Politika Zasebnosti

OBVESTILO O ZASEBNOSTI (BAZIČNA RAZISKAVA)

Datum začetka veljavnosti: 19. 3. 2019

Hvala, ker ste se odločili, da se pridružite naši izbrani skupini sodelujočih!

Podjetje Nielsen že desetletja postavlja globalne standarde na področju tržnih raziskav in raziskav potrošnikov. Naše ugotovitve temeljijo na statistično reprezentativnih vzorcih populacije in našim strankam (proizvajalcem, trgovcem, medijskim družbam, neprofitnim organizacijam in vladam) pomagajo ugotoviti, kaj potrošniki najraje gledajo, poslušajo in kupujejo. S sodelovanjem v naši raziskavi pomagate ustvarjati statistične podatke za industrijski standard za Slovenijo ter vplivate na programsko in oglaševalsko vsebino na medijskih platformah.

Kot upravljavec vaših osebnih podatkov v povezavi z vašim sodelovanjem v naši raziskavi, je Nielsen zavezan k varovanju vaših osebnih podatkov in transparentnemu ravnanju z le temi.

V tem obvestilu o zasebnosti je pojasnjeno, katere podatke o vas oz. z vaše strani zbiramo, kako te podatke uporabljamo in varujemo, ter vaše zakonske pravice. To obvestilo o zasebnosti se nanaša le na vaše sodelovanje v tej raziskavi in ne na sodelovanje v kateremkoli panelu ali v ostalih storitvah, ki jih izvaja podjetje Nielsen.

Sodelovanje v naših tržnih raziskavah je vedno prostovoljno. Če se ne strinjate s pogoji Obvestila o zasebnosti, vas prosimo, da v raziskavi ne sodelujete.

KAKO STOPITE V STIK Z NAMI.

Podjetje Nielsen, ki zbira vaše podatke, je AGB Nielsen, medijske raziskave, d.o.o., Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana – Dobrunje.

Več informacij o celotni skupini podjetij podjetja Nielsen, od katerih lahko eno ali več podjetij obdeluje vaše osebne podatke, je na voljo na naslovu: https://www.qa.nielsen.com/eu/en/privacy-policy/gdpr-operating-entities.html.

Če imate vprašanje, vezano na obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko izpolnite ta obrazec.

Vsebina:

 1. Naša zavezanost zasebnosti
 2. Katere podatke zbiramo
 3. Kako uporabljamo podatke
 4. Kdaj delimo vaše podatke
 5. Vaše pravne možnosti in pravice
 6. Otroci
 7. Varnost podatkov in prenos podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora
 8. Hramba podatkov

KATERE PODATKE ZBIRAMO

A. Podatki, ki nam jih posredujete.

V tej raziskavi od vas pridobimo podatke o vas in drugih članih vašega gospodinjstva. Ti podatki lahko vključujejo spodnje podatke:

 • podatke, ki omogočajo vašo neposredno identifikacijo, kot so npr. vaše ime in priimek, domači naslov ali osebni e-poštni naslov, ki bi lahko sami po sebi ali v kombinaciji z drugimi dostopnimi razpoložljivimi podatki omogočili vašo identifikacijo ali identifikacijo drugega člana vašega gospodinjstva;
 • demografske podatke, ki vključujejo starost, spol, zakonski stan, poklic in dohodkovni razred;
 • vedenjske in preferenčne podatke, ki nam pomagajo bolje razumeti vedenje potrošnikov. “Vedenjski podatki” povedo, kdaj oz. kako počnete stvari, npr. zakaj in kako nakupujete živila, kadar gledate TV ali kam hodite na dopust. “Preferenčni podatki” povedo kaj izbirate, npr. katere kosmiče za zajtrk kupujete, katere kanale gledate ali poslušate oz. katere spletne strani obiskujete.

B. Podatki, pridobljeni iz drugih virov:

Če ste član gospodinjstva, dobimo podatke, navedene pod točko A. zgoraj, od člana gospodinjstva, ki je sodeloval v raziskavi.

