Oplossingen

Sales Forecasting

Om tot een succesvolle innovatie te komen, moet u voor de introductie weten welke aspecten van uw producten werken en welke niet. Wij adviseren u welke factoren uitstekend zijn en welke voor verbetering vatbaar zijn.

Wat meten wij

Tientallen jaren hebben we een aantal van de beste consumentgerichte bedrijven ter wereld met succes geadviseerd; en hierbij hebben we geleerd dat succesvolle innovatie niet wordt bereikt met snelle, eenvoudige oplossingen of verkleinen van de productsamenstelling.

Niet alle consumenten die hun aankoopintentie laten blijken, gaan daadwerkelijk het nieuwe product kopen. Wij helpen u bij het beantwoorden van vragen over verwacht volume en winstpotentieel van uw nieuwe initiatief en bieden advies om het rendement op uw innovatie-investering te maximaliseren.

Zo doen we het

Nielsen is ongeëvenaard in zijn vermogen om betrouwbare verkoopschattingen te bieden evenals inzicht in de verkoopmotieven. In de afgelopen 30 jaar hebben we een wereldwijde normendatabase opgebouwd waarmee verklaarde aankoopintentie kan worden omgezet in verkoopvoorspellingen.

Naast het voorspellen jaaromzet zijn we ook sterk in het schatten van marginale winsten, voorspellen van verkoop na het tweede jaar van een initiatief in de markt en het vaststellen van inzichten die algeheel potentieel helpen optimaliseren.

Onze geavanceerde modelleringstechnieken meten de aankoopintentie van een nieuw product, de aankoopwaarde en -frequentie om incrementele groei te maximaliseren, terwijl kannibalisatie van het bestaande assortiment tot een minimum wordt beperkt.

Wij kunnen u ook helpen bij het vaststellen van de juiste prijszetting voor uw productintroducties. Ons onderzoek helpt u bij het verhogen van aankoopvolume en -marge, waarbij rekening wordt gehouden met prijselasticiteit van producten binnen uw categorie.