Termeni de utilizare

Termeni de utilizare

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-25T14:05:31.286-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Data intrării în vigoare: 1 August 2014

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii de utilizare descriși în continuare.

THE NIELSEN COMPANY (SUA) S.R.L., cu sediul pe Broad Street, 85, NEW YORK, NY 10004, STATELE UNITE („(Compania) Nielsen”), cere ca toți vizitatorii acestui site deținut, gestionat, autorizat și controlat de către Nielsen („site-ul”) să accepte următorii termeni de utilizare. Accesând și utilizând acest site, declarați acordul dumneavoastră și acceptați acești termeni de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu toți acești termeni, nu este indicat să utilizați site-ul. Termenul „dumneavoastră” desemnează utilizatorul sau vizitatorul acestui site. Nielsen are oricând dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect legat de site, inclusiv disponibilitatea oricăror elemente, bază de date sau conținut. De asemenea, Nielsen are dreptul de a limita accesul la anumite servicii și/sau de a vă limita accesul la anumite secțiuni ale site-ului fără preaviz sau răspundere de orice fel. Termenii și condițiile unui acord al clientului privind prestările de servicii pentru orice secțiune a site-ului vor avea prioritate în cazul în care există dispoziții care intră în conflict cu prezenții termeni de utilizare.

Restricții privind utilizarea

Toate produsele și serviciile web, informațiile, materialele, datele, imaginile, simbolurile, sunetele și alte elemente ale site-ului („conținutul”), sunt protejate de dreptul de autor și sunt deținute și gestionate de Nielsen, în cazul în care nu sunt menționate alte informații. Utilizarea neautorizată a conținutului acestui site poate încălca drepturile de autor, marca înregistrată și orice alte legi și drepturi de proprietare intelectuală ale companiei Nielsen și ale oricărui terț. Utilizarea neautorizată generează dreptul de a cere despăgubiri și/sau reprezintă o infracțiune. Conținutul de pe site nu poate fi modificat, copiat sau distribuit, republicat, încărcat, publicat, decompilat sau transmis în orice fel, fără a primi în prealabil acordul scris din partea Nielsen. Conținutul site-ului este pus la dispoziție numai în scopuri legale.

Limitarea drepturilor Guvernului Statelor Unite

Există „DREPTURI LIMITATE” în ceea ce privește utilizarea conținutului de pe site. Utilizarea, copierea sau dezvăluirea informațiilor de către guvernul Statelor Unite este suspusă unor restricții, conform FAR52.227-14 și DFAR252.227-7013 și următoarele sau reglementările ulterioare acestora. Utilizarea conținutului de către guvernul SUA reprezintă recunoașterea dreptului de proprietate al companiei Nielsen asupra conținutului.

Digital Millennium Copyright Act

Nielsen a fost înregistrat drept un furnizor de servicii și dispune de un agent al Biroului pentru drepturile de autor al Statelor Unite, în confirmitate cu termenii Digital Millennium Copyright Act („Legea”) și se bucură de drepturile conferite de această lege. Nielsen își rezervă dreptul de a elimina orice conținut de pe site sau publicat pe site care aparent încalcă dreptul de autor al altei persoane. Orice înștiințare cu privire la o presupusă încălcare a dreptului de autor de către un site deținut de Nielsen trebuie adresată Biroului Consiliului General al Nielsen, Broad Street, Nr. 85 New York, New York, 10004, SUA, tel.: +1 646 654 5000.