Podatke o vas pridobimo tudi iz drugih virov, kot so:

 • popis prebivalstva
 • javno dostopni podatki (iz javnih registrov podatkov, podatki, ki jih vi sami javno objavite na internetu)
 • podjetja, ki se ukvarjajo z kombiniranjem informacij o potrošnikih
 • ostali subjektu, ki imajo pravno podlago za posredovanje tovrstnih informacij

Informacije, ki jih dobimo od vas, združujemo z informacijami, pridobljenimi iz drugih virov. Podatki se bodo uporabljali le za namene, opisane v Obvestilu o zasebnosti. S sodelovanjem v tej raziskavi se strnjate, da smemo na ta način pridobiti te informacije in jih na ta način uporabiti.

C. Podatki, ki jih NE zbiramo:

Ne zbiramo podatkov, kot so podatki o vašem vozniškem dovoljenju, podatkov o vaših bančnih računih ali kreditnih karticah ali drugih vaših finančnih podatkov.

KAKO UPORABLJAMO PODATKE

Za potrebe raziskav trga:

Zbrane podatke obdelujemo za to, da ustvarimo širok nabor različnih vpogledov v tržišče za naše stranke. Podjetjem pomagamo bolje razumeti vedenje potrošnikov, kar jim pomaga pri sprejemanju odločitev glede njihovih izdelkov in storitev.

Pri pripravi poročil, ki jih dobijo naše stranke, uporabljamo orodja in metode, ki zagotavljajo, da vas iz podatka ni mogoče prepoznati. Na primer, vaše odgovore združimo z odgovori številnih drugih oseb, da ustvarimo zbirna poročila, iz katerih vas ni mogoče posamično opredeliti in prepoznati.

Poročila ustvarjamo tudi na podlagi modeliranih podatkov. “Modelirani podatki” so projekcije, ki temeljijo na demografskih in vedenjskih lastnostih (kot so spol, starost in nakupne navade) določene vzorčne skupine ljudi in nato predvidijo, kaj bi ljudje s podobnimi lastnostmi in preferencami želeli gledati ali kupiti. Npr., tako modeliranje pomaga oglaševalcem, da določijo verjetno občinstvo za trženjsko kampanjo.

Pri izvajanju tržnih raziskav osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov (in zakonitih interesov naših strank – televizijska industrija) v skladu s členom 6 (1) (f) po GDPR, dokler ti interesi ne posegajo v vaše interese ali temeljne pravice in svoboščine.

Za kontakt z vami:

Osebne podatke obdelujemo za potrebe kontaktiranja z vami. Ko vas kontaktiramo – po telefonu (vključno z mobilnim telefonom), e-pošti, prek SMS-a ali po navadni pošti (odvisno od podatkov, ki nam jih posredujete) – je to običajno zato:

 • za potrditev ali pojasnilo vaših odgovorov v anketi;
 • da vas povabimo k sodelovanju v dodatnih raziskavah in anketah.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s členom 6 (1). F po GDPR za komunikacijo z vami glede vašega sodelovanja v naši raziskavi, za preverjanje ali pojasnjevanje odgovor, ki ste jih posredovali, ter zagotavljanje kakovosti, dokler ti interesi ne posegajo v vaše interese ali temeljne pravice in svoboščine.

Drugi nameni:

Poleg uporabe vaših podatkov za naše raziskovalne namene, kot je opisano zgoraj, lahko uporabimo vaše podatke za:

