Privacy

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH KANDYDATA

Obowiązuje od: LIPIEC 2019 r.

THE NIELSEN COMPANY

Polityka zarządzania danymi kandydata

Prosimy dokładnie przeczytać to oświadczenie. Wysyłając dane w ramach wniosku lub zgłoszenia, przyjmują Państwo do wiadomości, że firma Nielsen gromadzi i wykorzystuje Dane kandydata, tak jak to opisano poniżej. Dane dotyczące kandydata, które otrzymujemy od niego lub innych osób w związku z jego zgłoszeniem, określane są w niniejszej Polityce prywatności jako „Dane kandydata”. Dane kandydata mogą zawierać Dane osobowe, czyli wszelkie informacje odnoszące się do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 1. Informacje o firmie Nielsen. Spółka Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) to globalna firma zajmująca się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompleksowy i godny zaufany wgląd w informacje o klientach i rynkach na całym świecie. Nasze podejście polega na łączeniu zastrzeżonych danych spółki Nielsen z innymi źródłami danych w celu umożliwienia klientom na całym świecie zrozumienia, co dzieje się teraz, co stanie się później i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Od ponad 90 lat spółka Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na rzetelności naukowej i innowacjach, stale opracowując nowe sposoby odpowiadania na najważniejsze pytania dotyczące mediów, reklam, handlu i szybko rozwijającego się sektora dóbr konsumpcyjnych. Firma Nielsen, znajdująca się w grupie spółek S&P 500, ma oddziały w ponad 100 krajach świata, które obejmują swoim zasięgiem ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji znajduje się w witrynie www.nielsen.com. Kontakt z działem kadr: talentacquisition@nielsen.com.
 2. Podmioty kontrolujące dane. Grupa spółek Nielsen stosuje praktyki opisane w Polityce prywatności. Jako podmiot kontrolujący Dane osobowe przesyłane przez kandydata lub przetwarzane przez nas w związku z działaniem tej witryny oraz zgłoszeniem kandydata dokładamy wszelkich starań, aby chronić jego prywatność. Lista spółek należących do grupy Nielsen jest dostępna tutaj. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących roli spółki Nielsen jako podmiotu kontrolującego dane prosimy o kontakt w sposób opisany w sekcji „Kontakt” poniżej.
 3. Gromadzenie danych. Wysłanie zgłoszenia wraz z dodatkowymi informacjami jest całkowicie dobrowolne. W ramach procesu rekrutacji spółka Nielsen może gromadzić następujące dane dotyczące kandydata:
  • Przesyłane dane. W ramach procesu rekrutacji (na początku lub po złożeniu przez nas oferty zatrudnienia) możecie być Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, numeru ubezpieczenia społecznego lub innego krajowego numeru identyfikacyjnego, płci, obecnego zawodu, dochodów, szczegółów dotyczących wykształcenia oraz innych danych zawartych w dokumentach związanych z rekrutacją, takich jak życiorys lub CV.
  • Dane od podmiotów zewnętrznych.
   • Spółka Nielsen może gromadzić określone dodatkowe dane bezpośrednio od kandydata lub od podmiotów zewnętrznych (np. poprzez weryfikację danych, jeśli jest to dozwolone przez lokalne przepisy prawa) podczas rozpatrywania zgłoszenia lub składania oferty zatrudnienia. W niektórych krajach przed sfinalizowaniem oferty wysyłamy prośbę o wyrażenie zgody na weryfikację danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przeprowadzenia weryfikacji będzie wymagana osobna zgoda kandydata.
   • Firma Nielsen może weryfikować wykształcenie lub referencje kandydata, natomiast telefony do byłych pracodawców będą wykonywane tylko za zgodą kandydata. Tego typu weryfikacja będzie wykonywana wyłącznie w celu uzyskania informacji o wykształceniu i przebiegu kariery zawodowej kandydata.
   • Spółka Nielsen może również sprawdzać profile kandydata w mediach społecznościowych, o ile są dostępne publicznie, jednak tylko w zakresie, w jakim pozyskiwane informacje są istotne dla wykonywania pracy przez kandydata.
  • Dane gromadzone automatycznie. Możemy automatycznie gromadzić informacje o urządzeniu kandydata za pośrednictwem naszej witryny, w tym o adresie IP, typie przeglądarki, czasie i dacie wizyty w naszym serwisie oraz adresie witryny internetowej odwiedzonej przez kandydata bezpośrednio przed wizytą w naszym serwisie.
  • Dane gromadzone za pomocą plików cookie. Firma Nielsen może korzystać z plików cookie, aby usprawnić korzystanie z naszych internetowych narzędzi do rekrutacji. Pliki cookie na naszej stronie wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia wygodniejszego przeglądania i nie są brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia. Kandydat może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby odrzucała nasze pliki cookie, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z internetowych narzędzi do rekrutacji.
