Rozwiązania

Market and Brand Opportunity Assessments

Co mierzymy

Początkiem większości procesów rozwoju nowych produktów jest wyznaczenie priorytetów w zakresie możliwości opracowania bazy pomysłów. Pomagamy w wyborze tych koncepcji, które cechują się największym prawdopodobieństwem odniesienia sukcesu. Obliczamy i redukujemy ryzyko związane z wprowadzeniem nowego produktu na rynek dzięki selekcji tych pomysłów, które mają największe szanse na sprzedaż.

Nie wszyscy klienci przejawiający zamiar nabycia Waszego produktu rzeczywiście dokonają zakupu. Pomagamy zatem w odnalezieniu odpowiedzi na pytania związane z oczekiwanym poziomem sprzedaży oraz potencjalnymi zyskami z nowej inicjatywy. Służymy radą w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji związanej z innowacją.  Nasze oparte na tysiącach kampanii produktowych doświadczenie w połączeniu z naszymi niezawodną wiedzą ekspertów i wszechstronnym pakietem rozwiązań pomoże wprowadzić z sukcesem produkt Twojej firmy na rynek.

Jak to robimy

Dzięki zastosowaniu naszej metody 12 czynników sukcesu możemy przewidzieć prawdopodobieństwo wprowadzenia na rynek zwycięskiego produktu. Nowy produkt jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo, toteż wysokie oceny tylko części spośród 12 czynników nie jest wystarczające. Tryb naszego działania , ukształtowany w oparciu o wiedzę wypływającą z ponad 30-letnich testów na ponad 200 tys. inicjatyw na całym świecie określa, które czynniki poprowadzą nowy produkt do sukcesu rynkowego.

Rzeczywiście przez lata dokonaliśmy walidacji około 2 tys. naszych pomysłów. Wyliczyliśmy rozbieżność (+/- 9%) pomiędzy naszymi prognozami poziomu sprzedaży wykonanymi przed wprowadzeniem produktu na rynek a sprzedażą rzeczywistą.