 • delovanje in upravljanje naših informacijskih in varnostnih sistemov, vključno s spremljanjem takšnih sistemov ter identifikacijo in odzivanje na primere, povezane z varnostjo;
 • opravljanje raziskav za zagotavljanje kakovosti in razvoja izdelkov, storitev in razvoja podjetij, vključno z obdelavo osebnih podatkov za raziskave in razvoj, analizo podatkov, revizije, razvoj novih produktov, ustvarjanje modelov napovedi, izboljšanje naših storitev, identifikacijo trendov uporabe, ter določanje učinkovitosti naših komunikacij;
 • olajšanje vsakodnevnega poslovanja in finančnega upravljanja skupine podjetij Nielsen in vseh drugih korporativnih prenosov (npr. reorganizacija, združitev, prodaja, prenos,…);
 • zaščititi pravice, varnost, lastnino ali delovanje enega ali več Nielsenovih subjektov, vas ali drugih;
 • spoštovanje veljavnih zakonov in predpisov ter vzpostavitev, izvajanje ali branjenje zakonske pravice ene ali več Nielsen subjektov; in
 • odzivanje na zahteve in sporočila pravnih organov ali drugih državnih organov.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi legitimnega interesa v skladu s členom 6 (1). F po GDPR (dokler ti interesi ne posegajo v vaše interese ali temeljne pravice in svoboščine) pri: (i) upravljanju in delovanju naših vsakodnevnih poslovnih zadev; (ii) upravljanju in povečanju zaščite pred goljufijami, nezaželeno pošto, nadlegovanjem, kršenjem intelektualne lastnine in tveganjem, ki smo jim izpostavljeni (npr. kriminal in varnostno tveganje); (iii) izvajanju raziskav in izboljšavi naših produktov in storitev; (iv) obvladovanju tveganj, katerim je Nielsen izpostavljen in zagotavljanju varnosti ter varnostnega okolja za udeležence in uporabnike mobilne aplikacije; (v) usklajevanju z zakoni in predpisi, ki veljajo za eno ali več družb znotraj skupine Nielsen, vključno z lokalnimi zakoni in predpisi, kjer je to potrebno; (vi) izpolnjevanju naših obveznosti in uveljavljanju naših zakonskih pravic.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, s katero so usklajene pravne in regulativne obveznosti Nielsena ter tudi vzpostavljanje, izvajanje in obrambo naše pravne pravice.

Vaše podatke lahko anonimiziramo in jih uporabljamo oz. dovolimo drugim, da jih uporabljajo za zgodovinske, akademske ali trendne raziskave. Zagotavljamo vam, da v takšnih primerih ne obstaja nobena razumna možnost, da bi bili iz takšnih podatkov ponovno identificirani.

S KOM DELIMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke lahko delimo:

 • Z drugimi povezanimi družbami znotraj skupine Nielsen za namene, ki so opisani v tem obvestilu.
 • Z našimi ponudniki storitev (običajno imenovanimi kot obdelovalci podatkov), kot so podjetja, ki ponujajo gostovanje spletnih mest ali aplikacij; analizo in obdelavo podatkov; IT-storitve; e-pošto; storitve revizije; storitve usklajevanja podatkov; za rekrutiranje, nagrajevanje, spodbujanje, nagradne igre ali razvoj izdelkov za tržne raziskave. Ta podjetja so pogodbeno zavezana skrbeti za zaupnost in varnost teh podatkov ter jih ne smejo uporabljati za kakršnekoli druge namene, razen za izvajanje storitev, ki jih opravljajo za nas.
 • Z drugimi podjetji za raziskave trga, našimi strankami in tretjimi osebami v skladu z etičnimi smernicami sektorja za raziskave trga ter organizacijami in ustanovami, ki se ukvarjajo zgodovinskimi, akademskimi in longitudinalnimi raziskavami. To lahko vključuje revizije s strani naših strank ali drugih tretjih oseb.
 • S tretjimi osebami v primeru reorganizacije, združitve, prodaje, ustanovitve skupnega podjetja, dodelitve, prenosa ali druge vrste odsvojitve celotnega ali delnega dela našega podjetja, premoženja ali delnic (vključno s povezavo s stečajnimi ali podobnimi postopki).
 • Če je to po našem mnenju potrebno ali primerno: (a) po veljavni zakonodaji; (b) zahtevano po zakonu, vključno s pravnimi postopki s strani javnih in vladnih organov (vključno s tistimi zunaj vaše države); (c) za uveljavljanje naših pogojev in določil; (d) za zaščito našega poslovanja ali poslovanja naših podružnic; (e) za zaščito pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine oseb; ali (f) da imamo dovoljenje za uporabo razpoložljivih pravnih sredstev ali omejitev škode, ki jo lahko utrpimo.

V primeru, da podjetje Nielsen namerava najeti ponudnika storitev, ki bo imel dostop do podatkov o posameznikih, Nielsen najprej opravi varnostni pregled najemnika. Pridobi tudi vsa pogodbena zagotovila v zvezi z zakonitostjo podatkov, ki jih pridobimo od tretjih oseb. Prav tako določamo omejitve, kako lahko naše stranke uporabljajo naše podatke, da s tem preprečimo kakršnokoli možnost ponovne identifikacije združenih podatkov in da preprečimo ponovno uporabo podatkov na način, ki ni skladen s tem obvestilom.

