INNSIKT

Forbrukertilliten stiger både i Norge og resten av Norden
Artikkel

Forbrukertilliten stiger både i Norge og resten av Norden

Forbrukertilliten stiger markant på tvers av Norden. Den største endringen ser vi i Finland som hopper med hele 11 poeng, etterfulgt av Norge og Sverige med hhv. 8 og 4 poeng. Danmark fasholder nivået fra siste kvartal som også var historisk høyt på denne siden av finanskrisen i 2008 – og samtidig det høyeste nivået i Europa med 115 poeng. Nielsens Consumer Confidence Index (CCI) Q3 2017 viser at Sverige, Norge og Finland nå ligger på hhv 98, 90 og 81 poeng.

CCI er bygget opp omkring forbrukers syn på tre faktorer:

  • Syn på jobbmarkedet
  • Syn på deres personlige finansielle situasjon
  • Syn på om det er et godt tidspunkt å gjøre investisjoner/ kjøpe ting de mangler

Sammenlignet med tidligere undersøkelser har nordmenn blitt mer positive på alle tre områdene. Jobbmarkedet virker lysere de neste 12 månedene for flere av oss. Sammenlignet med for ett år siden er det 43% som mener utsiktene er gode eller svært gode, ett hopp på 14 poeng fra Q3 2016.

Personlig finansiell situasjon har også forbedret seg fra i fjor, om enn ikke så tydelig som arbeidsmarkedet. 9% av alle nordmenn ser sin personlige finansielle situasjon som svært god, en økning på 50% fra i fjor.

Totalandelen som mener tidspunktet er godt eller svært godt for å gjøre investeringer er konstant fra i fjor, men sammensetningen annerledes. Der det for ett år siden kun var 6% som mente at tidspunktet var godt, er det nå 10%. I hvilken grad dette vil påvirke julehandelen som ligger foran oss er usikkert, men med bakrunn i den økte CCI er det naturlig å anta at forbruksnivået ikke kommer til å ligge lavere enn i fjor.

Felles for de nordiske landene er at vi er enige om at de respektive landene ikke er inne  i en økonomisk resession: I Danmark, Sverige og Norge svarer hhv. 68%, 69% og 71% nei til at landet er i økonomiske nedgangstider. Finland skiller seg ut ved å være delt halvt-halvt i sin vurdering om ja eller nei til spørsmålet om økonomisk resession. Gjennomsnittlig for Europa svarer nesten 6 av 10 at landet er rammet av resession. Det nordiske nivået ligger altså godt over det europeiske snittet.

For spørsmål vedrørende CCI ta kontakt med din faste Nielsenkonsulent eller med csonlineno@nielsen.com.