INNSIKT

Servicehandelen viser vekst
Report

Servicehandelen viser vekst

Den totale omsetningen i Servicehandelen 2016 er på 14,6 milliarder NOK, og viser en økning på 0,8 % mot fjoråret. Servicehandelen øker dermed svakt etter flere år med tilbakegang. Det er bensinstasjonene som bidrar med å snu trenden, for kioskene ser vi fortsatt en tilbakegang i omsetning. Fra 2015 til 2016 var det en økning i den totale omsetningen innenfor bensinstasjoner med 2,2 %. Dette tilsvarer en verdiøkning  på 209 millioner. Omsetningen i kioskkjedene gikk ned med 1,7 % samme periode, tilsvarende en verdinedgang på 89 millioner.

Blant bensinstasjonene er det Statoil/ Circle K som har høyest omsetning og en markedsandel på 32,7%. For kioskkjedene er det Narvesen som er størst med en andel på 45 %. Utover dette ser vi noen mindre endringer i kjedeandeler sammenlignet med tidligere år.

Kilde: Servicehandelsrapporten 2017

Klikk her for mer informasjon om Servicehandelsrapporten 2017.