VAŠE PRAVICE IN PRAVNE MOŽNOSTI

Sodelovanje v naši raziskavi je vedno prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete. Če se odločite za sodelovanje, bomo nadaljevali z obdelavo podatkov, ki smo jih zbrali med vašim sodelovanjem v raziskavi. Če želite uveljavljavljati katerokoli od vaših pravnih pravic, ki so opisane spodaj, nas kontaktirajte na način, opisan na začetku tega obvestila ali uporabite naš spletni portal s klikom na povezavo na koncu te točke. Vaša pravica do zasebnosti vključuje:

 • pravico do zahteve ter pridobitve informacije o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo ali ne, in če se obdelujejo, pravico do dostopa do kopije podatkov, ki jih hranimo o vas; ter pravico zahtevati njihov popravek v primeru, če so podatki o vas napačni (pri tem upoštevajte, da bi lahko v določenih primerih, če bi to lahko vplivalo na vašo pristranskost pri sodelovanju v raziskavi, uveljavitev takšne pravice terjala prekinitev sodelovanja z vami zaradi zagotavljanja točnosti podatkov oz. v izogib popačenju podatkov);
 • pravico zahtevati izbris določenih podatkov o vas (ta pravica ni absolutna, pač pa velja le v določenih primerih);
 • pravico do ugovora za obdelavo osebnih podatkov o vas, ko obdelujemo osebne podatke na podlagi (a) naših legitimnih interesov (ali interesov tretjih oseb) (b) za neposredno trženje, ali (c) za statistične/ raziskovalne namene (ob upoštevanju omejitev, ki jih določa zakonodaja držav članic EU)
 • pravico do predlaganja drugih omejitev v zvezi z obdelavo podatkov o vas, če pride do nesoglasja glede točnosti ali pa nam zakon prepoveduje obdelavo; pravico do prenosnosti podatkov za osebne podatke, ki ste jih posredovali (v ustreznem obsegu).

Če menite, da podjetje Nielsen ni ravnalo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu zasebnosti ali s pogoji iz tega obvestila, lahko vložite pritožbo pri pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov podjetja Nielsen, katerega kontaktni podatki so navedeni v začetku tega obvestila. Če ste nezadovoljni z našim načinom obdelave osebnih podatkov ali s kakršnimkoli postopkom poizvedbe ali zahteve, ki ste nam jo posredovali, imate pravico do pritožbe pri pristojnem organu države vašega stalnega prebivališča oz. države, v kateri je dejavnost, katere predmet je pritožba (aktualne kontaktne informacije so na voljo tukaj).

Če želite uveljavljati eno ali več zgoraj opisanih pravi, izpolnite naslednji obrazec. Ker se želimo izogniti ukrepanju glede vaših osebnih podatkov na zahtevo nekoga drugega, lahko pred podajo zahtevka zahtevamo podatke za preverjanje vaše identitete.

OTROCI

Za potrebe naše raziskave podatkov nikoli ne zbiramo od mladoletnih članov gospodinjstva, mlajših od 18 let, brez predhodne privolitve njihovih staršev ali skrbnikov. Če naša raziskava vključuje tudi raziskovanje otrok kot ciljne skupine in smo predhodno pridobili soglasje s strani starša ali skrbnika, lahko v nekaterih delih raziskave sodelujejo tudi mladoletni otroci. Vse določbe tega obvestila veljajo za zbiranje podatkov o otrocih do 18 leta starosti, če je zbiranje podatkov o njih zanje odobril starš ali skrbnik.

VARNOST PODATKOV IN PRENOS PODATKOV ZUNAJ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

Podjetje Nielsen globalno vzdržuje organizacijo varovanja podatkov, ter uporablja različne organizacijske, tehnične in administrativne ukrepe za zaščito vaših podatkov, medtem ko so ti pod našim nadzorom.

