdaging het hoofd te kunnen bieden.

###

OVER NIELSENS METHODIEK VOOR WERELDWIJD ONDERZOEK

De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebaseerd op respondenten met online toegang in 61 landen (tenzij anders aangegeven).  Online onderzoek maakt weliswaar een enorme schaalvergroting en een wereldwijd bereik mogelijk, maar geeft ook een eenzijdig beeld van de gewoontes van bestaande internetgebruikers, en niet van populaties als geheel, terwijl juist dat zo relevant is bij onderzoek naar het gebruik van video on demand. In ontwikkelende markten met een lagere online penetratiegraad zijn kijkers vaak jonger en sterker vertegenwoordigd dan de algemene bevolking van dat land. Daarnaast zijn de antwoorden in het onderzoek gebaseerd op beweerd gedrag en niet zozeer op werkelijk gemeten data. Cultuurverschillen zijn bij de beantwoording waarschijnlijk een belangrijke factor in het beeld over meerdere landen. In de gemelde resultaten is niet getracht deze verschillen te beheersen of te corrigeren. Daarom moet enige terughoudendheid worden betracht bij het vergelijken van landen en regio’s, met name bij het maken van regio-overstijgende vergelijkingen.

Over Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is een mondiaal opererend performancemanagementbedrijf dat inzicht biedt in het kijk- en koopgedrag van consumenten. De divisie “Watch” van Nielsen levert kijk- en luistermeetdiensten aan media en adverteerders voor alle devices waarop content – video, audio en tekst – wordt geconsumeerd. De divisie “Buy” biedt fabrikanten en retailers van verpakte consumentengoederen als enige in de sector een mondiale blik op retailperformancemeting. Door informatie van beide segmenten te integreren met andere gegevensbronnen voorziet Nielsen haar klanten van metingen en analyses die helpen de performance van bedrijven te verbeteren. Nielsen, een S&P 500-onderneming , is actief in meer dan 100 landen die samen meer dan 90% van de wereldbevolking beslaan. Voor meer informatie, ga naar www.nielsen.com

CONTACTPERSONEN:
Andrew McCaskill +1 347 331 5725 andrew.mccaskill@nielsen.com
Stephanie Manning +31 (0)20 398 8328 stephanie.manning@nielsen.com