Pressemeldinger

Fra radio to audio: Nielsen måler lyttertall

Nielsen Media Research er tildelt kontrakten for levering av de offisielle lyttertallene på audio fra 1.januar 2019. Den nye undersøkelsen vil omfatte måling og rapportering av alt audio-innhold fra deltagende selskaper, fra live til time-shifted, både kringkastet, digitalt og podcast – uavhengig av plattform, device og hvor lyttingen befinner seg. Norge får med dette en av verdens mest omfattende målinger av audio.

“Etter en god anbudsprosess med sterk konkurranse var det Nielsen som hadde det aller beste tilbudet for fremtidens radio og audiomåling. Vi ser frem til å jobbe videre med å utvikle radio og audioinnholdet vårt gjennom grundig måling og rapportering fra Nielsen,” sier Åse Marit Linberg (MTG), formann i styringsgruppen for radiomåling.

“Undersøkelsen skal dokumentere hvor som hører på de ulike radiokanalene, hvor lenge lyttingen foregår, hvem som lytter til audio og hvordan de lytter. Formålet med undersøkelsen er å gi et representativt bilde av lytteradferden. Data fra undersøkelsen angir styrkeforholdet mellom kanalene og gi et presist grunnlag både for kommersiell og redaksjonell bruk”, forteller Bente Paulsen produksjonssjef i Nielsen Media Research.

Fremtidens lytting krever en mer avansert måling

Nielsen har globalt mer enn 65 års erfaring med radiomålinger og innehar over 100 patenter på måleteknologi, deriblant Personal People Meter (PPM)-teknologi som har blitt brukt for å måle radiolytting i Norge siden 2006. Nielsen står derfor i en unik posisjon til å videreføre lyttermålingen i det norske markedet for å sikre kontinuitet og stabilitet i undersøkelsen. PPM’en fanger opp et ikke-hørbart lydsignal som radiosendingene er kodet med. Lytterdataen rapporteres automatisk over natten via mobilnettet og tallene rapporteres neste morgen. Digital lytting via nettet fanges opp og registreres av et eget software kalt Software Development Kit (SDK). Med et radiomarked i stadig endring med overgang fra FM til DAB som medfører muligheten for mange nye kanaler, kreves en mer avansert undersøkelse. Som verdens største leverandør av radiomålinger, som også inkluderer det amerikanske markedet, vil Nielsen fortsette å forutse trender. Derfor investeres det for å kunne levere innovative målinger i takt med markedets endringer, spesielt på den digitale fronten.

“Fremtidens løsning vil være i stand til å gi et mer presist bilde av lyttingen gjennom forbedret teknologi og vil inkludere all digital lytting,” sier Line Skjønneborg, kommersiell direktør hos Nielsen Media Research. “Målingen er skreddersydd for det norske markedet og metoden er den samme som allerede er implementert og testet over flere år i Nielsens andre markeder”.

Avanserte og detaljerte krav til ny måling

Norge er det første land i verden som har gått over til full digital distribusjon for de riksdekkende radiokanalene og anses å være et foregangsland i det internasjonale radiomarkedet. “Oppdragsgiverne for den nye målingen (NRK, Bauer, MTG) er svært fremoverlente når det gjelder å utnytte teknologi og søker veldokumenterte metoder. Kravene og detaljnivået i den utlyste anbudskonkurransen var imponerende høyt og det er ingen tvil om at de ønsker en fremtidsrettet løsning som kommer hele markedet til gode. Vi tar fatt på oppgaven med å gi et nøyaktig bilde av fremtidens lytting med ydmykhet og stor entusiasme”, sier Line Skjønneborg.

Nielsen Media Research, Verkstedveien 3, Skøyen

Kontaktpersoner presse:

Sonya Ford, VP Global Marketing & Communications, Nielsen
sonya.ford@nielsen.com | +41 79 248 1673 | www.nielsen.com

Line Skjønneborg, Kommersiell direktør Nielsen
line.skjoenneborg@nielsen.com | +47 98 232 128 | www.nielsen.com

Åse Marit Linberg, Senior markedsanalytiker P4 Radio Hele Norge
Formann i styringsgruppen for radiomåling 
ase.Marit.Linberg@p4.no | +47 91 752 658 | www.p4.no