Rozwiązania

DIGITAL BRAND EFFECT

MAKSYMALIZUJ SWÓJ ZWROT NA WYDATKACH REKLAMOWYCH ONLINE

Nielsen Digital Brand Effect to rozwiązanie, które pozwala wszystkim graczom na rynku reklamowym na współpracę w zakresie pomiaru i optymalizacji wskaźników Brand Lift (takich jak świadomość marki, znajomość produktu, zapamiętywalność kreacji, intencja zakupowa) w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to daje uniklaną możliwość reagowania na bieżąco oraz optymalizację kampanii w trakcie jej trwania. Wyniki można śledzić w przejrzystym i intuicyjnym panelu i w razie potrzeby dokonywać działań mających na celu maksymalizację ROI powadzonych działań reklamowych w internecie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Pokaż reklamodawcom jak dobrze Twoj serwis internetowy buduje efektywoność komunikacji z jego użzytkownikami. Dzięki Digital Brand Effect zapewnisz sobie narzędzie, które pomoże Ci wyróżnić się spośród innych wydawców w media planie.

Zwiększ skuteczność obioru swojego przekazu rekamowego tak, aby był zrozumiały i atrakcyjny dla Twoich odobiorców w kontakcie z nimi. Sprawdzona metoda badań test-contol pozwala błyskawicznie zdiagnozować skuteczność prowadzonych działań w digital.

Mnogość wskaźników Brand Lift, dostępnych w czasie rzeczywistym, pozwala precyzyjnie sprawdzić co działa, a co nie, umożliwiając proaktywną optymalizację prowadzonych działań, a tym samym podnoszenie wskaźnika wzrostu z inwestycji w reklamę.

WSKAŹNIK BRAND LIFT

Przez pomiar brand liftu, Nielsen Digital Brand Effect wprowadza do świata online tę samą metrykę, która służyła do pomiaru i optymalizacji efektywności reklamowej w świecie offline. Brand lift jest procentowo określoną zmianą postrzegania konsumenta na skutek komunikacji reklamowej w zakresie świadomości, postaw, chęci zakupowych czy preferencji wobec reklamowanego brandu.

CZAS RZECZYWISTY

Nielsen Digital Brand Effect dostarcza wskaźników brand lift w czasie rzeczywistym poprzez intuicyjną, aktualizującą się na bieżąco przeglądarkę danych. Rozwiązanie umożliwia optymalizowanie w trakcie trwania kampanii, pomagając marketerom w decydowaniu jaka alokacja środków między różne strony, formaty, kreacje, częstotliwości itd. przyniesie największy efekt kampanii.

OPTYMALIZACJA WE WSPÓŁPRACY

Dzięki prezentacji danych w rozbudowanych raportach aplikacja umożliwia wszystkim stronom zaangażowanym w realizację kampanii na dostęp do własnej części wiedzy w prosty i bezpieczny sposób. Nielsen Digital Brand Effect łączy wszystkie zaangażowane strony i stymuluje bezpośrednią współpracę w celu optymalizacji i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w działania reklamowe.

UZNANY STANDARD METODOLOGII

Nielsen Digital Brand Effect wykorzystuje uznany standard metodologii w pomiarze marki – metodologię równoczesnego badania grup control i exposed, która wykorzystuje schemat eksperymentalny. Ankiety Digital Brand Effect są skonsutruowane tak, by maksymalizować chęć uczestnictwa użytkowników . Uchwytują one odczucia konsumentów, by zmierzyć w jakim stopniu kampania realizowała główny cel marketingowy.

Zobacz przykład ankietyinternetową przeglądarkę do raportowania w czasie rzeczywistym.

Poszerzone możliwości pomiaru dotarcia i efektywności kampanii online w wielu aspektach daje wykorzystanie drugiego z produktow Nielsen Digital Brand Effect Expanded View, realizowany jako raport po kampanii, chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami!