Rozwiązania

Demografia

W świecie masowej produkcji, masowej ekspozycji na reklamy i masowych przekazów najskuteczniejsze przedsiębiorstwa zapewniają sobie sukces poprzez odnajdywanie swoich najlepszych konsumentów i nawiązywanie z nimi relacji.

Wychodzimy poza podstawowe kombinacje danych demograficznych, aby pomóc Klientom zrozumieć, kim naprawdę są ich najcenniejsi konsumenci, a także gdzie i jak do nich dotrzeć. Poprzez dokładną identyfikację grupy kupujących nasi Klienci mogą przeanalizować styl życia i sytuację życiową swoich najważniejszych konsumentów oraz dowiedzieć się, gdzie mieszkają, gdzie robią zakupy i gdzie spotykają się z innymi, a także co kupują w dniu dzisiejszym. Te cenne informacje pomagają z kolei naszym Klientom opracować ukierunkowane i skuteczne strategie marketingowe.

Jak to robimy

Łączymy wyniki naszych obserwacji zachowań konsumenckich z informacjami na temat sprzedaży, konsumpcji mediów i nastawienia konsumentów, aby pomóc naszym Klientom dopasować produkty do kupujących i sklepów oraz lepiej wykorzystać swój potencjał, unikając podejmowania decyzji w ciemno. Innymi słowy, dobieramy odpowiednie produkty i przekazy do określonych grup konsumentów we właściwym czasie i miejscu.

Sprzedawcy detaliczni mogą wykorzystać te informacje do:

  • optymalizacji sklepów, tak aby lepiej służyły grupom kupujących, które do nich uczęszczają;
  • ustalenia, na które kategorie i marki istnieje największy popyt wśród osób dokonujących zakupów w danym sklepie;
  • określenia, w jaki sposób pogrupować sklepy w oparciu o dane demograficzne i preferencje kupujących;
  • uzyskania informacji na temat tego, jakie produkty kupujący nabywają w innych sklepach i przez inne kanały sprzedaży.

Właściciele marek mogą wykorzystać segmentację demograficzną, aby:

  • dowiedzieć się, w jakich miejscach najlepiej dotrzeć do swoich najcenniejszych klientów;
  • zidentyfikować sklepy, które mają potencjał, by sprzedawać więcej produktów;
  • poznać najlepsze miejsca do prowadzenia badań;

Określić, w których sklepach najbardziej opłaca się podejmować działania marketingowe, organizować pokazy i promocje.