ABOUT US

David Kenny

Dyrektor Generalny

David Kenny od listopada 2018 roku pełni funkcję dyrektora generalnego w Nielsenie. Kenny spędził swoją karierę zawodową w dziedzinie informatyki i sztucznej inteligencji – koncentrując się w szczególności na sektorach handlu detalicznego, marketingu i mediów. Posiada dogłębną i holistyczną wiedzę na temat mediów i reklamodawców oraz tego, jak najlepiej wspomagać ich biznes. Sam Kenny od dawna był klientem i partnerem Nielsena. Kenny ma udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu strategii rozwoju, nadzorowaniu transakcji strategicznych oraz tworzeniu wartości dla interesariuszy.

Ostatnio Kenny zajmował stanowisko starszego wiceprezesa ds. rozwiązań poznawczych w IBM. W IBM nadzorował inicjatywy w zakresie sztucznej inteligencji, wykorzystując machine learning do wspierania klientów korporacyjnych w wielu pionach: w służbie zdrowia, usługach finansowych, handlu detalicznym i mediach. Wcześniej był prezesem i dyrektorem generalnym w The Weather Company, która została przejęta przez IBM.

Kenny pełnił również funkcję prezesa Akamai – firmy technologicznej działającej na platformie chmury obliczeniowej; partnera zarządzającego w VivaKi – firmy medialnej; oraz współzałożyciela i dyrektora generalnego Digitas, Inc.

Obecnie David jest członkiem Board of Directors for Best Buy and Teach for America.  

David uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie administracji przemysłowej w Instytucie GM (obecnie Kettering University) i posiada tytuł magistra administracji biznesowej w Harvard Business School.