NASZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

OCHRONA PRYWATNOŚCI W FAZIE PROJEKTOWANIA

Prywatność konsumentów jest kwestią priorytetową dla Nielsen. Wykorzystujemy przede wszystkim dane demograficzne i dane zagregowane, które nie pozwalają nam bezpośrednio na identyfikację osób, i zachowujemy odpowiednie ograniczenia w zakresie dostępu do przechowywanych przez nas danych dotyczących konkretnych osób. Nasze wewnętrzne polityki i procedury są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi na całym świecie. Obejmują one również ochronę prywatności w fazie projektowania – zobowiązanie do zapewnienia odpowiedniej ochrony prywatności podczas projektowania i wdrażania produktów i usług.

Praktyki opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności są stosowane przez grupę spółek Nielsen działającą łącznie na całym świecie. Proszę kliknąć łącze, aby dowiedzieć się więcej na temat grupy spółek Nielsen, lub skontaktować się z Działem ds. Ochrony Prywatności Nielsen, aby uzyskać więcej informacji.

Wykorzystujemy przyjazne dla konsumenta mechanizmy kontroli prywatności, które łatwo znaleźć i stosować. Ponadto mieszkańcy UE i odpowiednio innych krajów mogą mieć następujące prawa dotyczące wykorzystania ich danych:

Wierzymy w odpowiedzialny nadzór nad danymi i stale dążymy do doskonalenia naszych praktyk i utrzymywania wysokiego standardu w naszych branżach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnych praktyk stosowanych w różnych obszarach działalności Nielsen, proszę zapoznać się z Informacją dotyczącą prywatności umieszczoną na prawym pasku bocznym.

Zasady dotyczące prywatności Nielsen obejmują następujące aspekty:

Podczas opracowywania naszych produktów i usług oceniamy ich potencjalne skutki dla danych osobowych i wdrażamy odpowiednią ochronę prywatności do naszych czynności przetwarzania danych, mając na uwadze inne zasady dotyczące prywatności określone poniżej.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedzialny nadzór nad danymi pozostającymi pod naszą kontrolą i zgodność ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, które regulują gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych na temat osób fizycznych. Wewnętrzny zespół ds. ochrony prywatności Nielsen nadzoruje zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prywatności, programami samoregulacyjnymi, w których uczestniczymy, oraz naszymi wewnętrznymi politykami prywatności. W naszych raportach i analizach wykorzystujemy narzędzia i metody opracowane w celu uniemożliwienia ustalenia tożsamości osób, których dane dotyczą, oraz podejmujemy działania mające na celu uniemożliwienie ponownego wykorzystania gromadzonych przez nas danych w sposób, o którym osoby, których dane dotyczą, nie zostały powiadomione lub który miałby negatywne skutki dla tych osób.

Nielsen uczestniczy w następujących programach samoregulacyjnych dla zintegrowanej platformy Marketing Cloud Nielsen:

Więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności Marketing Cloud Nielsen.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia przez Nielsen danych osobowych konsumentów lub chęci skorzystania z praw dotyczących jego danych osobowych (w tym, w stosownych przypadkach, prawa dostępu do danych, ich usunięcia albo przeniesienia) prosimy o kontakt z nami. W stosownych przypadkach można również skontaktować się z organem ochrony danych osobowych w swoim kraju.

Nielsen gromadzi dane osobowe z następujących źródeł:

Przekazujemy wyraźne powiadomienia dotyczące tego, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Oferujemy możliwości wyboru w zakresie gromadzenia przez nas danych w czasie i w kontekście, które odzwierciedlają stopnień wrażliwości gromadzonych danych. Paneliści i respondenci ankiet wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych i w dowolnym momencie mogą zrezygnować z uczestnictwa. Osoby fizyczne mogą również w dowolnym momencie wycofać zgodę na gromadzenie przez nas danych za pośrednictwem Internetu i urządzeń mobilnych.