Limitarea răspunderii

COMPANIA NIELSEN NU ESTE RĂSPUNZĂTOATE PENTRU NICIO DAUNĂ CAUZATĂ DE MATERIALE SAU DE PROGRAME, INCLUZÂND (DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA) PROBLEME LEGATE DE RANDAMENT, ERORI, OMISIUNI, ÎNTRERUPERI, DEFECȚIUNI, REACȚII ÎNTÂRZIATE, VIRUȘI SAU ORICE ALTĂ DEFECȚIUNE. COMPANIA NIELSEN NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE ÎN FAȚA DUMNEAVOASTRĂ SAU A UNUI TERȚ PENTRU NICIO DAUNĂ, INCLUZÂND (DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA) DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, ULTERIOARE SAU PUNITIVE, CE REPREZINTĂ O CONSECINȚĂ A UTILIZĂRII SAU A IMPOSIBILITĂȚII DE A FOLOSI MATERIALELE SAU PROGRAMELE DISPONIBILE PE SITE, CHIAR DACĂ SE POATE VORBI DE NEGLIJENȚĂ SAU CHIAR DACĂ NIELSEN SAU UN REPREZENTAT AUTORIZAT AL NIELSEN A LUAT LA CUNOȘTINȚĂ POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, SAU AMANDOUĂ. LIMITAREA SAU EXCLUDEREA PREZENTATĂ MAI SUS NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ, ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGISLAȚIA APLICABILĂ NU PERMITE LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE INCIDENTALE SAU ULTERIOARE. RĂSPUNDEREA PE CARE NIELSEN O ARE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU TOATE PIERDERILE, DAUNELE, CERERILE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (ÎN CONTRACT, PREJUDICII [INCLUZÂND FĂRĂ LIMITĂRI NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PRODUSE SAU RĂSPUNDERE LIMITATĂ]) NU ESTE MAI MARE DECÂT SUMA PE CARE AȚI PLĂTIT-O PENTRU A ACCESA ACEST SITE.

Informații trimise

Prin prezenta oferiți companiei Nielsen dreptul asupra tuturor comentariilor, sugestiilor, ideilor, simbolurilor, sau a altor informații comunicate companiei Nielsen prin intermediul site-ului (toate aceastea reprezintă „Informații trimise”). Nielsen nu trebuie să asigure confidențialitatea nici uneia dintre informațiile trimise, iar compania nu este răspunzătoare pentru nicio soluție pentru afacerea sa (incluzând, fără limitări, idei de produse sau de reclamă) și nu va atrage răspunderea în urma oricăror asemănări care pot apărea în viitor în acțiunile întreprinse de Nielsen sau în conținutul deținut de Nielsen. Cu excepția celor menționate mai jos în acest paragraf, Nielsen va avea dreptul de a folosi informațiile trimise în scop comercial sau în orice alt scop fără a vă oferi compensații dumneavoastră sau oricărei alte persoane care trimite informația. Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să garantați compania Nielsen împotriva oricărei răspunderi izvorâte din utilizarea și distribuirea materialelor respective. De asemenea, acordați companiei Nielsen dreptul de a folosi numele dumneavoastră în legătură cu reproducerea sau distribuirea de astfel de materiale.

Informațiile personale identificabile primite pe site sunt oferite voluntar de către vizitatorii site-ului și cad sub incidența politicii noastre de confidențialitate. Trebuie să luați la cunoștință că sunteți responsabil pentru orice fel de materiale pe care le trimiteți, iar dumneavoastră, și nu compania Nielsen, sunteți responsabil pentru mesajul transmis, incluzând aspectele legate de legalitatea, corectitudinea, originalitatea mesajului și aspecte legate de drepturile de autor asupra lui, precum și dacă mesajul este adecvat. Nu este permis să publicați sau să transmiteți pe sau de pe acest site materiale ilegale, amenințătoare, defăimătoare, calomnioase, obscene, pornografice sau orice alt material care ar încălca orice lege. Dacă este cazul, Nielsen își rezervă dreptul de a șterge, muta sau edita mesajele pe care compania le consideră abuzive, defăimătoare, obscene, care încalcă drepturile de autor și marca înregistrată, sau care sunt în orice alt fel inacceptabile, iar dumneavoastră sunteți obligat să renunțați la orice drepturi morale cu privire la materialul modificat într-un mod cu care dumneavoastră nu sunteți de acord.

Jurisdicție

În cazul în care nu este menționat altfel, tot conținutul de pe site este pus la dispoziția publicului numai pentru a oferi informații cu privire la companie și la serviciile acesteia. Nielsen controlează și gestionază site-ul și nu susține că materialele de pe site sunt adecvate sau pot fi folosite în alte locuri. Este posibil ca alte site-uri ale companiei Nielsen să fie controlate și getionate în afara granițelor SUA și cad sub incidența legislației statului unde acestea sunt controlate și gestionate. În cazul în care nu utilizați site-ul din statul de unde acesta este controlat și gestionat, atunci vă aflați sub incidența legislației locale.