 4. W ramach procesu rekrutacji możemy również poprosić kandydata o wzięcie udziału w dodatkowych zadaniach, które pomogą nam lepiej ocenić jego kwalifikacje na stanowisko, o które się ubiega. Nawiązaliśmy współpracę z firmą zewnętrzną Pymetrics, aby wykorzystać jej oparte na grach podejście do procesu weryfikacji i wyboru kandydata. Informacje udostępniane firmie Nielsen przez firmę Pymetrics są uznawane za Dane kandydata i będą traktowane przez firmę Nielsen zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności. Zachęcamy również do zapoznania się z polityką prywatności spółki Pymetrics, aby zrozumieć jej zasady przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących firmy Pymetrics i sposobu wykorzystania tych informacji w ramach procesu rekrutacji prosimy o kontakt pod adresem talentacquisition@nielsen.com.
 5. Wykorzystywanie Danych kandydata. Firma Nielsen może wykorzystywać Dane kandydata do komunikacji z nim (pisemnej, telefonicznej, pocztą e-mail) do analizy zgłoszenia, do celów analizy własnego zapotrzebowania kadrowego i procedur lub innych czynności związanych z efektywnym zarządzaniem procesem rekrutacji i pracownikami. Możemy łączyć Dane aplikanta z narzędziami badawczymi i danymi z innych źródeł, zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji „Gromadzenie danych” niniejszej Polityki.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych — mieszkańcy regionu EOG. W zależności od jurysdykcji kandydata lokalne przepisy mogą wymagać od nas podania podstawy prawnej przetwarzania Danych osobowych gromadzonych przez nas w związku z działaniem tej witryny. Będziemy przetwarzać informacje przesyłane nam w procesie rekrutacji w związku z naszymi uzasadnionymi interesami lub uzasadnionymi interesami określonych podmiotów zewnętrznych, pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie będzie naruszało praw kandydata. Jeśli chodzi o uzasadnione interesy, przetwarzamy dane osobowe kandydatów w szczególności w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także zapewnienia efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania tej witryny. Możemy mieć także inne uzasadnione interesy; w takim przypadku jasno je określimy w odpowiednim momencie. Zakładając konto, kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych przez firmę Nielsen w celach opisanych w niniejszej Polityce.  Przetwarzanie jakiekolwiek wrażliwych Danych osobowych dotyczących kandydata następuje na podstawie: (a) udzielenia nam na to wyraźnej zgody przez kandydata; (b) faktu, że przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, składania lub obrony roszczeń prawnych; lub (c) oczywistego upublicznienia informacji przez kandydata. W przypadkach, w których potrzebna jest zgoda kandydata, powiadomimy Państwa o celach i zakresie przetwarzania Danych osobowych, a przetwarzanie Danych osobowych będzie się odbywać na podstawie udzielonej przez Ciebie wyraźnej zgody.
  • Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych — mieszkańcy Turcji. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych, które gromadzimy o kandydacie w związku z niniejszą stroną internetową, są podstawy, dla których przetwarzanie Danych osobowych jest konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy, pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie narusza praw i wolności kandydata, jest niezbędne do utworzenia i wykonania umowy o pracę oraz jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Jeśli chodzi o uzasadnione interesy, przetwarzamy dane osobowe kandydatów w szczególności w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także zapewnienia efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania tej witryny. Możemy mieć także inne uzasadnione interesy; w takim przypadku jasno je określimy w odpowiednim momencie. Ponadto zgodnie z niniejszym Zawiadomieniem, w trakcie procesu składania aplikacji może być potrzebna zgoda kandydata, aby móc postępować zgodnie z procedurami wymagającymi przetwarzania danych osobowych w wielu celach lub przetwarzania wrażliwych danych osobowych użytkownika. W takich okolicznościach, jeśli po uprzednim powiadomieniu o celach i zakresie przetwarzania Danych osobowych kandydata wymagana jest zgoda, będziemy również przetwarzać jego Dane osobowe w oparciu o wyraźną zgodę kandydata.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących podstaw prawnych do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem privacy.department@nielsen.com.