Stale dążymy do tego, aby gromadzone przez nas dane osobowe były kompletne, prawidłowe, istotne i aktualne.

Wiele przepisów w zakresie prywatności nakłada na spółki wymóg ustalenia podstawy prawnej wykorzystywania danych osobowych. Pomimo że Nielsen ustalił różne podstawy prawne różnych rodzajów przetwarzania, w większości przypadków naszą podstawą prawną będzie jedna z poniższych:

Postępując zgodnie z koncepcją minimalizacji danych, ograniczamy gromadzenie danych osobowych w zakresie, który zapewni nam możliwość dalszego dokonywania istotnych i prawidłowych pomiarów i analiz.

Dostęp do danych osobowych oraz korzystanie z nich ograniczamy do pracowników Nielsen i usługodawców w związku z uzasadnionym celem biznesowym. Opracowaliśmy polityki dotyczące przechowywania dokumentów, aby ograniczyć czas przechowywania danych osobowych.

Zapewniamy osobom, których dane dotyczą, stosowne możliwości dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Nielsen na ich temat, oraz poprawiania ich, gdy zawierają nieprawidłowości. Jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, zapewniamy również osobom, których dane dotyczą, możliwość żądania usunięcia lub zdepersonalizowania danych osobowych przechowywanych przez Nielsen na ich temat albo dostarczenia im kopii ich danych lub przekazania ich innemu podmiotowi.

Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie gromadzenia danych dzieci. Jeżeli gromadzimy dane osobowe dotyczące dzieci, robimy to za zgodą rodzica dziecka, którą można wycofać w dowolnym momencie.

Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa miejscowego w zakresie przekazywania danych osobowych za granicę i transgranicznego dostępu do nich.

Nie sprzedajemy danych pozwalających bezpośrednio na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą, i na mocy postanowień umowy zabraniamy naszych klientom ponownej personalizacji zdepersonalizowanych danych, które im przekazujemy (np. statystyk odbiorców). Ponadto na mocy postanowień umowy zabraniamy odbiorcom danych wykorzystywania ich do podejmowania decyzji dotyczących kredytu, ubezpieczenia, mieszkania, zatrudnienia i innych skutków prawnych dla osób, których dane dotyczą. Zobowiązujemy umownie usługodawców, którzy posiadają dostęp do naszych danych, do zabezpieczenia ich i wykorzystywania wyłącznie do świadczenia zamówionych usług. Będziemy przekazywać dane rządowi i organom porządkowym w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, w celu ochrony interesów prawnych Nielsen oraz, jeśli jest to konieczne, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa innych.

Stosujemy wielowarstwowe środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, opracowane w celu ochrony danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą. Obejmują one między innymi: ograniczanie dostępu do danych; wykorzystywanie środków technologicznych takich jak zapory, szyfrowanie, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i wykrywanie nieautoryzowanego dostępu; stosowanie polityk zgodnych z wieloma wymogami prawnymi; rozliczanie pracowników za stosowanie praktyk w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych i przestrzeganie naszych wewnętrznych polityk. Jesteśmy globalną organizacją wykwalifikowanych specjalistów od bezpieczeństwa danych i przeprowadzamy regularne testy systemów i aktualizacje naszych mechanizmów kontroli, aby dotrzymać kroku postępowi technologii i zagrożeń bezpieczeństwa.

Jesteśmy zaangażowani w poszanowanie różnorodnych kultur i przepisów prawa miejscowego w krajach, w których działamy.

W przypadku uwag lub pytań w zakresie Oświadczenia o ochronie prywatności albo potrzeby skontaktowania się z naszym Inspektorem ochrony danych w UE, prosimy o kontakt z nami (privacy.department@nielsen.com). Można również przesłać nam pismo na jeden z poniższych adresów:

Na terenie krajów UE:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Na terenie innych krajów:
Nielsen
85 Broad Street
Nowy Jork, NY 10004
USA

Pytania dotyczące ochrony prywatności można również kierować pocztą elektroniczną na adres:
privacy.department@nielsen.com.