Prenosi in/ ali razkritja, opisana pod točko 4, bodo povzročila prenos vaših osebnih podatkov v države ali regije z zakoni o varstvu podatkov, ki se razlikujejo od zakonov v vaši državi bivanja in ne zagotavljajo primerne ravni varstva podatkov, vključno z državami, ki jih Evropska komisija (ali enakovredno telo Združenega kraljestva v primeru izhoda Združenega kraljestva iz EU) ni priznala kot primernih za zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov, to so Združene države Amerike, Indija in druge države, v katerih ima skupina Nielsen svoje podružnice. Nekatere države zunaj EU/ EGP, kot je Izrael, je Evropska komisija priznala kot primerne, seznam je na voljo tukaj:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Združeno kraljestvo je navedlo, da nameravajo v primeru izstopa iz EU priznati odločitve Evropske komisije glede primernosti.

V primeru prenosa podatkov izven EU (ali Združenega kraljestva) v države, ki ne štejejo med primerne, zagotovimo, da je prenos izveden v skladu z uredbami Evropske unije o podatkih, vključno z opiranjem na prejemnikovo certifikacijo po ZDA/ EU Privacy Shield programu (ki se bo še naprej uporabljal za prenose v Združenem kraljestvu/ ZDA, če prejemnik sprejme svoje pravne obveznosti za vključitev Združenega kraljestva v prenose), sporazume o prenosu podatkov prejemnikom, ki vključuje standardne pogodbene določbe, odobrene s strani Evropske komisije (ali enakovrednega telesa Združenega kraljestva v primeru izhoda Združenega kraljestva iz EU) za prenos osebnih podatkov v države, ki ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva podatkov, zavezujoče za prejemnika s korporativnimi pravili in v določenih okoliščinah, na podlagi veljavnega odstopanja ali izjeme. Za nadaljne podrobnosti v zvezi z zgoraj opisanimi prenosi in zaščitnimi ukrepi, ki se uporabljajo v zvezi s takimi prenosi, nam pišite na privacy.department@nielsen.com.

HRAMBA PODATKOV

Vaše podatke bomo hranili toliko časa, kot je to potrebno za njihovo uporabo za namene, opisane v tem obvestilu, in v skladu z veljavnimi predpisi. Ko ne boste več sodelujoči v raziskavi, bomo še naprej uporabljali podatke o vaših demografskih lastnostih ter vedenjske in preferenčne podatke za potrebe zgodovinskih pregledov in statističnih raziskav, vendar bomo te podatke hranili ločeno od podatkov, ki bi se lahko uporabili za vašo identifikacijo, dostop do podatkov, ki omogočajo vašo identifikacijo pa bomo strogo omejili, tudi znotraj podjetja Nielsen. Ko vaše identifikacije ne bomo več potrebovali za namen revizije raziskave, pravne namene, namene preprečevanja goljufije ali podobne namene, bodo vsi vaši podatki trajno anonimizirani.

To obvestilo nadomešča vse druge dosedanje izjave, bodisi pisne ali ustne, v zvezi z načinom, kako podjetje Nielsen zbira in uporablja vaše osebne podatke.

HVALA – CENIMO VAŠE SODELOVANJE!

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globalno podjetje, ki svojim strankam pomaga razumeti, kaj potrošniki gledajo in kupujejo. Eden od segmentov podjetja Nielsen medijem in oglaševalcem nudi storitev merjenja medijske porabe – na vseh napravah, na katerih se uporablja video, zvočna ali besedilna vsebina. Drugi segment so podjetja za raziskovanje nakupovalnih navad potrošnikov zagotavlja proizvajalcem in trgovcem potrošniškega blaga globalni vpogled v uspešnost maloprodaje industrijskih izdelkov. Z združevanjem podatkov iz segmenta za merjenje gledanosti in segmenta za raziskovanje nakupovalnih navad potrošnikov ter iz drugih virov podatkov, podjetje Nielsen svojim strankam zagotavlja vrhunske rezultate meritev in analitične podatke, ki jim pomagajo izboljšati njihovo uspešnost. Nielsen, podjetje z indeksom S&P 500, ima svoje poslovne enote v več kot 100 državah, v katerih živi več kot 90 odstotkov svetovnega prebivalstva. Za več informacij obiščite www.nielsen.com.