 7. Prawo dostępu do Danych osobowych. Kandydat może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich Danych kandydata i je poprawić, logując się do oprogramowania Success Factors i aktualizując te dane. Jeśli kandydat otrzymał wstępną ofertę zatrudnienia, może zalogować się do serwisu, aby zweryfikować swoje dane, w stosownych przypadkach wyrazić zgodę na ich weryfikację i podpisać drogą elektroniczną zgodę na ujawnienie informacji. Kandydat może w dowolnym momencie skontaktować się z firmą Nielsen, aby poprosić o wgląd do przechowywanych przez nas danych, wprowadzić poprawki, zaktualizować lub zapytać o dane podmiotów, którym takie dane zostały udostępnione, lub wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w sekcji „Kontakt” lub przesłanie wiadomości e-mail do działu kadr firmy Nielsen na adres talentacquisition@nielsen.com.   W zależności od kraju pochodzenia kandydat może posiadać pewne dodatkowe prawa w odniesieniu do jego danych osobowych, które przechowujemy. Jeśli kandydat chciałby przejrzeć, poprawić, zaktualizować, usunąć lub w inny sposób ograniczyć wykorzystanie swoich Danych osobowych, wycofać dowolną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych (w stosownych przypadkach) lub zadać nam dalsze pytania dotyczące sposobu wykorzystywania jego Danych osobowych zgromadzonych podczas procesu rekrutacji, prosimy o skontaktowanie się z nami. Jeśli kandydat skontaktuje się z nami w sposób opisany powyżej, dołożymy wszelkich starań, aby zidentyfikować wszelkie dotyczące go dane w celu spełnienia jego żądań.
  • Prawa osób, których dotyczą dane — mieszkańcy Turcji. Osoby mieszkające w Turcji, oprócz wyżej wymienionych praw, obowiązuje również następujące zasady przepisów dotyczących aplikowania na stanowiska na mocy tureckiej ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698:
   • Możliwość sprawdzania, czy Dane osobowe są przetwarzane.
   • Możliwość poproszenia o informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych.
   • Możliwość uzyskania informacji o celu przetwarzania Danych osobowych kandydata oraz tego, czy są one wykorzystywane zgodnie z określonym celem.
   • Możliwość uzyskania informacji o celu przetwarzania danych osobowych przez strony trzecie — w kraju lub za granicą — którym dane zostały przekazane.
   • Możliwość poproszenia o dokonanie zmian w Danych osobowych, które zostały przetworzone w sposób niepełny lub niedokładny.
   • Możliwość poproszenia o usunięcie lub zniszczenie Danych osobowych w sytuacji, gdy cel ich przetwarzania jest już nieważny.
   • Możliwość poproszenia o poinformowanie stron trzecich, którym zostały przekazane Dane osobowe, o ich poprawieniu, usunięciu lub zniszczeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami.
   • Możliwość sprzeciwu wobec decyzji, która ma negatywne skutki dla kandydata, osiągniętej w wyniku analizy Danych osobowych wyłącznie w sposób automatyczny.
   • Możliwość zażądania odszkodowania za szkody poniesione w wyniku bezprawnego przetwarzania Danych osobowych.
  • W razie dalszych pytań dotyczących sposobu wykorzystywania Danych osobowych kandydata lub przesyłania aplikacji dotyczącej dowolnych praw kandydata prosimy o kontakt pod numerem tr.kvkk@nielsen.com. Jeśli kandydat skontaktuje się z nami w sposób opisany powyżej, dołożymy wszelkich starań, aby zidentyfikować wszystkie dotyczące go dane w celu spełnienia jego żądań.
 8. Kiedy udostępniamy Dane kandydata.
  • W ramach grupy Nielsen. Aby osiągnąć cele opisane powyżej, jak również ze względu na to, że firma Nielsen stanowi część grupy międzynarodowych spółek, może ona od czasu do czasu udostępniać Dane kandydata innym firmom należącym do grupy Nielsen.
  • Pracownikom lub rekruterom firmy Nielsen. Dane kandydata są kontrolowane głównie (ale nie wyłącznie) przez pracowników działu kadr firmy Nielsen i mogą być przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej. Inni pracownicy zaangażowani w zatrudnianie lub zarządzanie informacjami mogą również mieć dostęp do niektórych lub wszystkich Danych kandydata, włączając kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub zewnętrznych dostawców usług rekrutacyjnych.
  • Dostawcom usług będącym podmiotami zewnętrznymi. Dane kandydata zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym, które świadczą nam usługi, takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, infrastruktura, usługi IT, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail i audyt. Ta witryna internetowa jest obsługiwana przez oprogramowanie SAP Success Factors. Success Factors to oprogramowania służące do rekrutacji kadr obsługiwane przez firmę SAP w imieniu firmy Nielsen. Za pomocą narzędzia Success Factors kandydaci mogą utworzyć swój profil i wysłać firmie Nielsen swoje CV. W rezultacie SAP Success Factors przetwarza Dane kandydata i inne podane przez niego informacje przy przesyłaniu zgłoszenia, wspierając proces rekrutacji w spółce Nielsen.
