NGHIÊN CỨU

INFOGRAPHIC: NGƯỜI VIỆT YÊU THÍCH MUA SẮM VÀ XEM VIỆC MUA SẮM LÀ ĐỂ GIẢI TRÍ
Báo cáo

INFOGRAPHIC: NGƯỜI VIỆT YÊU THÍCH MUA SẮM VÀ XEM VIỆC MUA SẮM LÀ ĐỂ GIẢI TRÍ

{“order”:9,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Please click here to view in English and click here for further information

Thị trường bán lẻ của Việt Nam liên tục thay đổi nhanh chóng trong vài năm vừa qua. Song song với đó, hành vi mua sắm của người Việt cũng thay đổi liên tục. Điều đó đặt ra thách thức cho các nhà sản xuất cũng như các nhà bán lẻ để làm thế nào có thể nắm bắt được sự thay đổi của người tiêu dùng và đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp. Hãy cùng Nielsen điểm qua các hành vi mua sắm nổi bật của người tiêu dùng Việt Nam được chúng tôi trích dẫn từ Báo cáo Xu Hướng Người Mua Hàng 2017 (Nielsen Shopper Trend 2017).

Vui lòng bấm vào đường link bên dưới để biết thêm chi tiết về Báo cáo Xu Hướng Người Mua Hàng 2017 của chúng tôi.