Precizări legale

Materialele disponibile pe site pot conține erori sau greșeli de tipar. De asemenea, Nielsen poate modifica sau îmbunătăți site-ul în orice moment. CONȚINUTUL DE PE SITE ESTE FURNIZAT „CA ATARE” SAU „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPRIMATĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN LIMITA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE. NIELSEN RESPINGE ORICE GARANȚIE PRIVIND VANDABILITATEA ȘI CONFORMITATEA CU UN ANUME SCOP. NIELSEN NU GARANTEAZĂ CĂ ELEMENTELE CONȚINUTULUI SUNT LIPSITE DE ERORI ȘI CONTINUE, NU GARANTEAZĂ CĂ ACELE ERORI VOR FI REZOLVATE SAU CĂ SITE-UL SAU SERVERELE SUNT LIPSITE DE VIRUȘI SAU ORICE ALTE ELEMENTE DĂUNĂTOARE. NIELSEN NU GARANTEAZĂ ȘI NU FACE NICIO DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ȘI LA EFECTELE UTILIZĂRII CONȚINUTULUI DE PE SITE, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CORECTITUDINEA, EXACTITATEA, SIGURANȚA, ETC. NIELSEN NU PROMITE ACTUALIZAREA MATERIALELOR DE PE SITE. DUMNEAVOASTRĂ (ȘI NU COMPANIA NIELSEN) TREBUIE SĂ VĂ ASUMAȚI ÎNTREGUL COST PENTRU TOATE SERVICIILE NECESARE, PENTRU REPARAȚII SAU ÎMBUNĂTĂȚIRI. LIMITAREA DE MAI SUS NU ESTE VALABILĂ, ÎN LIMITA ÎN CARE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE NU PERMITE LIMITAREA GARANȚIILOR. ÎN PLUS, MATERIALELE DE PE SITE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE EXCLUSIV CU SCOP INFORMAȚIONAL ȘI NU TREBUIE FOLOSITE ÎN NICIUN SCOP. COMPANIA NIELSEN NU TREBUIE TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU REZULTATELE OBȚINUTE SAU PENTRU LIPSA REZULTATELOR CA URMARE A UTILIZĂRII INFORMAȚIILOR DE PE SITE.

ESTE INTERZISĂ ORICE REFERIRE LA NIELSEN SAU LA INFORMAȚIILE AFLATE PE SITE ÎN SCOPURI COMERCIALE, ÎNCLUZÂND CITAREA ÎN ORICE RECLAMĂ, VÂNZĂRI COLATERALE SAU ORICE ALTE MATERIALE CU SCOP PUBLICITAR.

Rezilierea

Atât compania Nielsen, cât și dumneavoastră puteți rezilia oricând acest acord. Puteți rezilia acest acord prin distrugerea tuturor materialelor obținute de pe site și orice alte materiale ce au legătură cu site-ul, toate copiile și toate programele instalate. Nielsen poate rezilia imediat acest acord, fără preaviz, în cazul în care compania consideră că ați încălcat oricare dintre termeni sau condiții. La momentul rezilierii trebuie să distrugeți toate materialele obținute de pe acest site și orice alte materiale care au legătură cu site-ul, toate copiile și toate programele instalate. Nu mai aveți permisiunea de a accesa acest site după reziliere fără acordul scris din partea Nielsen, cu condiția ca Nielsen să își păsteze toate drepturile, inclusiv drepturile de autor și dreptul de a folosi informațiile trimise, după cum a fost menționat în prezenta, iar limitările cu privire la utilizarea conținutului trebuie să rămână în vigoare.

Site-uri conexe

Site-ul conține link-uri către alte site-uri care nu sunt gestionate de Nielsen. Compania Nielsen nu este răspunzătoare pentru conținutul acelor site-uri și nu face declarații cu privire la conținutul sau exactitatea acestor site-uri, precum și cu privire la opiniile exprimate sau la link-urile puse la dispoziție de aceste site-uri. Folosirea acestor link-uri nu implică promovarea din partea companiei Nielsen a produselor sau serviciilor la care se face referință în prezenta. Compania Nielsen are dreptul de a elimina oricând un link. Termenii de utilizare și politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pot fi diferite de cele ale site-ului Nielsen. În cazul în care decideți să accesați orice site terț menționat pe site-ul Nielsen, veți face acest lucru pe propria răspundere, iar Nielsen nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau pagubă generată în urma utilizării unui astfel de site.