  • Zgodnie z wymogami prawa lub organów regulacyjnych. Ponadto firma Nielsen może co pewien czas udostępniać Dane kandydata na żądanie organów prawnych i regulacyjnych (takich jak organy ds. prawa pracy lub podatkowe), a także księgowym, audytorom, prawnikom i zewnętrznym doradcom zawodowym oraz firmom świadczącym usługi lub dostarczającym produkty firmie Nielsen (np. dostawcom systemów IT czy konsultantom działu kadr). Ponadto firma Nielsen może ujawnić Dane kandydata podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymaga tego prawo lub sytuacja, w której firma Nielsen będzie dochodzić swoich praw, podejmie działania w związku z czynami zabronionymi lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa danej osobie.
  • W ramach fuzji, sprzedaży lub przeniesienia aktywów. W przypadku, gdy całość lub część spółki zostanie sprzedana, połączona z inną spółką lub w inny sposób przeniesiona na inny podmiot, możemy przekazać Dane kandydata w ramach takiej transakcji.
 9. Przechowywanie Danych kandydata. Dane kandydata mogą być przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności (w tym w celu rozważenia, czy umiejętności kandydata są odpowiednie do innych ofert pracy firmy Nielsen). Niezależnie od przypadku Dane kandydata nie będą przechowywane dłużej, niż jest to dozwolone przez lokalne przepisy prawa od daty ich pozyskania, chyba że kandydat zostanie zatrudniony przez firmę Nielsen. W takim przypadku może obowiązywać inny okres przechowywania. Dane, które nie zostały jasno określone jako Dane kandydata, mogą mieć inne okresy przechowywania (np. dane z serwera poczty e-mail dotyczące otrzymanych lub wysłanych wiadomości).
 10. Bezpieczeństwo Danych kandydata. Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa organizacyjnego, technicznego i administracyjnego, które mają na celu ochronę przechowywanych przez nas Danych kandydata. Niestety nie ma możliwości zagwarantowania 100% bezpieczeństwa danych przesyłanych w Internecie lub gdziekolwiek przechowywanych. Jeśli kandydat uważa, że bezpieczeństwo jego danych zostało naruszone, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym problemie, kontaktując się z nami za pomocą informacji zawartych w sekcji „Kontakt”.
 11. Przesyłanie danych za granicę. Informacje podane przez kandydata lub dane gromadzone za pośrednictwem tej witryny mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym działa lub posiada obiekty firma Nielsen, jej grupa lub dostawcy usług. W rezultacie Dane osobowe kandydata mogą być przekazywane do krajów lub regionów, w których nie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych lub prywatności podobne do tych będących w mocy w kraju kandydata. W takich przypadkach zapewnimy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych kandydata. Aby uzyskać więcej informacji na temat przesyłania danych i środków bezpieczeństwa, których używamy podczas przesyłania, prosimy się z nami skontaktować.
 12. Dzieci. Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia i świadomie nie gromadzimy Danych osobowych dotyczących rekrutacji osób poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że pozyskaliśmy Dane osobowe dziecka, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich usunięcia.
 13. Zmiany niniejszej Polityki. Treść niniejszej Polityki zastępuje wszystkie inne oświadczenia firmy Nielsen dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Danych kandydata. Firma Nielsen zastrzega sobie prawo do aktualizowania i wprowadzania istotnych zmian do treści niniejszego dokumentu oraz naszych praktyk dotyczących przetwarzania i wykorzystywania Danych kandydata w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo. Aktualnie obowiązująca wersja niniejszej Polityki prywatności jest dostępna w naszym serwisie. Można również poprosić o kopię tego dokumentu, kontaktując się z przedstawicielem działu kadr pod adresem: talentacquisition@nielsen.com.
 14. Kontakt. W przypadku wszelkich komentarzy lub pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy.department@nielsen.com. Można także wysłać nam list na następujące adresy:

  Z krajów UE:
  ATTN: Legal Dept.
  Nielsen
  Nielsen House
  Oxford Business Park South
  John Smith Drive
  Oxford OX4 2WB
  Wielka Brytania

  Z innych krajów:
  Attn: Legal Dept.
  Nielsen
  85 Broad Street
  New York, NY 10004
  Stany Zjednoczone