O spoločnosti Nielsen

Nielsen je globálna výskumná a analytická spoločnosť, ktorá poskytuje najkomplexnejší a najdôveryhodnejší pohľad na trhy a spotrebiteľov celého sveta. Náš prístup prepájajúci Nielsen dáta s ďalšími zdrojmi informácií umožňuje klientom na celom svete pochopiť, čo sa deje práve teraz, čo sa bude diať v budúcnosti a ako najlepšie tieto znalosti využiť.

Už viac ako 90 rokov Nielsen poskytuje dáta a analýzy založené na vedeckom prístupe a inováciách. Neustále vyvíjame nové spôsoby riešenia najdôležitejších otázok spoločností pôsobiacich v oblasti maloobchodu, médií a reklamnom priemysle. Nielsen je súčasťou indexu S&P 500 a pôsobí vo viac ako 100 krajinách, čím pokrýva viac než 90 % svetovej populácie.

Váš úspech závisí na tom, či nájdete svojich spotrebiteľov, porozumiete im a spojíte sa s nimi. Nielsen poskytuje ucelený pohľad na to, čo spotrebitelia kupujú, čo sledujú v médiách a prečo. Prostredníctvom týchto informácií vám môžeme pomôcť odlíšiť vašu ponuku od konkurenčnej, vyvýjať nové výrobky a služby a nachádzať príležitosti, ktoré ostatní nevidia. Celosvetové trendy sa rýchlo menia. Nielsen ich neustále sleduje a umožňuje vám byť pred konkurenciou vždy o krok vpred.