Conectarea și politica privind logo-urile

Conectându-vă la orice pagină de pe site, sunteți de acord cu următorii termeni și următoarele condiții. Nielsen interzice memorarea în cache, folosirea și publicarea de hypertext neautorizat pe site, precum si crearea cadrelor, folosind orice materiale disponibile prin intermediul site-ului. Vă puteți conecta la site numai prin intermediul paginii „Acasă” sau prin intermediul unui portal menționat. Un portal este orice pagină, adică prima pagină și pagina principală ce servește drept punctul de start către un conținut important. Link-urile pot fi numai text și se va putea citi numai numele „Nielsen”. Imagini cu logo-ul Nielsen pot fi folosite numai pentru scopul de a vă conecta și numai în urma acordului scris din partea companiei Nielsen. Orice cerere pentru a primi o astfel de permisiune sau permisiunea de a vă conecta la site într-un mod diferit de cel menționat în paragraful anterior trebuie adresată Nielsen Global Communications, Broad Street, Nr. 85, New York, New York, U.S.A., 10004 tel.: +1 646 654 5000. Conectându-vă la site ați luat la cunoștință și sunteți de acord că toate drepturile legate de marca înregistrată Nielsen, de conținutul încărcat pe site și aspectul site-ului aparțin companiei Nielsen. Nu trebuie să prezentați în mod greșit relația dumneavoastră cu compania Nielsen sau să oferiți informații false sau eronate despre Nielsen. Nu trebuie să dați impresia că Nielsen vă promovează pe dumneavoastră sau promovează site-ul, bunurile și serviciile dumneavoastră (aplicabil în toate cazurile, excepție făcând cele în care Nielsen a încheiat un acord scris separat cu dumneavoastră). Compania Nielsen nu își asumă răspunderea pentru niciun tip de conținut ce apare pe site-ul dumneavoastră. Sunteți de acord să despăgubiți și să apărați compania Nielsen împotriva tuturor afirmațiilor împotriva companiei Nielsen ce au luat naștere în urma publicării oricărui tip de conținut pe site-ul dumneavoastră. Nu trebuie să apară niciun link pe o pagină a site-ului dumneavoastră ce conține materiale ce pot fi considerate drept defăimătoare, obscene, sau care încalcă sau care susțin încălcarea drepturilor oricărui terț. Compania Nielsen își rezervă dreptul de a vă cere oricând să eliminați toate link-urile sau un anume link către site-ul companiei de pe site-ul dumneavoastră. Aceasta nu este o licență, însă în cazul în care sunteți de acord cu toți termenii menționați mai sus, compania Nielsen este de acord să vă ofere dreptul de a folosi numele „Nielsen” exclusiv pentru a crea un link către site-ul companiei, după cum este menționat mai jos. Exceptând permisiunea limitată de a folosi numele „Nielsen”, după cum a fost menționat în acest paragraf, nu aveți dreptul a de utiliza nici una din mărcile Nielsen pentru alte scopuri fără a avea acordul scris din partea companiei Nielsen. Nielsen are dreptul de a retrage oricând, fără alte explicații, dreptul de a folosi numele „Nielsen”, și de a vă conecta la oricare dintre paginile site-ului. Într-o astfel de situație, în urma cererii adresate, sunteți nevoit să eliminați imediat toate link-urile către site și să încetați a mai folosi numele „Nielsen” în scopul conectării la site. După toate acestea, orice conectare la site necesită acordul scris din partea companiei Nielsen. Nielsen își rezervă dreptul de a rectifica oricând acești termeni și aceste condiții. Continuând conectarea la site, sunteți de acrod să respectați termenii și condițiile aferente conectării, precum și alte dispoziții legale cu privire la utilizarea și condițiile aferente acestui site, după cum sunt ele rectificate periodic.

Diverse

Fără a anunța în prealabil, compania Nielsen poate modifica oricând acești termeni de utilizare, actualizând acest anunț. Continuând să utilizați site-ul acum sau după ce anunțul a fost modificat sau schimbat, arătați că sunteți de acord cu aceste schimbări sau modificări. Acești termeni de utilizare vor fi interpretați și gestionați în conformitate cu legile statului Illinois și ale Statelor Unite ale Americii, fără a ține seamă de conflictul principiilor juridice. În cazul în care o parte a acestor termeni de utilizare este declarată ilicită, nulă sau inaplicabilă, atunci acea parte va fi tratată separat și nu va afecta valabilitatea si aplicabilitatea celorlalte prevederi. Eventualele dovezi cu privire la folosirea site-ului pentru scopuri ilicite vor furnizare autorităților. Acesta este întregul acord între părți cu privire la utilizarea site-ului.